0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
Chọn theo thương hiệu
Tủ đông SharpTủ đông Hòa PhátTủ đông AquaTủ đông SumikuraTủ đông KangarooTủ đông SanakyTủ đông AlaskaTủ đông DarlingTủ đông SANDEN INTERCOOL
Mức giá

Tủ đông Hòa Phát

Hòa Phát TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 106 LÍT HCF-106S1N

TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT 106 LÍT HCF-106S1N

 • 3.860.000đ
Hòa Phát Model 2022 Tủ đông mini Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1Đ

Tủ đông mini Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1Đ

 • 4.070.000đ
Hòa Phát Model 2022 Tủ đông mini Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1ÐSH

Tủ đông mini Hòa Phát 107 Lít HCF 106S1ÐSH

 • 4.160.000đ
Hòa Phát Tủ đông Hòa Phát 162 Lít HCF 336S1N1 1 Ngăn

Tủ đông Hòa Phát 162 Lít HCF 336S1N1 1 Ngăn

 • 4.364.000đ
Hòa Phát Tủ đông đứng Hòa Phát 106 Lít HUF 300SR1

Tủ đông đứng Hòa Phát 106 Lít HUF 300SR1

 • 4.514.000đ
Hòa Phát Tủ đông Hòa Phát Mặt kính 107 Lít HPF AD6107.T1 1 Ngăn

Tủ đông Hòa Phát Mặt kính 107 Lít HPF AD6107.T1 1 Ngăn

 • 4.524.286đ
Hòa Phát Tủ đông Hòa Phát 162 Lít HCF 336S1Đ1 1 Ngăn

Tủ đông Hòa Phát 162 Lít HCF 336S1Đ1 1 Ngăn

 • 4.714.000đ
Hòa Phát Tủ đông Hòa Phát 205 Lít HCF 506S2N2 2 Ngăn

Tủ đông Hòa Phát 205 Lít HCF 506S2N2 2 Ngăn

 • 5.314.000đ
Hòa Phát Tủ đông đứng Hòa Phát 147 Lít HUF 350SR1

Tủ đông đứng Hòa Phát 147 Lít HUF 350SR1

 • 5.364.000đ
Hòa Phát Tủ đông Hòa Phát 205 Lít HCF 506S2Đ2 2 Ngăn

Tủ đông Hòa Phát 205 Lít HCF 506S2Đ2 2 Ngăn

 • 5.514.000đ

Tủ đông Aqua

Aqua Tủ đông 145 lít Aqua AQF-155EGD

Tủ đông 145 lít Aqua AQF-155EGD

 • 4.150.000đ
Aqua Tủ đông Aqua 142 lít AQF-FG155ED

Tủ đông Aqua 142 lít AQF-FG155ED

 • 4.750.000đ
Aqua Tủ đông Aqua AQF-C310

Tủ đông Aqua AQF-C310

 • 5.000.000đ
Aqua Tủ đông Aqua AQF-R320

Tủ đông Aqua AQF-R320

 • 5.400.000đ
Aqua Tủ đông Aqua 300 lít AQF-335EGD

Tủ đông Aqua 300 lít AQF-335EGD

 • 5.950.000đ
Aqua Tủ đông Aqua AQF-C410

Tủ đông Aqua AQF-C410

 • 6.300.000đ
Aqua Tủ đông AQUA 211 Lít AQF-C3001S 1 ngăn

Tủ đông AQUA 211 Lít AQF-C3001S 1 ngăn

 • 6.400.000đ
Aqua Tủ đông AQUA 211 Lít AQF-C3102S 2 ngăn

Tủ đông AQUA 211 Lít AQF-C3102S 2 ngăn

 • 6.600.000đ
Aqua Tủ đông Aqua AQF-R390

Tủ đông Aqua AQF-R390

 • 6.800.000đ
Aqua Tủ đông AQUA Inverter 320 Lít AQF-C4201E 1 ngăn

Tủ đông AQUA Inverter 320 Lít AQF-C4201E 1 ngăn

 • 6.950.000đ

Tủ đông Sumikura

Sumikura Tủ đông Sumikura 250 lít SKF-250S

Tủ đông Sumikura 250 lít SKF-250S

 • 5.550.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300S

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300S

 • 5.700.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 250 lít SKF-250SC

Tủ đông Sumikura 250 lít SKF-250SC

 • 5.800.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 218 lít SKFU-218

Tủ đông Sumikura 218 lít SKFU-218

 • 6.190.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300D

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300D

 • 6.450.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300SC

Tủ đông Sumikura 300 lít SKF-300SC

 • 6.450.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 350 lít SKF-350D

Tủ đông Sumikura 350 lít SKF-350D

 • 6.600.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 500 lít SKF-500D

Tủ đông Sumikura 500 lít SKF-500D

 • 9.600.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 300 lít SKFS-300C

Tủ đông Sumikura 300 lít SKFS-300C

 • 10.150.000đ
Sumikura Tủ đông Sumikura 550 lít SKF-550S

Tủ đông Sumikura 550 lít SKF-550S

 • 10.300.000đ

Tủ đông Kangaroo

Kangaroo Tủ đông Kangaroo 418 lít KG418C2

Tủ đông Kangaroo 418 lít KG418C2

 • 6.450.000đ

Tủ đông Sanaky

Sanaky Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYKD

 • 5.350.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky 220 Lít VH-2299HY2

