0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Daikin

Daikin 1.0 HPMặt nạ dàn lạnh Daikin BYFQ60B3W1

Mặt nạ dàn lạnh Daikin BYFQ60B3W1

 • 4.250.000đ
Daikin 1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 19.300.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V + BC50F2XWV 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V + BC50F2XWV 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

 • 19.900.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

 • 20.600.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 21.300.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V 2.0 HP (2 Ngựa) - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V 2.0 HP (2 Ngựa) - Kèm remote không dây

 • 21.500.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 24.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

 • 25.700.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 26.400.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V + BC50F2XWV 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V + BC50F2XWV 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 26.900.000đ

Máy lạnh Panasonic

Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.350.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 pha

 • 19.500.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 22.700.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.300.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 24.800.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5B 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5B 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 pha

 • 25.000.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.000.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần mini Panasonic CS-S18MB4ZW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần mini Panasonic CS-S18MB4ZW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 27.651.000đ
Panasonic 3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 1 pha

 • 27.900.000đ

Máy lạnh Toshiba

Toshiba 1.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 18.000.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.800.000đ
Toshiba 2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.900.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV1801AP-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV1801AP-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 24.000.000đ
Toshiba 3.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 26.900.000đ
Toshiba 2.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 27.200.000đ
Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 27.800.000đ
Toshiba 4.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 28.000.000đ
Toshiba Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV2401AP-V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV2401AP-V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 28.100.000đ
Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 28.100.000đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.500.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.600.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.900.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH Hyper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH Hyper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 27.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 28.800.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 30.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.300.000đ

Máy lạnh Casper

Casper 2.0 HPCC-18FS35 - Máy lạnh âm trần casper mono 2hp

CC-18FS35 - Máy lạnh âm trần casper mono 2hp

 • 16.500.000đ
Casper 2.0 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.000.000đ
Casper 2.5 HPCC-24FS35 - Máy lạnh âm trần casper mono 2,5hp

CC-24FS35 - Máy lạnh âm trần casper mono 2,5hp

 • 20.500.000đ
Casper 2.5 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-24TL22 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Casper CC-24TL22 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 22.600.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-18IS33 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-18IS33 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

 • 22.600.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-26IS33 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-26IS33 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

 • 25.900.000đ
Casper 4.0 HPCC-36FS35 máy lạnh âm trần mono 4hp Casper

CC-36FS35 máy lạnh âm trần mono 4hp Casper

 • 26.800.000đ
Casper 5.5 HPCC-48FS35 máy lạnh âm trần mono 5,5hp Casper

CC-48FS35 máy lạnh âm trần mono 5,5hp Casper

 • 29.400.000đ
Casper 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 29.500.000đ
Casper 4.0 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 30.300.000đ

Máy lạnh LG

LG 2.0 HPMáy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 15.100.000đ
LG Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 hướng thổi

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 hướng thổi

 • 18.950.000đ
LG Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ18GTLA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 hướng thổi

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ18GTLA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 hướng thổi

 • 23.100.000đ
LG Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ18GPLA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ18GPLA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.100.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ24GPLE7 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ24GPLE7 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 25.700.000đ
LG Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ24GPLA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ24GPLA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.200.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ24GTLA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 hướng thổi

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ24GTLA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 hướng thổi

 • 26.400.000đ
LG Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ30GNLE0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ30GNLE0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 28.950.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 33.900.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.900.000đ

Máy lạnh Sharp

Sharp 2.0 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.300.000đ
Sharp 2.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.800.000đ
Sharp 3.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 27.500.000đ
Sharp 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 29.000.000đ
Sharp 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 33.000.000đ

Trong các phân khúc dòng sản phẩm máy lạnh hiện nay thì máy lạnh âm trần là thiết bị được sử dụng phổ biến ở những nơi có diện tích lớn như sảnh khách sạn, nhà hàng, văn phòng, biệt thự, chung cư cao cấp,... Không chỉ giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt, mà khả năng làm lạnh của máy cực kỳ nhanh nhờ luồng gió mạnh, vận hành êm, hoạt động bền bỉ theo thời gian và được tích hợp nhiều tính năng tiện ích như công nghệ inverter, công nghệ lọc khí khử mùi kháng khuẩn, chế độ khử ẩm, cảm biến nhiệt độ,...

Ưu điểm của máy lạnh âm trần

- Thiết kế gọn nhẹ, thích hợp cho mọi không gian lắp đặt.

- Độ dày chỉ từ 240 – 256 mm dễ dàng lắp đặt ngay cả ở khu vực trần thấp.

