0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
Chọn theo thương hiệu
Tủ đông SharpTủ đông Hòa PhátTủ đông AquaTủ đông SumikuraTủ đông KangarooTủ đông SanakyTủ đông AlaskaTủ đông DarlingTủ đông SANDEN INTERCOOL
Số ngăn
Mức giá

Tủ đông Hòa Phát

Hòa Phát Model 2022 Tủ đông mini Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1ÐSH

Tủ đông mini Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1ÐSH

 • 4.350.000đ
Hòa Phát Model 2022 Tủ đông mini Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1Đ

Tủ đông mini Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1Đ

 • 4.250.000đ
Hòa Phát TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 106 LÍT HCF-106S1N

TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 106 LÍT HCF-106S1N

 • 4.000.000đ

Tủ đông Aqua

Aqua Tủ đông AQUA 211 Lít AQF-C3102S 2 ngăn

Tủ đông AQUA 211 Lít AQF-C3102S 2 ngăn

 • 6.600.000đ
Aqua Tủ đông AQUA Inverter 365 Lít AQF-C5702E 2 ngăn

Tủ đông AQUA Inverter 365 Lít AQF-C5702E 2 ngăn

 • 9.200.000đ
Aqua Tủ đông AQUA Inverter 295 Lít AQF-C4202E 2 ngăn

Tủ đông AQUA Inverter 295 Lít AQF-C4202E 2 ngăn

 • 7.150.000đ
Aqua Tủ đông AQUA Inverter 519 Lít AQF-C6901E 1 ngăn

Tủ đông AQUA Inverter 519 Lít AQF-C6901E 1 ngăn

 • 12.150.000đ
Aqua Tủ đông AQUA Inverter 429 Lít AQF-C5701E 1 ngăn

Tủ đông AQUA Inverter 429 Lít AQF-C5701E 1 ngăn

 • 9.700.000đ
Aqua Tủ đông AQUA Inverter 320 Lít AQF-C4201E 1 ngăn

Tủ đông AQUA Inverter 320 Lít AQF-C4201E 1 ngăn

 • 6.950.000đ
Aqua Tủ đông AQUA 211 Lít AQF-C3001S 1 ngăn

Tủ đông AQUA 211 Lít AQF-C3001S 1 ngăn

 • 6.400.000đ
Aqua Tủ đông Aqua AQF-R490

Tủ đông Aqua AQF-R490

 • 7.800.000đ
Aqua Tủ đông Aqua AQF-R390

Tủ đông Aqua AQF-R390

 • 6.800.000đ
Aqua Tủ đông Aqua AQF-C520

Tủ đông Aqua AQF-C520

 • 8.500.000đ

Tủ đông Sumikura

Sumikura Tủ đông Sumikura 350 lít SKF-350D

Tủ đông Sumikura 350 lít SKF-350D

 • 6.600.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 400 lít SKF-400D

Tủ đông Sumikura 400 lít SKF-400D

 • 7.600.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 500 lít SKF-500D

Tủ đông Sumikura 500 lít SKF-500D

 • 9.600.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 600 lít SKF-600D

Tủ đông Sumikura 600 lít SKF-600D

 • 11.600.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura Inverter 500 lít SKF-500.DI

Tủ đông Sumikura Inverter 500 lít SKF-500.DI

 • 10.500.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura Inverter 600 lít SKF-600.DI

Tủ đông Sumikura Inverter 600 lít SKF-600.DI

 • 12.600.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 750 lít SKF-750S

Tủ đông Sumikura 750 lít SKF-750S

 • 15.200.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura Inverter 650 lít SKF-650SI

Tủ đông Sumikura Inverter 650 lít SKF-650SI

 • 12.600.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 400 lít SKF-400S

Tủ đông Sumikura 400 lít SKF-400S

 • 7.100.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 400 lít SKFS-400C

Tủ đông Sumikura 400 lít SKFS-400C

 • 10.000.000đ

Tủ đông Kangaroo

Kangaroo Tủ đông Kangaroo 418 lít KG418C2

Tủ đông Kangaroo 418 lít KG418C2

 • 6.450.000đ
Kangaroo Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2

Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2

 • 5.650.000đ

Tủ đông Sanaky

Sanaky Tủ đông Sanaky inverter 485 Lít VH-6699W3

Tủ đông Sanaky inverter 485 Lít VH-6699W3

 • 13.500.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky inverter 365 Lít VH-5699W3

Tủ đông Sanaky inverter 365 Lít VH-5699W3

 • 11.350.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky inverter 280 Lít VH-4099W3

Tủ đông Sanaky inverter 280 Lít VH-4099W3

 • 8.090.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky 220 Lít VH-2299HY2

Tủ đông Sanaky 220 Lít VH-2299HY2

 • 5.600.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

 • 5.350.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky Inverter 250 lít VH-2599A4KD

Tủ đông Sanaky Inverter 250 lít VH-2599A4KD

 • 7.400.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky Inverter VH-4099W4KD

