DaikinInverter18 HPMáy lạnh Daikin inverter packaged treo trần nối ống gió FDR500PY1 (18.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin inverter packaged treo trần nối ống gió FDR500PY1 (18.0Hp) - 3 Pha

DaikinInverter15 HPMáy lạnh Daikin inverter packaged treo trần nối ống gió FDR400PY1 (15.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin inverter packaged treo trần nối ống gió FDR400PY1 (15.0Hp) - 3 Pha

DaikinInverter10 HPMáy lạnh Daikin inverter packaged treo trần nối ống gió FDR250PY1 (10.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin inverter packaged treo trần nối ống gió FDR250PY1 (10.0Hp) - 3 Pha

DaikinInverter8.0 HPMáy lạnh Daikin inverter packaged treo trần nối ống gió FDR200PY1 (8.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin inverter packaged treo trần nối ống gió FDR200PY1 (8.0Hp) - 3 Pha

DaikinInverter18 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin inverter đặt sàn nối ống gió FVPR500PY1 (18.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin inverter đặt sàn nối ống gió FVPR500PY1 (18.0Hp) - 3 Pha