0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY/MUY-JW25VF Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY/MUY-JW25VF Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 8.850.000đ
Mitsubishi Electric 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.550.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY/MUY-JW35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY/MUY-JW35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 10.849.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 10.900.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 13.400.000đ
Mitsubishi Electric 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 14.500.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY/MUY-JW50VF Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY/MUY-JW50VF Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa) model 2023

 • 17.200.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPMáy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 17.500.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS- HP60VF (MS-60VF Ngựa) Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS- HP60VF (MS-60VF Ngựa) Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 19.100.000đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric 2.0 HP (2 Ngựa) SA-2AKLDR1.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric 2.0 HP (2 Ngựa) SA-2AKLDR1.TH

 • 22.200.000đ
Mitsubishi Electric 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 28.800.000đ
Mitsubishi Electric 4.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.300.000đ
Mitsubishi Electric 5.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 38.200.000đ
Mitsubishi Electric 6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 48.500.000đ
Mitsubishi Electric Inverter5.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

 • 60.750.000đ
Mitsubishi Electric Inverter5.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 1 pha

 • 60.750.000đ
Mitsubishi Electric Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

 • 68.200.000đ
Mitsubishi Electric Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 1 pha

 • 68.200.000đ

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric 3.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-3KAK 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-3KAK 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 33.250.000đ
Mitsubishi Electric 4.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-4KAK 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-4KAK 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 39.350.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P18KA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P18KA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 39.950.000đ
Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P24KA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P24KA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 41.850.000đ
Mitsubishi Electric Inverter3.5 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P30KA Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P30KA Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 42.700.000đ
Mitsubishi Electric 5.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-5KAK 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-5KAK 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 45.400.000đ
Mitsubishi Electric 6.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-6KAK 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-6KAK 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 50.500.000đ
Mitsubishi Electric Inverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P36KA Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P36KA Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 50.600.000đ
Mitsubishi Electric Inverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 71.990.000đ
Mitsubishi Electric Inverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 71.990.000đ

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 33.900.000đ
Mitsubishi Electric 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 40.500.000đ
Mitsubishi Electric 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 45.700.000đ
Mitsubishi Electric 6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 50.800.000đ

Máy lạnh Multi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAL Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAL Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAL Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAL Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAL Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAL Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAL Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAL Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAL Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAL Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP71BA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP71BA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP60BA Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP60BA Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP50BA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP50BA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE26VA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE26VA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE24VA Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE24VA Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Hệ Thống Máy lạnh Trung Tâm VRV / VRF Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Inverter20 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P500YM-E.TH Inverter 20.0 HP (20 Ngựa)

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P500YM-E.TH Inverter 20.0 HP (20 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter16 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P400YM-E.TH Inverter 16.0 HP (16 Ngựa)

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P400YM-E.TH Inverter 16.0 HP (16 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter10 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P250YMH-E.TH Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P250YMH-E.TH Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter8.0 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P200YMH-E.TH Inverter 8.0 HP (8 Ngựa)

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P200YMH-E.TH Inverter 8.0 HP (8 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter10 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P250YM-E.TH Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P250YM-E.TH Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter8.0 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P200YM-E.TH Inverter 8.0 HP (8 Ngựa)

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric PFFY-P200YM-E.TH Inverter 8.0 HP (8 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric PKFY-P50VLM-E.TH Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric PKFY-P50VLM-E.TH Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter1.6 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric PKFY-P40VLM-E.TH Inverter 1.6 HP (1.6 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric PKFY-P40VLM-E.TH Inverter 1.6 HP (1.6 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter1.25 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric PKFY-P32VLM-E.TH Inverter 1.25 HP (1.25 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric PKFY-P32VLM-E.TH Inverter 1.25 HP (1.25 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric PKFY-P25VLM-E.TH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric PKFY-P25VLM-E.TH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Mitsubishi Electric là một trong những thương hiệu máy lạnh nổi tiếng ở Nhật Bản được ra đời vào năm 1921. Đến năm 2011, công ty TNHH Mitsubishi Electric chính thức thành lập trụ sở chính ở TP.Hồ Chí Minh và 2 chi nhánh ở Đà Nẵng, Hà Nội. Hiện nay khách hàng ngày càng ưa chuộng với máy lạnh Mitsubishi Electric nhờ giá thành tốt và sản phẩm ngày càng phù hợp hơn trong điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Với mục tiêu không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng, Mitsubishi Electric đã đưa ra thị trường nhiều dòng máy lạnh khác nhau như máy lạnh mono, dòng máy lạnh inverter tiết kiệm điện, dòng máy lạnh thương mại, hệ thống multi, hệ thống máy lạnh trung tâm. Bên cạnh đó, máy lạnh Mitsubishi Electric còn được trang bị nhiều tính năng nổi bật bao gồm Công nghệ Inverter giúp giảm hao phí điện năng, Công nghệ PAM và Econo Cool giúp sử dụng hiệu quả 98% nguồn điện đầu vào, Mắt thần cảm biến I see, Khử mùi, kháng khuẩn cực kì cao cấp với màng lọc Enzyme chống dị ứng, màng lọc Nano Platinum, màng lọc Plasma.

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm máy lạnh Mitsubishi Electric chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống điều hòa không khí với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và công ty của bạn.