0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường Daikin

Daikin 2.0 HPMáy lạnh Daikin FTF50XV1V (2.0 Hp) - Gas R32

Máy lạnh Daikin FTF50XV1V (2.0 Hp) - Gas R32

 • 15.000.000đ
Daikin Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh Daikin FTKY71WVMV inverter 3.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKY71WVMV inverter 3.0Hp

 • 33.100.000đ
 • 39.490.000đ -16%
Daikin Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Daikin FTKY60WVMV inverter 2.5Hp

Máy lạnh Daikin FTKY60WVMV inverter 2.5Hp

 • 30.600.000đ
 • 34.990.000đ -13%
Daikin Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Daikin FTKY50WVMV inverter 2.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKY50WVMV inverter 2.0Hp

 • 22.300.000đ
 • 25.190.000đ -11%
Daikin Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Daikin FTKY35WAVMV inverter 1.5Hp

Máy lạnh Daikin FTKY35WAVMV inverter 1.5Hp

 • 14.550.000đ
 • 16.490.000đ -12%
Daikin Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin FTKY25WAVMV inverter 1.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKY25WAVMV inverter 1.0Hp

 • 11.800.000đ
 • 13.290.000đ -11%
Daikin Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Daikin FTKB60WAVMV inverter 2.5Hp

Máy lạnh Daikin FTKB60WAVMV inverter 2.5Hp

 • 23.200.000đ
 • 26.990.000đ -14%
Daikin Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Daikin FTKB50WAVMV inverter 2.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKB50WAVMV inverter 2.0Hp

 • 17.100.000đ
 • 19.990.000đ -14%
Daikin Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Daikin FTKB35WAVMV inverter 1.5Hp

Máy lạnh Daikin FTKB35WAVMV inverter 1.5Hp

 • 11.000.000đ
 • 13.490.000đ -18%
Daikin Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin FTKB25WAVMV inverter 1.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKB25WAVMV inverter 1.0Hp

 • 8.800.000đ
 • 10.990.000đ -20%

Máy lạnh treo tường Panasonic

Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 inverter (2.5Hp) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 inverter (2.5Hp) model 2023

 • 28.050.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 inverter (2.0Hp) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 inverter (2.0Hp) model 2023

 • 20.900.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 inverter (1.5Hp) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 inverter (1.5Hp) model 2023

 • 13.500.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 inverter (1.0Hp) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 inverter (1.0Hp) model 2023

 • 11.250.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 inverter (2.5Hp) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 inverter (2.5Hp) model 2023

 • 30.050.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 inverter (2.0Hp) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 inverter (2.0Hp) model 2023

 • 22.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 inverter (1.5Hp) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 inverter (1.5Hp) model 2023

 • 14.850.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 inverter (1.0Hp) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 inverter (1.0Hp) model 2023

 • 12.150.000đ
Panasonic Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 (1.5Hp) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 (1.5Hp) model 2022

 • 9.900.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 (2.5 Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 (2.5 Hp)

 • 21.000.000đ

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter (2.5Hp)

 • 23.550.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXS-W5 Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXS-W5 Inverter (2.0Hp)

 • 21.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXS-W5 Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXS-W5 Inverter (1.5Hp)

 • 14.350.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 Inverter (1.0Hp)

 • 11.900.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 Inverter (2.0Hp)

 • 16.500.000đ
 • 20.400.000đ -19%
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5 Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5 Inverter (1.5Hp)

 • 10.200.000đ
 • 12.400.000đ -18%
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5 Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5 Inverter (1.0Hp)

 • 8.000.000đ
 • 9.700.000đ -18%
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 Inverter cao cấp (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 Inverter cao cấp (1.5Hp)

 • 13.000.000đ
 • 15.300.000đ -15%
Mitsubishi Heavy 2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp)

 • 18.100.000đ
 • 20.300.000đ -11%
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CS-S5 (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CS-S5 (2.0Hp)

 • 16.300.000đ

Máy lạnh treo tường Toshiba

Toshiba Inverter1.0 HPMáy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-10S3KCV-V/RAS-10S3ACV-V - Gas R410A

Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-10S3KCV-V/RAS-10S3ACV-V - Gas R410A

 • 8.200.000đ
Toshiba Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5Hp

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5Hp

 • 9.800.000đ
 • 12.990.000đ -25%
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter (2.0Hp)

