0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Daikin

Daikin 5.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC140AV1V (5.5Hp) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC140AV1V (5.5Hp) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 41.500.000đ
Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V (5.0Hp) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V (5.0Hp) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 39.000.000đ
Daikin 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V (4.0Hp) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V (4.0Hp) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 34.600.000đ
Daikin 3.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V (3.5Hp) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V (3.5Hp) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 32.200.000đ
Daikin 3.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V (3.5Hp) - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V (3.5Hp) - Kèm remote không dây

 • 30.300.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC60AV1V (3.0Hp) - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC60AV1V (3.0Hp) - Kèm remote không dây

 • 28.800.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V (2.0Hp) - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V (2.0Hp) - Kèm remote không dây

 • 22.100.000đ
Daikin Inverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHFC140DV1 Inverter (6.0 HP) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC140DV1 Inverter (6.0 HP) - 3 pha

 • 40.200.000đ
Daikin Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHFC125DV1 Inverter (5.0 HP) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC125DV1 Inverter (5.0 HP) - 3 pha

 • 37.000.000đ
Daikin Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHFC100DV1 Inverter (4.0 HP) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC100DV1 Inverter (4.0 HP) - 3 pha

 • 33.700.000đ

Máy lạnh Panasonic

Panasonic Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 (1.5Hp) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 (1.5Hp) model 2022

 • 9.900.000đ
Panasonic Inverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 inverter (6.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 inverter (6.0Hp) - 3 pha

 • 47.200.000đ
Panasonic Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 inverter (6.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 inverter (6.0Hp)

 • 47.200.000đ
Panasonic Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 inverter (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 inverter (5.0Hp) - 3 pha

 • 42.700.000đ
Panasonic Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 inverter (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 inverter (5.0Hp)

 • 42.700.000đ
Panasonic Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 inverter (4.0Hp)

 • 37.100.000đ
Panasonic Inverter3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 inverter (3.5 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 inverter (3.5 Hp)

 • 34.600.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 inverter (3.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 inverter (3.0 Hp)

 • 32.400.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 inverter (2.5 HP)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 inverter (2.5 HP)

 • 30.900.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 inverter (2.0 Hp)

 • 24.800.000đ

Máy lạnh Toshiba

Toshiba Inverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4801A8P-V inverter (6.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4801A8P-V inverter (6.0Hp)

 • 40.200.000đ
Toshiba Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V inverter (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V inverter (5.0Hp)

 • 37.600.000đ
Toshiba Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV3601A8P-V inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV3601A8P-V inverter (4.0Hp)

 • 35.700.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV1801AP-V inverter (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV1801AP-V inverter (2.0Hp)

 • 23.850.000đ
Toshiba Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV2401AP-V inverter (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV2401AP-V inverter (2.5Hp)

 • 25.850.000đ
Toshiba Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5Hp

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5Hp

 • 9.950.000đ
 • 12.990.000đ -23%
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter (2.0Hp)

 • 15.300.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0Hp

Máy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0Hp

 • 7.650.000đ
Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V inverter (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V inverter (3.0Hp)

 • 27.500.000đ
Toshiba Inverter2.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H24E2KCVG-V inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H24E2KCVG-V inverter (2.5Hp)

 • 21.100.000đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn (3.0Hp)

 • 29.850.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter (3.0Hp)

 • 29.850.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 (3.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 (3.0 Hp)

 • 25.800.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 (2.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 (2.0 Hp)

 • 21.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

 • 4.650.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 (5.0 Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 (5.0 Hp) - 3 pha

 • 37.300.000đ
Mitsubishi Heavy 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 (4.0Hp) - 3 pha

 • 33.600.000đ
Mitsubishi Heavy 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 (5.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 (5.5Hp) - 3 pha

 • 40.800.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 (5.0Hp) - 3 pha

 • 35.000.000đ

Máy lạnh Casper

Casper Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Casper HC-24IA33 inverter (2.5 Hp)

Máy lạnh Casper HC-24IA33 inverter (2.5 Hp)

 • 16.000.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Casper HC-18IA33 inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh Casper HC-18IA33 inverter (2.0 Hp)

