Daikin60 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 60.0Hp 4FGN600HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 60.0Hp 4FGN600HY1 - 3 pha

 • 607.353.000đ
Daikin50 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 50.0Hp 4FGN500HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 50.0Hp 4FGN500HY1 - 3 pha

 • 479.195.000đ
Daikin45 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 45.0Hp 3FGN450HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 45.0Hp 3FGN450HY1 - 3 pha

 • 420.511.000đ
Daikin40 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 40.0Hp 4FGN400HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 40.0Hp 4FGN400HY1 - 3 pha

 • 351.506.000đ
Daikin35 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 35.0Hp 3FGN350HY1 - 2 dàn nóng - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 35.0Hp 3FGN350HY1 - 2 dàn nóng - 3 pha

 • 270.261.000đ
Daikin35 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 35.0Hp 3FGN350HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 35.0Hp 3FGN350HY1 - 3 pha

 • 269.866.000đ
Daikin30 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 30.0Hp 3FGN300HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 30.0Hp 3FGN300HY1 - 3 pha

 • 268.314.000đ
Daikin30 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 30.0Hp 2FGN300HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 30.0Hp 2FGN300HY1 - 3 pha

 • 267.745.000đ
Daikin25 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 25.0Hp 2FGN250HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 25.0Hp 2FGN250HY1 - 3 pha

 • 227.485.000đ
Daikin20 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 20.0Hp 2FDN200HY1 - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 20.0Hp 2FDN200HY1 - 3 pha

 • 157.660.000đ
Panasonic2.5 HPMáy lạnh Panasonic 2.5 Hp CS/CU-N24XKH-8

Máy lạnh Panasonic 2.5 Hp CS/CU-N24XKH-8

 • 21.900.000đ
Panasonic2.0 HPMáy lạnh Panasonic 2.0 Hp CS/CU-N18XKH-8

Máy lạnh Panasonic 2.0 Hp CS/CU-N18XKH-8

 • 15.400.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic inverter 2.5Hp CS-WPU24XKH-8

Máy lạnh Panasonic inverter 2.5Hp CS-WPU24XKH-8

 • 24.050.000đ
PanasonicInverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic inverter 2.0Hp CS-WPU18XKH-8

Máy lạnh Panasonic inverter 2.0Hp CS-WPU18XKH-8

 • 18.800.000đ
PanasonicInverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CS-WPU12XKH-8

Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CS-WPU12XKH-8

 • 11.050.000đ
PanasonicInverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CS-WPU9XKH-8

Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CS-WPU9XKH-8

 • 10.200.000đ
PanasonicPanasonic diệt covidInverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic inverter 2.5Hp CS-U24XKH-8

Máy lạnh Panasonic inverter 2.5Hp CS-U24XKH-8

 • 27.850.000đ
PanasonicPanasonic diệt covidInverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic inverter 2.0Hp CS-U18XKH-8

Máy lạnh Panasonic inverter 2.0Hp CS-U18XKH-8

 • 20.450.000đ
PanasonicPanasonic diệt covidInverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CS-U12XKH-8

Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CS-U12XKH-8

 • 12.800.000đ
PanasonicPanasonic diệt covidInverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CS-U9XKH-8

Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CS-U9XKH-8

 • 10.550.000đ
ToshibaInverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba inverter 3.0Hp RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V

Máy lạnh âm trần Toshiba inverter 3.0Hp RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V

 • 27.500.000đ
ToshibaInverter2.5 HPMáy lạnh Toshiba inverter (2.5Hp) RAS-H24E2KCVG-V

Máy lạnh Toshiba inverter (2.5Hp) RAS-H24E2KCVG-V

 • 20.700.000đ
ToshibaInverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba inverter (2.0Hp) RAS-H18E2KCVG-V

Máy lạnh Toshiba inverter (2.0Hp) RAS-H18E2KCVG-V

 • 16.400.000đ
ToshibaInverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba inverter (1.5Hp) RAS-H13E2KCVG-V

Máy lạnh Toshiba inverter (1.5Hp) RAS-H13E2KCVG-V

 • 10.850.000đ
ToshibaInverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba inverter (1.0Hp) RAS-H10E2KCVG-V

Máy lạnh Toshiba inverter (1.0Hp) RAS-H10E2KCVG-V

 • 9.192.000đ
 • 11.490.000đ
 • -20%
ToshibaInverter2.0 HPMáy lạnh treo tường Toshiba inverter RAS-H18C3KCVG-V (2.0Hp)