Tủ đông Sanaky 220 Lít VH-2299HY2

 • 5.600.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky VH-225A2

Tủ đông Sanaky VH-225A2

 • 5.630.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky VH-255A2

Tủ đông Sanaky VH-255A2

 • 5.900.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky VH-2299A1

Tủ đông Sanaky VH-2299A1

 • 5.980.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky VH-255W2

Tủ đông Sanaky VH-255W2

 • 6.000.000đ
Sanaky Tủ Đông Sanaky VH-182K 140 lít

Tủ Đông Sanaky VH-182K 140 lít

 • 6.100.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky VH-285A2

Tủ đông Sanaky VH-285A2

 • 6.100.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky VH-4099W1

Tủ đông Sanaky VH-4099W1

 • 6.250.000đ
Sanaky Tủ đông Sanaky VH-285W2

Tủ đông Sanaky VH-285W2

 • 6.400.000đ

Tủ đông Alaska

Alaska Tủ đông Alaska 200 Lít BD 200

Tủ đông Alaska 200 Lít BD 200

 • 5.300.000đ
Alaska Tủ đông Alaska 150 Lít BD 150

Tủ đông Alaska 150 Lít BD 150

 • 5.300.000đ
Alaska Tủ đông Alaska BCD-3067N

Tủ đông Alaska BCD-3067N

 • 5.850.000đ
Alaska Tủ đông/mát Alaska 250 Lít BCD 3071

Tủ đông/mát Alaska 250 Lít BCD 3071

 • 5.900.000đ
Alaska Tủ đông Alaska 300 lít BD 300

Tủ đông Alaska 300 lít BD 300

 • 5.950.000đ
Alaska Tủ đông Alaska BCD-3567N

Tủ đông Alaska BCD-3567N

 • 6.100.000đ
Alaska Tủ đông Alaska 200 Lít BD 200C

Tủ đông Alaska 200 Lít BD 200C

 • 6.100.000đ
Alaska Tủ đông/mát Alaska 250 Lít BCD 3068N

Tủ đông/mát Alaska 250 Lít BCD 3068N

 • 6.350.000đ
Alaska Tủ đông Alaska 300 Lít BD-300C

Tủ đông Alaska 300 Lít BD-300C

 • 6.550.000đ
Alaska Tủ đông Alaska 300 Lít BD 300C

Tủ đông Alaska 300 Lít BD 300C

 • 6.550.000đ

Tủ đông Darling

Darling Tủ đông Darling 230 lít DMF-2799AX 1 ngăn

Tủ đông Darling 230 lít DMF-2799AX 1 ngăn

 • 5.290.000đ
Darling Tủ đông Darling 230 Lít DMF-2799AX-1 - 1 ngăn - Côi phẳng

Tủ đông Darling 230 Lít DMF-2799AX-1 - 1 ngăn - Côi phẳng

 • 5.400.000đ
Darling Tủ đông Darling 250 lít DMF-3197WX 2 ngăn

Tủ đông Darling 250 lít DMF-3197WX 2 ngăn

 • 5.490.000đ
Darling Tủ đông Darling 260 lít DMF-3999W3 2 ngăn

Tủ đông Darling 260 lít DMF-3999W3 2 ngăn

 • 5.520.000đ
Darling Tủ đông Darling 370 Lít DMF-3799AX-1 - 1 ngăn - Côi phẳng

Tủ đông Darling 370 Lít DMF-3799AX-1 - 1 ngăn - Côi phẳng

 • 5.800.000đ
Darling Tủ đông Darling 370 Lít DMF-3999W2 - 2 ngăn

Tủ đông Darling 370 Lít DMF-3999W2 - 2 ngăn

 • 5.800.000đ
Darling Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS - 2 ngăn

 • 5.983.000đ
Darling Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS-2 - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling 370 Lít DMF-3699WS-2 - 2 ngăn

 • 6.238.000đ
Darling Tủ đông Darling 470 Lít DMF-4999W2 2 ngăn

Tủ đông Darling 470 Lít DMF-4999W2 2 ngăn

 • 6.260.000đ
Darling Tủ đông mát Darling inverter 230 Lít DMF-2699WSI - 2 ngăn

Tủ đông mát Darling inverter 230 Lít DMF-2699WSI - 2 ngăn

 • 6.350.000đ

Tủ đông là thiết bị chuyên dụng để trử đông các sản phẩm hải sản, thịt, cá tươi sống đến các sản phẩm khô một cách An toàn - Tiết kiệm.

- Nhiệt độ lạnh nhanh và sâu có thể đạt từ - 18 đến - 30 độ C. và có thể đông cứng sản phẩm trong vòng 30 phút.

- Tủ đông thế hệ mới Inverter tiết kiệm điện với khoảng 3000 đ/ ngày.

-Thiết kế và cánh cửa nhiều lớp tiện lợi giúp có không gian lưu trử lớn và thuận tiện cho việc sắp xếp sản phẩm.

- Thực phẩm có thể lưu trử giữ nguyên hương liệu tươi ngon từ 3 tháng - đến 12 tháng.

- Di chuyễn linh hoạt với hệ thống bánh xe dưới tủ.

- Chi phí đầu tư thấp, sản phẩm cấu tạo đơn giản bền bỉ.

- Mẫu mã đa dạng với tủ đông đứng, tủ đông ngang, tủ đông 1 cửa, tủ đông nhiều cửa. tủ đông nhiều ngăn.

Hiện tại Điện máy giá gốc đang cung cấp tủ đông với nhiều thương hiệu uy tín chất lượng như: Tủ đông Sanaky, Tủ đông Alaska, Tủ đông Aqua, Tủ đông Hòa Phát, Tủ đông Darling, Tủ đông Sumikura.