 • 12.890.000đ
Casper Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Casper HC-12IA33 inverter (1.5 Hp)

Máy lạnh Casper HC-12IA33 inverter (1.5 Hp)

 • 6.990.000đ
Casper Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Casper HC-09IA33 inverter (1.0 Hp)

Máy lạnh Casper HC-09IA33 inverter (1.0 Hp)

 • 5.990.000đ
Casper Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-36IS33 inverter (4.0Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-36IS33 inverter (4.0Hp) model 2022

 • 35.950.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-26IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-26IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

 • 25.900.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-18IS33 inverter (2.0Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-18IS33 inverter (2.0Hp) model 2022

 • 22.600.000đ
Casper Model 2022 Inverter5.5 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-48IS33 inverter (5.5Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-48IS33 inverter (5.5Hp) model 2022

 • 40.970.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Casper GC-24IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

Máy lạnh Casper GC-24IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

 • 16.100.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Casper GC-18IS33 inverter (2.0Hp) model 2022

Máy lạnh Casper GC-18IS33 inverter (2.0Hp) model 2022

 • 12.650.000đ

Máy lạnh LG

LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 inverter (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 inverter (5.0Hp) - 3 Pha

 • 41.850.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 inverter (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 inverter (5.0Hp)

 • 41.850.000đ
LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 inverter (4.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 inverter (4.0Hp) - 3 Pha

 • 38.850.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 inverter (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 inverter (4.0Hp)

 • 38.850.000đ
LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 inverter (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 inverter (3.0Hp)

 • 31.100.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 inverter (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 inverter (2.5Hp)

 • 27.550.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ LG ZTNQ48GYLA0 Inverter (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần 360 độ LG ZTNQ48GYLA0 Inverter (5.0Hp)

 • 42.100.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ LG ZTNQ36GYLA0 Inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần 360 độ LG ZTNQ36GYLA0 Inverter (4.0Hp)

 • 40.600.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ24GTLA0 inverter (2.5Hp) - 1 hướng thổi

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ24GTLA0 inverter (2.5Hp) - 1 hướng thổi

 • 26.950.000đ
LG Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 inverter (1.5Hp) - 1 hướng thổi

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 inverter (1.5Hp) - 1 hướng thổi

 • 19.550.000đ

Máy lạnh Sharp

Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13YHW Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13YHW Inverter (1.5Hp)

 • 9.700.000đ
Sharp Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10YHW Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP10YHW Inverter (1.0Hp)

 • 8.550.000đ
Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-X13ZW inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-X13ZW inverter (1.5Hp)

 • 7.200.000đ
Sharp Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X10ZW inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-X10ZW inverter (1.0Hp)

 • 5.850.000đ
Sharp Inverter2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X18ZW inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-X18ZW inverter (2.0Hp)

 • 11.100.000đ
Sharp Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10YMW Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP10YMW Inverter (1.0Hp)

 • 7.650.000đ
Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13YMW Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13YMW Inverter (1.5Hp)

 • 8.600.000đ
Sharp 2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP18YMW Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP18YMW Inverter (2.0Hp)

 • 11.800.000đ
Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter (1.5Hp)

 • 7.750.000đ
 • 10.490.000đ -26%
Sharp Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10WHW Wifi Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP10WHW Wifi Inverter (1.0Hp)

 • 7.600.000đ
 • 10.190.000đ -25%

Máy lạnh Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric 2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF (2.5Hp)

 • 20.900.000đ
Mitsubishi Electric 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF (2.0Hp)

 • 14.950.000đ
Mitsubishi Electric 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF (1.5Hp)

 • 9.550.000đ
Mitsubishi Electric 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF (1.0Hp)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Electric 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric (2.0Hp) SA-2AKLDR1.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric (2.0Hp) SA-2AKLDR1.TH

 • 22.200.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter (1.0Hp)

 • 10.600.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter (1.5Hp)

 • 13.100.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF Inverter (2.5Hp)

 • 19.100.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter (2.0Hp)

 • 21.400.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter (2.5Hp)

 • 29.600.000đ