 • 15.200.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0Hp

Máy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0Hp

 • 7.800.000đ
Toshiba Inverter2.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H24E2KCVG-V inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H24E2KCVG-V inverter (2.5Hp)

 • 20.600.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V inverter (2.0Hp)

 • 16.100.000đ
Toshiba Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V inverter (1.5Hp)

 • 11.200.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V inverter (1.0Hp)

 • 8.750.000đ
 • 11.490.000đ -24%
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C3KCVG-V inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C3KCVG-V inverter (2.0Hp)

 • 15.700.000đ
 • 18.900.000đ -17%
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10L3KCVG-V inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10L3KCVG-V inverter (1.0Hp)

 • 9.200.000đ
 • 9.990.000đ -8%

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric 2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS60VF (2.5Hp)

 • 20.900.000đ
Mitsubishi Electric 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS50VF (2.0Hp)

 • 14.900.000đ
Mitsubishi Electric 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS35VF (1.5Hp)

 • 9.550.000đ
Mitsubishi Electric 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-JS25VF (1.0Hp)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR25VF Inverter (1.0Hp)

 • 11.600.000đ
Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR35VF Inverter (1.5Hp)

 • 13.100.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-HP60VF Inverter (2.5Hp)

 • 19.100.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR50VF Inverter (2.0Hp)

 • 21.400.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric MSY-GR60VF Inverter (2.5Hp)

 • 29.600.000đ
Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPMáy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF Inverter (2.0Hp)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF Inverter (2.0Hp)

 • 17.500.000đ

Máy lạnh treo tường LG

LG Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10APFUV Inverter (1.0 Hp) model 2023

Máy lạnh LG V10APFUV Inverter (1.0 Hp) model 2023

 • 10.900.000đ
LG Inverter2.0 HPMáy lạnh LG V18WIN inverter (2.0Hp) model 2023

Máy lạnh LG V18WIN inverter (2.0Hp) model 2023

 • 13.350.000đ
LG Inverter1.5 HPMáy lạnh LG V13WIN inverter (1.5Hp) model 2023

Máy lạnh LG V13WIN inverter (1.5Hp) model 2023

 • 8.050.000đ
LG Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10WIN inverter (1.0Hp) model 2023

Máy lạnh LG V10WIN inverter (1.0Hp) model 2023

 • 6.950.000đ
LG Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh LG V13APFUV Inverter (1.5 Hp)

Máy lạnh LG V13APFUV Inverter (1.5 Hp)

 • 12.300.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh LG V24ENF1 inverter (2.5 Hp)

Máy lạnh LG V24ENF1 inverter (2.5 Hp)

 • 17.500.000đ
LG Inverter2.0 HPMáy lạnh LG V18ENF1 inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh LG V18ENF1 inverter (2.0 Hp)

 • 13.450.000đ
LG 1.5 HPMáy lạnh LG V13ENS1 Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh LG V13ENS1 Inverter (1.5Hp)

 • 7.900.000đ
LG Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10APF Wifi và Cảm biến bụi Inverter (1.0 Hp)

Máy lạnh LG V10APF Wifi và Cảm biến bụi Inverter (1.0 Hp)

 • 10.400.000đ
 • 13.090.000đ -21%
LG Inverter1.5 HPMáy lạnh LG V13API Wifi Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh LG V13API Wifi Inverter (1.5Hp)

 • 10.250.000đ

Máy lạnh treo tường Casper

Casper Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Casper LC-12FS33 (1.5Hp)

Máy lạnh Casper LC-12FS33 (1.5Hp)

 • 5.950.000đ
Casper Model 2022 1.0 HPMáy lạnh Casper LC-09FS33 (1.0Hp)

Máy lạnh Casper LC-09FS33 (1.0Hp)

 • 4.800.000đ
Casper Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Casper SC-24FS33 (2.5Hp)

Máy lạnh Casper SC-24FS33 (2.5Hp)

 • 12.800.000đ
Casper Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Casper SC-12FS33 (1.5Hp)

Máy lạnh Casper SC-12FS33 (1.5Hp)

 • 5.950.000đ
Casper Model 2022 1.0 HPMáy lạnh Casper SC-09FS33 (1.0Hp)

Máy lạnh Casper SC-09FS33 (1.0Hp)

 • 4.800.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Casper HC-24IA33 inverter (2.5 Hp)

