13 Máy lạnh Sharp
Xếp theo
Sharp5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha

 • 33.000.000đ
Sharp4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha

 • 29.000.000đ
Sharp3.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp)

 • 27.500.000đ
Sharp2.5 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp)

 • 21.800.000đ
Sharp2.0 HPMáy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp)

 • 18.300.000đ
SharpInverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13WMW Inverter (1.5Hp)

 • 7.700.000đ
 • 10.490.000đ
SharpInverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10WHW Wifi Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP10WHW Wifi Inverter (1.0Hp)

 • 6.800.000đ
 • 10.190.000đ
SharpInverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-XP13WHW Wifi Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP13WHW Wifi Inverter (1.5Hp)

 • 8.550.000đ
SharpInverter2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP18WMW Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP18WMW Inverter (2.0Hp)

 • 11.400.000đ
SharpInverter2.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X18XEW Inverter (2.0Hp) - Gas R32

Máy lạnh Sharp AH-X18XEW Inverter (2.0Hp) - Gas R32

 • 11.350.000đ
 • 15.990.000đ
SharpInverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-XP10WMW Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-XP10WMW Inverter (1.0Hp)

 • 6.650.000đ
 • 9.290.000đ
SharpInverter1.0 HPMáy lạnh Sharp AH-X9XEW Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Sharp AH-X9XEW Inverter (1.0Hp)

 • 6.000.000đ
 • 8.990.000đ
SharpInverter1.5 HPMáy lạnh Sharp AH-X12XEW Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Sharp AH-X12XEW Inverter (1.5Hp)

 • 7.500.000đ
 • 10.990.000đ