Daikin60 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN600HY1 (60.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN600HY1 (60.0Hp) - 3 pha

  • 607.353.000đ
Daikin50 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN500HY1 (50.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN500HY1 (50.0Hp) - 3 pha

  • 479.195.000đ
Daikin45 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN450HY1 (45.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN450HY1 (45.0Hp) - 3 pha

  • 420.511.000đ
Daikin40 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN400HY1 (40.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 4FGN400HY1 (40.0Hp) - 3 pha

  • 351.506.000đ
Daikin35 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN350HY1 (35.0Hp) - 2 dàn nóng - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN350HY1 (35.0Hp) - 2 dàn nóng - 3 pha

  • 270.261.000đ
Daikin35 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN350HY1 (35.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN350HY1 (35.0Hp) - 3 pha

  • 269.866.000đ
Daikin30 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN300HY1 (30.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 3FGN300HY1 (30.0Hp) - 3 pha

  • 268.314.000đ
Daikin30 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FGN300HY1 (30.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FGN300HY1 (30.0Hp) - 3 pha

  • 267.745.000đ
Daikin25 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FGN250HY1 (25.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FGN250HY1 (25.0Hp) - 3 pha

  • 227.485.000đ
Daikin20 HP

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió 2FDN200HY1 (20.0Hp) - 3 pha

  • 157.660.000đ