Máy lạnh treo tường Toshiba inverter RAS-H18C3KCVG-V (2.0Hp)

 • 15.700.000đ
 • 18.900.000đ
 • -17%
ToshibaInverter1.0 HPMáy lạnh treo tường Toshiba inverter RAS-H10L3KCVG-V (1.0Hp)

Máy lạnh treo tường Toshiba inverter RAS-H10L3KCVG-V (1.0Hp)

 • 9.200.000đ
 • 9.990.000đ
 • -8%
ToshibaInverter1.5 HPMáy lạnh treo tường Toshiba inverter RAS-H13C3KCVG-V (1.5Hp)

Máy lạnh treo tường Toshiba inverter RAS-H13C3KCVG-V (1.5Hp)

 • 9.750.000đ
 • 12.990.000đ
 • -25%
Toshiba6.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (6.5Hp) RAV-600USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (6.5Hp) RAV-600USP

 • 45.700.000đ
Toshiba6.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (6.0Hp) RAV-480USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (6.0Hp) RAV-480USP

 • 34.200.000đ
Mitsubishi Heavy5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy 5.0 Hp FDT125CSV-S5 - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy 5.0 Hp FDT125CSV-S5 - 3 pha

 • 35.800.000đ
Mitsubishi Heavy4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy 4.0Hp FDT100CSV-S5 - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy 4.0Hp FDT100CSV-S5 - 3 pha

 • 33.300.000đ
Mitsubishi Heavy5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.5Hp FDF140CSV-S5 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.5Hp FDF140CSV-S5 - 3 pha

 • 38.500.000đ
Mitsubishi Heavy5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.0Hp FDF125CSV-S5 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.0Hp FDF125CSV-S5 - 3 pha

 • 34.600.000đ
Mitsubishi Heavy2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 2.5Hp FDF71CNV-S5

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 2.5Hp FDF71CNV-S5

 • 26.200.000đ
Mitsubishi HeavyInverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.5Hp SRK24YXS-W5

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.5Hp SRK24YXS-W5

 • 23.800.000đ
Mitsubishi HeavyInverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.0Hp SRK18YXS-W5

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.0Hp SRK18YXS-W5

 • 21.700.000đ
Mitsubishi HeavyInverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5Hp SRK13YXS-W5

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5Hp SRK13YXS-W5

 • 14.400.000đ
Mitsubishi HeavyInverter1.0Hp - 2.5HpMáy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0Hp SRK10YXS-W5

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0Hp SRK10YXS-W5

 • 12.200.000đ
Mitsubishi Heavy5.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy (5.5Hp) FDT140CSV-S5 - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy (5.5Hp) FDT140CSV-S5 - 3 pha

 • 39.400.000đ
Casper2.5 HPMáy lạnh Casper 2.5Hp SC-24FS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper 2.5Hp SC-24FS32 (model 2021)

 • 12.950.000đ
Casper1.0 HPMáy lạnh di động Casper (1.0Hp) PC-09TL33

Máy lạnh di động Casper (1.0Hp) PC-09TL33

 • 5.850.000đ
 • 6.700.000đ
 • -13%
Casper2.5 HPMáy lạnh Casper 2.5HP LC-24FS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper 2.5HP LC-24FS32 (model 2021)

 • 13.300.000đ
Casper2.0 HPMáy lạnh Casper 2.0HP LC-18FS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper 2.0HP LC-18FS32 (model 2021)

 • 9.200.000đ
Casper1.5 HPMáy lạnh Casper 1.5HP LC-12FS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper 1.5HP LC-12FS32 (model 2021)

 • 6.000.000đ
 • 8.290.000đ
 • -28%
Casper1.0 HPMáy lạnh Casper 1HP LC-09FS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper 1HP LC-09FS32 (model 2021)

 • 5.250.000đ
 • 6.790.000đ
 • -23%
CasperInverter2.5 HPMáy lạnh Casper inverter 2.5HP GC-24IS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper inverter 2.5HP GC-24IS32 (model 2021)

 • 15.800.000đ
 • 19.190.000đ
 • -18%
CasperInverter2.0 HPMáy lạnh Casper inverter 2.0HP GC-18IS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper inverter 2.0HP GC-18IS32 (model 2021)

