General2.5 HPMáy lạnh General ASGA24FMTA-A (2.5Hp)

Máy lạnh General ASGA24FMTA-A (2.5Hp)

  • 18.400.000đ
General2.0 HPMáy lạnh General ASGA18FMTA-A (2.0Hp)

Máy lạnh General ASGA18FMTA-A (2.0Hp)

  • 14.250.000đ
General1.5 HPMáy lạnh General ASGA12BMTA (1.5Hp)

Máy lạnh General ASGA12BMTA (1.5Hp)

  • 8.450.000đ
General1.0 HPMáy lạnh General ASGA09BMTA (1.0Hp)

Máy lạnh General ASGA09BMTA (1.0Hp)

  • 7.000.000đ
GeneralInverter2.5 HPMáy lạnh General ASGA24JCC Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh General ASGA24JCC Inverter (2.5Hp)

  • 24.200.000đ
GeneralInverter2.0 HPMáy lạnh General ASGA18JCC Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh General ASGA18JCC Inverter (2.0Hp)

  • 18.400.000đ
GeneralInverter1.5 HPMáy lạnh General ASGG12JLTB-V Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh General ASGG12JLTB-V Inverter (1.5Hp)

  • 11.800.000đ
GeneralInverter1.0 HPMáy lạnh General ASGG09JLTB-V Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh General ASGG09JLTB-V Inverter (1.0Hp)

  • 9.800.000đ
General10 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG90ELC3 (10.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG90ELC3 (10.0Hp) - 3 pha

General6.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG60AUAK (6.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG60AUAK (6.5Hp) - 3 pha

General5.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG45ALC3 (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG45ALC3 (5.0Hp) - 3 Pha

General4.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG36ALD3 (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG36ALD3 (4.0Hp) - 3 pha

General3.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG30ALC (3.5Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG30ALC (3.5Hp)

General3.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG25ALC (3.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG25ALC (3.0Hp)

General2.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG18ALCH (2.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG18ALCH (2.0Hp)