- Vận hành êm ái tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

- Dải công suất sản phẩm đa dạng.

- Khả năng làm lạnh nhanh nhờ 4 cửa thổi gió với 4 hướng thổi, giúp hơi lạnh phân bố đồng đều.

- Vệ sinh và bảo dưỡng dễ dàng nhanh chóng.

Nhược điểm của máy lạnh âm trần

- Không thích hợp lắp đặt ở những nơi có không gian nhỏ, có nhiều phòng với các chế độ hoạt động khác nhau.

- Vì công suất lớn nên máy lạnh âm trần cũng tiêu hao điện năng nhiều hơn.

- Giá thành cao hơn so với dòng máy lạnh treo tường.

Một số lưu ý khi chọn mua và lắp đặt máy lạnh âm trần

Khi chọn mua máy lạnh âm trần người dùng nên quan tâm những điều sau:

- Chọn mua loại máy lạnh phù hợp với diện tích phòng, nhu cầu sử dụng.

- Lựa chọn công suất máy hợp lý.

- Chọn thương hiệu uy tín.

- Chọn dòng máy lạnh âm trần inverter giúp tiết kiệm điện năng, duy trì nhiệt độ ổn định.

Khi lắp đặt máy lạnh âm trần người dùng nên chú ý những điều sau:

- Vị trí lắp đặt nên ở vị trí thoáng mát không có ngoại vật ở phía trước.

- Nơi lắp đặt dàn lạnh: chiều cao giữa la phông và trần nhà. Thông thường khoảng cách tối thiểu là 60cm.

- Cần chú ý khoảng cách giữa hệ thống dàn nóng và dàn lạnh. Vì nếu chênh lệch độ cao nhiều sẽ làm giảm hiệu suất, khả năng làm mát của máy.

- Ống gas kết nối hai dàn phải được bọc cách nhiệt tốt, lắp đặt âm tường và cần được hoàn thiện trước khi sơn tường.

- Dây điện dẫn tín hiệu phải đủ tải, đảm bảo duy trì hoạt động tốt, khả năng vận hành của máy.

- Chất liệu ống nước xả từ dàn lạnh phải là nhựa cứng, có độ dốc nhỏ để dàn lạnh dễ thoát hơi nước, không đọng sương.

- Dàn lạnh cần phải được treo đủ cao trên để gió có thể phân bổ đều khắp phòng.

- Không được lắp máy ở vị trí gần các thiết bị điện tử khác như lò vi sóng, tủ lạnh, ti vi...

Sau đây là những tính năng ưu việt của một số thương hiệu máy lạnh âm trần:

Máy lạnh âm trần Daikin

Công nghệ biến tần Inverter, thổi gió 360 độ, phin lọc khử mùi kháng khuẩn, lớp phủ chống bụi và vi khuẩn, giúp vệ sinh máy dễ dàng hơn chức năng tự chẩn đoán lỗi, chức năng khử ẩm, tốc độ quạt có thể điều chỉnh, chế độ cảm biến nhiệt độ...

Máy lạnh âm trần Panasonic

Công nghệ lọc khí nanoe, công nghệ inverter, cảm biến Econavi, chức năng tự khởi động lại ngẫu nhiên...

Máy lạnh âm trần Toshiba

Chức năng tự làm sạch, bộ lọc siêu kháng khuẩn, công nghệ inverter,...

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy

Chức năng tự động làm sạch, tự khởi động lại khi mất điện, công nghệ cảm biến, công nghệ inverter, công nghệ lọc khí,...

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric

Cảm biến "I-see", công nghệ PAM, chức năng hẹn giờ hàng tuần, chức năng hẹn giờ tự động,...

Máy lạnh âm trần Casper

Hệ thống lọc khí, chức năng tự điều chỉnh nhiệt độ tối ưu Ifeel, chế độ iFaver, công nghệ inverter,...

Máy lạnh âm trần LG

Công nghệ lọc không khí Plasma, cảm biến nhiệt độ, chức năng thổi gió, chức năng tự khởi động lại, công nghệ inverter,...

Máy lạnh âm trần Reetech

Chế độ tự động xả băng, chức năng tự động khởi động lại khi có điện, chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc, cánh đảo gió tự động,...

Và một số thương hiệu khác:

Hiện nay, các dòng sản phẩm máy lạnh âm trần của nhiều thương hiệu khác nhau đang được phân phối tại dienmaygiagoc.com.vn với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành tốt, lắp đặt chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ hotline: 0902 390 599