 • 12.800.000đ
 • 15.690.000đ
 • -18%
CasperInverter1.5 HPMáy lạnh Casper inverter 1.5HP GC-12IS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper inverter 1.5HP GC-12IS32 (model 2021)

 • 7.350.000đ
 • 9.990.000đ
 • -26%
CasperInverter1.0 HPMáy lạnh Casper inverter 1HP GC-09IS32 (model 2021)

Máy lạnh Casper inverter 1HP GC-09IS32 (model 2021)

 • 6.157.300đ
 • 9.190.000đ
 • -33%
LGInverter1.5 HPMáy lạnh LG inverter 1.5 Hp V13ENH1

Máy lạnh LG inverter 1.5 Hp V13ENH1

 • 8.015.900đ
 • 11.290.000đ
 • -29%
LGInverter2.0 HPMáy lạnh LG inverter 2.0 Hp V18ENF1

Máy lạnh LG inverter 2.0 Hp V18ENF1

 • 13.200.000đ
LGInverter1.0 HPMáy lạnh LG inverter 1.0 Hp V10ENH1

Máy lạnh LG inverter 1.0 Hp V10ENH1

 • 6.650.000đ
LG1.5 HPMáy lạnh LG Inverter (1.5Hp) V13ENS1

Máy lạnh LG Inverter (1.5Hp) V13ENS1

 • 7.900.000đ
LGInverter2.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG inverter (2.5Hp) AMNQ24GL3A0

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG inverter (2.5Hp) AMNQ24GL3A0

 • 10.150.000đ
LGInverter2.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG inverter (2.0Hp) AMNQ18GL2A0

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG inverter (2.0Hp) AMNQ18GL2A0

 • 9.850.000đ
LGInverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG inverter (1.5Hp) AMNQ12GL2A0

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG inverter (1.5Hp) AMNQ12GL2A0

 • 8.600.000đ
LGInverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG inverter (1.0Hp) AMNQ09GL1A0

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG inverter (1.0Hp) AMNQ09GL1A0

 • 7.800.000đ
LGInverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ24GTTA0 inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ24GTTA0 inverter (2.5Hp)

 • 9.150.000đ
LGInverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ18GTTA0 inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ18GTTA0 inverter (2.0Hp)

 • 8.800.000đ
Sharp2.0 HPMáy lạnh Sharp Inverter 2.0Hp AH-XP18YMW

Máy lạnh Sharp Inverter 2.0Hp AH-XP18YMW

 • 10.750.000đ
Sharp5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha

 • 33.000.000đ
Sharp4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha

 • 29.000.000đ
Sharp3.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp)

 • 27.500.000đ
Sharp2.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp)

 • 21.800.000đ
Sharp2.0 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp)

 • 18.300.000đ
SharpInverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter (1.5Hp)

 • 7.750.000đ
 • 10.490.000đ
 • -26%
SharpInverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10WHW Wifi Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP10WHW Wifi Inverter (1.0Hp)

 • 6.850.000đ
 • 10.190.000đ
 • -33%
SharpInverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13WHW Wifi Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13WHW Wifi Inverter (1.5Hp)

 • 8.550.000đ
SharpInverter2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP18WMW Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP18WMW Inverter (2.0Hp)

 • 11.400.000đ
Mitsubishi Electric2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF (2.5Hp)

 • 20.800.000đ
Mitsubishi Electric2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF (2.0Hp)

 • 14.850.000đ
Mitsubishi Electric1.5 HPMáy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-JS35VF (1.5Hp)

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-JS35VF (1.5Hp)

 • 9.150.000đ
Mitsubishi Electric1.0Hp - 2.5HpMáy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-JS25VF (1.0Hp)

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-JS25VF (1.0Hp)

 • 7.150.000đ
Mitsubishi Electric2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric (2.0Hp) SA-2AKLDR1.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric (2.0Hp) SA-2AKLDR1.TH

 • 22.200.000đ
Mitsubishi ElectricInverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter (1.0Hp)

 • 10.300.000đ
Mitsubishi ElectricInverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter (1.5Hp)

 • 12.700.000đ
Mitsubishi ElectricInverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF Inverter (2.5Hp)

 • 19.100.000đ
Mitsubishi ElectricInverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter (2.0Hp)

 • 21.400.000đ
Mitsubishi ElectricInverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter (2.5Hp)

 • 29.700.000đ