0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Daikin

Daikin Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

 • 2.200.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 4.100.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Daikin 1.0 HPMặt nạ dàn lạnh Daikin BYFQ60B3W1

Mặt nạ dàn lạnh Daikin BYFQ60B3W1

 • 4.250.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 4.450.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.700.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

 • 4.700.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 7.000.000đ
Daikin 1.0 HPMáy lạnh Daikin FTF25XAV1V 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Daikin FTF25XAV1V 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 7.400.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ

Máy lạnh Panasonic

Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 3.550.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 3.900.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.100.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU9YKZ Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU9YKZ Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.650.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU12YKZ Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU12YKZ Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.950.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ16WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ16WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.199.000đ
Panasonic Inverter1.8 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

 • 5.300.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ20WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ20WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.404.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ25WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ25WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.608.000đ

Máy lạnh Toshiba

Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 7.550.000đ
Toshiba Mới & Nổi bật Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba Inverter 1.0HP (9000Btu) RAS-H10S4KCVG-V model 2024

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0HP (9000Btu) RAS-H10S4KCVG-V model 2024

 • 7.800.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.200.000đ
Toshiba Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13Z1KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Toshiba RAS-H13Z1KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 9.800.000đ
Toshiba Mới & Nổi bật Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba Inverter 1.5HP (12000Btu) RAS-H13S4KCV2G-V model 2024

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5HP (12000Btu) RAS-H13S4KCV2G-V model 2024

 • 9.950.000đ
Toshiba Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 11.250.000đ
Toshiba Mới & Nổi bật Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba Inverter 2.0HP (17000Btu) RAS-H18S4KCV2G-V model 2024

Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0HP (17000Btu) RAS-H18S4KCV2G-V model 2024

 • 15.300.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.200.000đ
Toshiba 1.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 18.000.000đ
Toshiba Mới & Nổi bật Inverter2.5 HPMáy lạnh Toshiba Inverter 2.5HP (20.400Btu) RAS-H24S4KCV2G-V model 2024

Máy lạnh Toshiba Inverter 2.5HP (20.400Btu) RAS-H24S4KCV2G-V model 2024

 • 18.900.000đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) (1 Ngựa)

 • 4.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.650.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi Heavy 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.700.000đ
 • 7.500.000đ -11%
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.800.000đ

Máy lạnh Casper

Casper 1.0 HPMáy lạnh di động Casper PC-09TL33 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh di động Casper PC-09TL33 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.900.000đ
 • 6.700.000đ -27%
Casper Inverter1.0 HPMáy lạnh Casper Inverter GC-09IS35 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Casper Inverter GC-09IS35 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 5.300.000đ
Casper Inverter1.5 HPMáy lạnh Casper Inverter GC-12IS35 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Casper Inverter GC-12IS35 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 6.350.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Casper GC-18IS33 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Casper GC-18IS33 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

 • 10.800.000đ
Casper Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Casper SC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper SC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.600.000đ
Casper Inverter2.5 HPMáy lạnh Casper Inverter GC-24IS35 2,5 HP (2,5 ngựa) model 2023

Máy lạnh Casper Inverter GC-24IS35 2,5 HP (2,5 ngựa) model 2023

 • 14.550.000đ
Casper 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

 • 16.250.000đ
Casper 2.0 HPCC-18FS35 - Máy lạnh âm trần casper mono 2hp

CC-18FS35 - Máy lạnh âm trần casper mono 2hp

 • 16.500.000đ
Casper 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 17.500.000đ
Casper 2.0 HPMáy lạnh áp trần Casper CFC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Casper CFC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.200.000đ

Máy lạnh AIRWELL

AIRWELL Inverter1.0 HPMáy lạnh treo tường AIRWELL Inverter AW-10ID-1/AW-10OD-1 - 1.0 HP ( 1 Ngựa )

Máy lạnh treo tường AIRWELL Inverter AW-10ID-1/AW-10OD-1 - 1.0 HP ( 1 Ngựa )

 • 6.800.000đ
AIRWELL Inverter1.5 HPMáy lạnh treo tường AIRWELL Inverter AW-13ID-1/AW-13OD-1 - 1.5 HP ( 1.5 Ngựa )

Máy lạnh treo tường AIRWELL Inverter AW-13ID-1/AW-13OD-1 - 1.5 HP ( 1.5 Ngựa )

 • 8.100.000đ
AIRWELL Inverter2.0 HPMáy lạnh treo tường AIRWELL Inverter AW-18ID-1/AW-18OD-1 - 2.0 HP ( 2 Ngựa )

Máy lạnh treo tường AIRWELL Inverter AW-18ID-1/AW-18OD-1 - 2.0 HP ( 2 Ngựa )

 • 13.400.000đ
AIRWELL Inverter2.5 HPMáy lạnh treo tường AIRWELL Inverter AW-24ID-1/AW-24OD-1 - 2.5 HP ( 2.5 Ngựa )

Máy lạnh treo tường AIRWELL Inverter AW-24ID-1/AW-24OD-1 - 2.5 HP ( 2.5 Ngựa )

 • 16.400.000đ

Máy lạnh LG

LG 1.0 HPMáy lạnh LG K09CH 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh LG K09CH 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.850.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJB0 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJB0 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

 • 5.200.000đ
LG 1.5 HPMáy lạnh LG K12CH 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh LG K12CH 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.950.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJB0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJB0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.000.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKB0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKB0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 6.500.000đ
LG Mới & Nổi bật Inverter1.0 HPMáy lạnh LG Inverter 1.0HP (1 ngựa) V10WIN1 model 2024

Máy lạnh LG Inverter 1.0HP (1 ngựa) V10WIN1 model 2024

 • 7.200.000đ
LG Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKB0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKB0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 7.200.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNC12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNC12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.300.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.500.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.800.000đ

Máy lạnh Sharp

Sharp Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X10ZEW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X10ZEW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.150.000đ
Sharp Mới & Nổi bật Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp Inverter 1.0HP (9000Btu) AH-XP10BSW model 2024

Máy lạnh Sharp Inverter 1.0HP (9000Btu) AH-XP10BSW model 2024

 • 7.100.000đ
Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-X13ZEW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X13ZEW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.150.000đ
Sharp Mới & Nổi bật Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp Inverter 1.5HP (12000Btu) AH-XP13BSW model 2024

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5HP (12000Btu) AH-XP13BSW model 2024

 • 8.050.000đ
Sharp Inverter2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X18ZEW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X18ZEW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 10.350.000đ
Sharp Mới & Nổi bật Inverter2.0 HPMáy lạnh Sharp Inverter 2.0HP (18000Btu) AH-XP18BSW model 2024

Máy lạnh Sharp Inverter 2.0HP (18000Btu) AH-XP18BSW model 2024

 • 11.400.000đ
Sharp 2.0 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.300.000đ
Sharp 2.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.800.000đ
Sharp 3.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 27.500.000đ
Sharp 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 29.000.000đ