0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Điều hòa không khí Packaged Daikin

Daikin 60 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN600HY1 (60.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN600HY1 (60.0Hp) - 3 pha

  • 584.000.000đ
Daikin 50 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN500HY1 (50.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN500HY1 (50.0Hp) - 3 pha

  • 461.000.000đ
Daikin 45 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN450HY1 (45.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN450HY1 (45.0Hp) - 3 pha

  • 403.000.000đ
Daikin 40 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN400HY1 (40.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN400HY1 (40.0Hp) - 3 pha

  • 337.000.000đ
Daikin 35 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN350HY1 (35.0Hp) - 2 dàn nóng - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN350HY1 (35.0Hp) - 2 dàn nóng - 3 pha

  • 259.000.000đ
Daikin 35 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN350HY1 (35.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN350HY1 (35.0Hp) - 3 pha

  • 259.000.000đ
Daikin 30 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN300HY1 (30.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN300HY1 (30.0Hp) - 3 pha

  • 257.000.000đ
Daikin 30 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FGN300HY1 (30.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FGN300HY1 (30.0Hp) - 3 pha

  • 257.000.000đ
Daikin 25 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FGN250HY1 (25.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FGN250HY1 (25.0Hp) - 3 pha

  • 220.000.000đ
Daikin 20 HP

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FDN200HY1 (20.0Hp) - 3 pha

  • 151.000.000đ