0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Daikin

Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

  • 59.450.000đ
Daikin 6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR06NV1 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR06NV1 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

  • 66.800.000đ
Daikin 8.0 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDN80HV1/RN80HY19 8.0 HP (8 Ngựa)

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDN80HV1/RN80HY19 8.0 HP (8 Ngựa)

  • 77.000.000đ
Daikin 10 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDR10NY1/RUR10NY1 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDR10NY1/RUR10NY1 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

  • 82.923.000đ
Daikin 8.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR08NV1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR08NV1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

  • 83.300.000đ
Daikin 8.0 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDR08NY1/RUR08NY1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDR08NY1/RUR08NY1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

  • 84.703.000đ
Daikin 10 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDN100HV1/RCN100HY19 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDN100HV1/RCN100HY19 10.0 HP (10 Ngựa)

  • 85.000.000đ
Daikin Inverter8.0 HPMáy lạnh Daikin packaged treo trần nối ống gió FDR200PY1 Inverter 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin packaged treo trần nối ống gió FDR200PY1 Inverter 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

  • 86.300.000đ
Daikin Inverter10 HPMáy lạnh Daikin packaged treo trần nối ống gió FDR250PY1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin packaged treo trần nối ống gió FDR250PY1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

  • 90.590.000đ
Daikin Inverter10 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPR250PY1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPR250PY1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

  • 104.000.000đ