Máy lạnh Daikin

Daikin5.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC140AV1V (5.5Hp) - 3 pha WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC140AV1V (5.5Hp) - 3 pha WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

 • 41.500.000đ
Daikin5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V (5.0Hp) - 3 pha WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V (5.0Hp) - 3 pha WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

 • 39.000.000đ
Daikin4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V (4.0Hp) - 3 pha WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V (4.0Hp) - 3 pha WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

 • 35.900.000đ
Daikin3.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V (3.5Hp) - 3 pha WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V (3.5Hp) - 3 pha WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

 • 32.200.000đ
Daikin3.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V (3.5Hp) WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V (3.5Hp) WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

 • 30.300.000đ
Daikin3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC60AV1V (3.0Hp) WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC60AV1V (3.0Hp) WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

 • 28.800.000đ
Daikin2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V (2.0Hp) WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V (2.0Hp) WIFI lọc khí Ion Plasma kèm remote không dây

 • 22.100.000đ
DaikinInverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHFC140DV1 Inverter (6.0 HP) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC140DV1 Inverter (6.0 HP) - 3 pha

 • 40.200.000đ
DaikinInverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHFC125DV1 Inverter (5.0 HP) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC125DV1 Inverter (5.0 HP) - 3 pha

 • 37.000.000đ
DaikinInverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHFC100DV1 Inverter (4.0 HP) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC100DV1 Inverter (4.0 HP) - 3 pha

 • 33.700.000đ

Máy lạnh Panasonic

PanasonicModel 20221.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 (1.5Hp) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 (1.5Hp) model 2022

 • 9.900.000đ
PanasonicInverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 inverter (6.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 inverter (6.0Hp) - 3 pha

 • 44.300.000đ
PanasonicInverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 inverter (6.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 inverter (6.0Hp)

 • 44.300.000đ
PanasonicInverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 inverter (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 inverter (5.0Hp) - 3 pha

 • 42.700.000đ
PanasonicInverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 inverter (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 inverter (5.0Hp)

 • 42.700.000đ
PanasonicInverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 inverter (4.0Hp)

 • 37.100.000đ
PanasonicInverter3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 inverter (3.5 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 inverter (3.5 Hp)

 • 34.600.000đ
PanasonicInverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 inverter (3.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 inverter (3.0 Hp)

 • 32.200.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 inverter (2.5 HP)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 inverter (2.5 HP)

 • 30.400.000đ
PanasonicInverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 inverter (2.0 Hp)

 • 24.200.000đ

Máy lạnh Toshiba

ToshibaModel 2022Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5Hp

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5Hp

 • 10.800.000đ
 • 12.990.000đ-17%
ToshibaInverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter (2.0Hp)

 • 15.600.000đ
ToshibaInverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0Hp

Máy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0Hp

 • 7.340.000đ
ToshibaInverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V inverter (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V inverter (3.0Hp)

 • 27.500.000đ
ToshibaInverter2.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H24E2KCVG-V inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H24E2KCVG-V inverter (2.5Hp)

 • 21.100.000đ
ToshibaInverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V inverter (2.0Hp)

 • 16.400.000đ
ToshibaInverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V inverter (1.5Hp)

 • 11.500.000đ
ToshibaInverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V inverter (1.0Hp)

 • 9.150.000đ
 • 11.490.000đ-20%
ToshibaInverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C3KCVG-V inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C3KCVG-V inverter (2.0Hp)

 • 15.700.000đ
 • 18.900.000đ-17%
ToshibaInverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10L3KCVG-V inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10L3KCVG-V inverter (1.0Hp)

 • 9.200.000đ
 • 9.990.000đ-8%

Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 (2.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 (2.0 Hp)

 • 21.700.000đ
Mitsubishi HeavyInverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi HeavyInverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

 • 4.650.000đ
Mitsubishi Heavy5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 (5.0 Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 (5.0 Hp) - 3 pha

 • 37.300.000đ
Mitsubishi Heavy4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 (4.0Hp) - 3 pha

 • 34.400.000đ
Mitsubishi Heavy5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 (5.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 (5.5Hp) - 3 pha

 • 40.800.000đ
Mitsubishi Heavy5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 (5.0Hp) - 3 pha

 • 35.000.000đ
Mitsubishi Heavy2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 (2.5Hp)

 • 27.300.000đ
Mitsubishi HeavyInverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter (2.5Hp)

 • 23.800.000đ
Mitsubishi HeavyInverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXS-W5 Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXS-W5 Inverter (2.0Hp)

 • 21.300.000đ

Máy lạnh Casper

CasperModel 2022Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-26IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-26IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

 • 25.750.000đ
CasperModel 2022Inverter5.5 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-48IS33 inverter (5.5Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-48IS33 inverter (5.5Hp) model 2022

 • 42.000.000đ
CasperModel 2022Inverter2.5 HPMáy lạnh Casper GC-24IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