Tủ đông Sanaky Inverter VH-4099W4KD

 • 8.650.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY

Tủ đông Sanaky 230 lít VH-230HY

 • 8.000.000đ
 • 9.990.000đ -20%
Sanaky Tủ đông Sanaky 410 lít VH-5699HY

Tủ đông Sanaky 410 lít VH-5699HY

 • 9.700.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky VH-2899W3

Tủ đông Sanaky VH-2899W3

 • 7.400.000đ

Tủ đông Alaska

Alaska Tủ đông Alaska 700 Lít IF-700G2

Tủ đông Alaska 700 Lít IF-700G2

 • 47.220.000đ
Alaska Tủ Đông Alaska 350 Lít FC-45G/IF-350G

Tủ Đông Alaska 350 Lít FC-45G/IF-350G

 • 30.480.000đ
Alaska Tủ Đông Alaska 650 Lít KN-650

Tủ Đông Alaska 650 Lít KN-650

 • 32.770.000đ
Alaska Tủ Đông Alaska 450 Lít SC-700Y/KN-450

Tủ Đông Alaska 450 Lít SC-700Y/KN-450

 • 30.270.000đ
Alaska Tủ kem Alaska ISG-12 loại 12 khay

Tủ kem Alaska ISG-12 loại 12 khay

 • 40.270.000đ
Alaska Tủ kem Alaska ISG-9 loại 9 khay

Tủ kem Alaska ISG-9 loại 9 khay

 • 35.920.000đ
Alaska Tủ Đông đứng Alaska 230 Lít IF-23

Tủ Đông đứng Alaska 230 Lít IF-23

 • 8.400.000đ
Alaska Tủ Đông Alaska 395 Lít KC-395 kính cong

Tủ Đông Alaska 395 Lít KC-395 kính cong

 • 15.200.000đ
Alaska Tủ Kem Alaska 203 Lít SC 500Y/KC-203S kính cong

Tủ Kem Alaska 203 Lít SC 500Y/KC-203S kính cong

 • 10.200.000đ
Alaska Tủ đông Alaska 310 Lít SC 501Y/KC-310 kính cong

Tủ đông Alaska 310 Lít SC 501Y/KC-310 kính cong

 • 11.500.000đ

Tủ đông Darling

Darling Tủ đông mát Darling 450 Lít DMF-4699WS-4 - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 450 Lít DMF-4699WS-4 - 2 ngăn

 • 7.824.000đ
 • 8.966.000đ -13%
Darling Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS-4 - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS-4 - 2 ngăn

 • 7.340.000đ
Darling Tủ đông mát Darling 770 Lít DMF-7699WS-2 - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 770 Lít DMF-7699WS-2 - 2 ngăn

 • 10.085.000đ
Darling Tủ đông mát Darling 450 Lít DMF-4699WS-2 - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 450 Lít DMF-4699WS-2 - 2 ngăn

 • 6.621.000đ
Darling Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS-2 - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS-2 - 2 ngăn

 • 6.238.000đ
Darling Tủ đông mát Darling 450 Lít DMF-4699WS - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 450 Lít DMF-4699WS - 2 ngăn

 • 6.358.000đ
Darling Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS - 2 ngăn

 • 5.983.000đ
Darling Tủ đông mát Darling 230 Lít DMF-2699WS - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 230 Lít DMF-2699WS - 2 ngăn

 • 5.142.000đ
Darling Tủ đông mát Darling inverter 770 Lít DMF-7699WSI-4 - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling inverter 770 Lít DMF-7699WSI-4 - 2 ngăn

 • 11.641.000đ
Darling Tủ đông mát Darling inverter 450 Lít DMF-4699WSI-4 - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling inverter 450 Lít DMF-4699WSI-4 - 2 ngăn

 • 8.350.000đ

Tủ đông là thiết bị chuyên dụng để trử đông các sản phẩm hải sản, thịt, cá tươi sống đến các sản phẩm khô một cách An toàn - Tiết kiệm.

- Nhiệt độ lạnh nhanh và sâu có thể đạt từ - 18 đến - 30 độ C. và có thể đông cứng sản phẩm trong vòng 30 phút.

- Tủ đông thế hệ mới Inverter tiết kiệm điện với khoảng 3000 đ/ ngày.

-Thiết kế và cánh cửa nhiều lớp tiện lợi giúp có không gian lưu trử lớn và thuận tiện cho việc sắp xếp sản phẩm.

- Thực phẩm có thể lưu trử giữ nguyên hương liệu tươi ngon từ 3 tháng - đến 12 tháng.

- Di chuyễn linh hoạt với hệ thống bánh xe dưới tủ.

- Chi phí đầu tư thấp, sản phẩm cấu tạo đơn giản bền bỉ.

- Mẫu mã đa dạng với tủ đông đứng, tủ đông ngang, tủ đông 1 cửa, tủ đông nhiều cửa. tủ đông nhiều ngăn.

Hiện tại Điện máy giá gốc đang cung cấp tủ đông với nhiều thương hiệu uy tín chất lượng như: Tủ đông Sanaky, Tủ đông Alaska, Tủ đông Aqua, Tủ đông Hòa Phát, Tủ đông Darling, Tủ đông Sumikura.