0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Daikin

Daikin 1.5 HPMáy lạnh Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 7.700.000đ
Daikin 1.0 HPMáy lạnh Daikin FTF25XAV1V 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Daikin FTF25XAV1V 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 9.800.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh Daikin FTKB60XVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKB60XVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.300.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh Daikin FTKB50XVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKB50XVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.800.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh Daikin FTKB35XVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKB35XVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 11.000.000đ
Daikin Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin FTKB25XVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKB25XVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 8.800.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh Daikin FTF50XV1V 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Daikin FTF50XV1V 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 15.000.000đ
Daikin 5.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC140AV1V 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC140AV1V 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 41.500.000đ
Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 39.000.000đ
Daikin 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 34.500.000đ

Máy lạnh Panasonic

Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ60WD3H8A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ60WD3H8A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 15.222.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ50WD3H8A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ50WD3H8A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 14.459.000đ
Panasonic Inverter1.75 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ35WD3H8A Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ35WD3H8A Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

 • 12.496.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ25WD3H8A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ25WD3H8A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 11.919.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ60WB4H8A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ60WB4H8A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 15.348.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ50WB4H8A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ50WB4H8A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 13.303.000đ
Panasonic Inverter1.75 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ35WB4H8A Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ35WB4H8A Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

 • 11.393.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ25WB4H8A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ25WB4H8A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 10.271.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ60WKH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ60WKH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 11.525.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ71WKH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ71WKH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 11.693.000đ

Máy lạnh Toshiba

Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3001AP-V/ RAV-GE3001UP-V Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3001AP-V/ RAV-GE3001UP-V Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

 • 35.300.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP (1 Ngựa) RAS-10S3KCV-V/RAS-10S3ACV-V - Gas R410A

Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP (1 Ngựa) RAS-10S3KCV-V/RAS-10S3ACV-V - Gas R410A

 • 8.200.000đ
Toshiba Inverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4801A8P-V Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4801A8P-V Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 40.200.000đ
Toshiba Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 37.600.000đ
Toshiba Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV3601A8P-V Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV3601A8P-V Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 35.700.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV1801AP-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV1801AP-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.850.000đ
Toshiba Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV2401AP-V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV2401AP-V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 25.750.000đ
Toshiba Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.800.000đ
 • 12.990.000đ -25%
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 15.200.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.700.000đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 33.750.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH Hyper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH Hyper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 27.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.650.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.650.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.800.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.500.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 36.500.000đ
Mitsubishi Heavy 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 33.600.000đ

Máy lạnh Casper

Casper Inverter1.0 HPMáy lạnh Casper TC-09IS35 inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Casper TC-09IS35 inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 5.700.000đ
 • 7.990.000đ -29%
Casper 2.5 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-24TL22 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Casper CC-24TL22 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 22.600.000đ
Casper Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Casper LC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper LC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.800.000đ
Casper Model 2022 2.0 HPMáy lạnh Casper LC-18FS33 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Casper LC-18FS33 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.200.000đ
Casper Model 2022 2.0 HPMáy lạnh Casper SC-18FS33 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Casper SC-18FS33 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.300.000đ
Casper Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Casper LC-12FS33 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper LC-12FS33 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.950.000đ
Casper Model 2022 1.0 HPMáy lạnh Casper LC-09FS33 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Casper LC-09FS33 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.800.000đ
Casper Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Casper SC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper SC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.850.000đ
Casper Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Casper SC-12FS33 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper SC-12FS33 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.700.000đ
Casper Model 2022 1.0 HPMáy lạnh Casper SC-09FS33 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Casper SC-09FS33 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.800.000đ

Máy lạnh LG

LG Inverter1.5 HPMáy lạnh LG V13API1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh LG V13API1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 10.650.000đ
LG Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10API1 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh LG V10API1 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 9.600.000đ
LG Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10APFUV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh LG V10APFUV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 10.900.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh LG V24WIN Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh LG V24WIN Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 15.750.000đ
LG Inverter2.0 HPMáy lạnh LG V18WIN Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

Máy lạnh LG V18WIN Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

 • 13.300.000đ
LG Inverter1.5 HPMáy lạnh LG V13WIN Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh LG V13WIN Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 7.900.000đ
LG Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10WIN Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh LG V10WIN Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 6.850.000đ
LG Inverter5.0 HPDàn nóng Multi LG A5UQ48GFA1 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Dàn nóng Multi LG A5UQ48GFA1 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 35.600.000đ
LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 41.100.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 41.100.000đ

Máy lạnh Sharp

Sharp Inverter2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X18ZEW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X18ZEW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 11.100.000đ
Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-X13ZEW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X13ZEW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.550.000đ
Sharp Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X10ZEW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X10ZEW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.200.000đ
Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13YHW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-XP13YHW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.700.000đ
Sharp Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10YHW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-XP10YHW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 8.550.000đ
Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-X13ZW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X13ZW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.350.000đ
Sharp Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X10ZW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X10ZW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.950.000đ
 • 10.790.000đ -45%
Sharp Inverter2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X18ZW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-X18ZW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 11.100.000đ
Sharp Inverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10YMW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-XP10YMW Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.600.000đ
Sharp Inverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13YMW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Sharp AH-XP13YMW Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.350.000đ

Máy lạnh Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric 2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 20.900.000đ
Mitsubishi Electric 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 14.900.000đ
Mitsubishi Electric 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.550.000đ
Mitsubishi Electric 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Electric 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric 2.0 HP (2 Ngựa) SA-2AKLDR1.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric 2.0 HP (2 Ngựa) SA-2AKLDR1.TH

 • 22.200.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 11.600.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 13.100.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS- HP60VF (MS-60VF Ngựa) Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS- HP60VF (MS-60VF Ngựa) Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 19.100.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.400.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 29.600.000đ