Máy lạnh Casper GC-24IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

 • 16.100.000đ
CasperModel 2022Inverter2.0 HPMáy lạnh Casper GC-18IS33 inverter (2.0Hp) model 2022

Máy lạnh Casper GC-18IS33 inverter (2.0Hp) model 2022

 • 12.900.000đ
CasperModel 2022Inverter1.5 HPMáy lạnh Casper GC-12IS33 inverter (1.5Hp) model 2022

Máy lạnh Casper GC-12IS33 inverter (1.5Hp) model 2022

 • 7.000.000đ
CasperModel 2022Inverter1.0 HPMáy lạnh Casper GC-09IS33 inverter (1.0Hp) model 2022

Máy lạnh Casper GC-09IS33 inverter (1.0Hp) model 2022

 • 6.050.000đ
CasperInverter2.0 HPMáy lạnh Casper MC-18IS33 Inverter (2.0 HP)

Máy lạnh Casper MC-18IS33 Inverter (2.0 HP)

 • 12.900.000đ
CasperInverter1.5 HPMáy lạnh Casper MC-12IS33 Inverter (1.5 HP)

Máy lạnh Casper MC-12IS33 Inverter (1.5 HP)

 • 7.095.300đ
 • 10.590.000đ-33%
CasperInverter1.0 HPMáy lạnh Casper MC-09IS33 Inverter (1.0 HP)

Máy lạnh Casper MC-09IS33 Inverter (1.0 HP)

 • 6.113.200đ
 • 8.990.000đ-32%
Casper2.5 HPMáy lạnh Casper SC-24FS32 (2.5Hp) - model 2021

Máy lạnh Casper SC-24FS32 (2.5Hp) - model 2021

 • 13.400.000đ

Máy lạnh LG

LGInverter2.5 HPMáy lạnh LG V24ENF1 inverter (2.5 Hp)

Máy lạnh LG V24ENF1 inverter (2.5 Hp)

 • 16.200.000đ
LGInverter1.5 HPMáy lạnh LG V13ENH1 inverter (1.5 Hp)

Máy lạnh LG V13ENH1 inverter (1.5 Hp)

 • 7.900.000đ
LGInverter2.0 HPMáy lạnh LG V18ENF1 inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh LG V18ENF1 inverter (2.0 Hp)

 • 12.900.000đ
LGInverter1.0 HPMáy lạnh LG V10ENH1 inverter (1.0 Hp)

Máy lạnh LG V10ENH1 inverter (1.0 Hp)

 • 6.800.000đ
LG1.5 HP

Máy lạnh LG V13ENS1 Inverter (1.5Hp)

 • 7.900.000đ
LGInverter2.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ24GL3A0 inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ24GL3A0 inverter (2.5Hp)

 • 10.150.000đ
LGInverter2.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ18GL2A0 inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ18GL2A0 inverter (2.0Hp)

 • 9.850.000đ
LGInverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 inverter (1.5Hp)

 • 8.600.000đ
LGInverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 inverter (1.0Hp)

 • 7.800.000đ
LGInverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ24GTTA0 inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ24GTTA0 inverter (2.5Hp)

 • 9.700.000đ

Máy lạnh Sharp

SharpInverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10YMW Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP10YMW Inverter (1.0Hp)

 • 7.400.000đ
Sharp2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP18YMW Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP18YMW Inverter (2.0Hp)

 • 11.800.000đ
Sharp5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha

 • 33.000.000đ
Sharp4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha

 • 29.000.000đ
Sharp3.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp)

 • 27.500.000đ
Sharp2.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp)

 • 21.800.000đ
Sharp2.0 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp)

 • 18.300.000đ
SharpInverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter (1.5Hp)

 • 7.750.000đ
 • 10.490.000đ-26%
SharpInverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10WHW Wifi Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP10WHW Wifi Inverter (1.0Hp)

 • 7.600.000đ
 • 10.190.000đ-25%
SharpInverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13WHW Wifi Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13WHW Wifi Inverter (1.5Hp)

 • 8.550.000đ

Máy lạnh Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF (2.5Hp)

 • 21.000.000đ
Mitsubishi Electric2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF (2.0Hp)

 • 14.950.000đ
Mitsubishi Electric1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF (1.5Hp)

 • 9.400.000đ
Mitsubishi Electric1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF (1.0Hp)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Electric2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric (2.0Hp) SA-2AKLDR1.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric (2.0Hp) SA-2AKLDR1.TH

 • 22.200.000đ
Mitsubishi ElectricInverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter (1.0Hp)

 • 10.600.000đ
Mitsubishi ElectricInverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter (1.5Hp)

 • 13.100.000đ
Mitsubishi ElectricInverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF Inverter (2.5Hp)

 • 19.100.000đ
Mitsubishi ElectricInverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter (2.0Hp)

 • 21.400.000đ
Mitsubishi ElectricInverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter (2.5Hp)

 • 29.600.000đ