Máy lạnh Casper HC-24IA33 inverter (2.5 Hp)

 • 15.800.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Casper HC-18IA33 inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh Casper HC-18IA33 inverter (2.0 Hp)

 • 12.450.000đ
Casper Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Casper HC-12IA33 inverter (1.5 Hp)

Máy lạnh Casper HC-12IA33 inverter (1.5 Hp)

 • 6.750.000đ
Casper Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Casper HC-09IA33 inverter (1.0 Hp)

Máy lạnh Casper HC-09IA33 inverter (1.0 Hp)

 • 6.000.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Casper GC-24IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

Máy lạnh Casper GC-24IS33 inverter (2.5Hp) model 2022

 • 15.800.000đ

Máy lạnh treo tường Funiki

Funiki Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Funiki HIC-24TMU Inverter (2.5Hp) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-24TMU Inverter (2.5Hp) model 2022

 • 13.700.000đ
Funiki Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Funiki HIC-18TMU Inverter (2.0Hp) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-18TMU Inverter (2.0Hp) model 2022

 • 10.650.000đ
Funiki Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Funiki HIC-12TMU Inverter (1.5Hp) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-12TMU Inverter (1.5Hp) model 2022

 • 6.700.000đ
Funiki Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Funiki HIC-09TMU Inverter (1.0Hp) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-09TMU Inverter (1.0Hp) model 2022

 • 5.700.000đ
 • 7.790.000đ -27%
Funiki Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Funiki HSC24TMU (2.5Hp)

Máy lạnh Funiki HSC24TMU (2.5Hp)

 • 12.150.000đ
Funiki Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Funiki HSC12TMU (1.5Hp)

Máy lạnh Funiki HSC12TMU (1.5Hp)

 • 6.150.000đ
Funiki Model 2022 1.0 HPMáy lạnh Funiki HSC09TMU (1.0Hp)

Máy lạnh Funiki HSC09TMU (1.0Hp)

 • 4.850.000đ
Funiki Model 2022 2.0 HPMáy lạnh Funiki HSC18TMU (2.0Hp)

Máy lạnh Funiki HSC18TMU (2.0Hp)

 • 9.250.000đ
Funiki 2.0 HPMáy lạnh treo tường Funiki HSC-18MMC (2.0Hp)

Máy lạnh treo tường Funiki HSC-18MMC (2.0Hp)

 • 9.250.000đ
Funiki 1.5 HPMáy lạnh treo tường Funiki HSC-12MMC (1.5Hp)

Máy lạnh treo tường Funiki HSC-12MMC (1.5Hp)

 • 5.900.000đ

Hiện nay máy lạnh một thiết bị gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Ngoài khả năng làm mát không khí, tạo không gian thoáng đãng, máy lạnh còn được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như bộ lọc không khi giúp khử mùi, kháng khuẩn, tiết kiệm điện hiệu quả nhờ công nghệ inverter, dàn nóng thế hệ mới chịu được thời tiết khắc nghiệt chống ăn mòn, sử dụng gas R32 thân thiện với môi trường...

Những ưu điểm của máy lạnh treo tường

- Thiết kế linh hoạt có thể lắp đặt nhiều không gian khác nhau.

- Đa dạng về chủng loại giúp người dùng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp tùy theo nhu cầu của mỗi cá nhân.

- Giá thành hợp lý.

- Dễ sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.

Những nhược điểm của máy lạnh treo tường

- Công suất không lớn, đa phần chỉ đến là 24.000 Btu/h. Không phù hợp cho những không gian lớn hoặc diện tích rộng.

- Luồng gió phân bổ không đều, dẫn đến hiện tượng nhiệt độ phòng bị chênh lệch.

- Độ dài đường ống và chênh lệch độ cao giữa các dàn bị hạn chế.

- Đối với công trình lớn, rất dễ phá vỡ kiến trúc công trình, làm giảm thẩm mỹ, do các dàn nóng được lắp ở các vị trí khác nhau. Trong một số trường hợp rất khó để lắp dàn nóng.

Một số lưu ý khi chọn mua và lắp đặt máy lạnh treo tường

Khi mua máy, người dùng cần nên quan tâm những điều sau:

- Chọn công suất máy phù hợp với diện tích sử dụng, điều này giúp máy hoạt động hiệu quả, giảm thiểu chi phí và tiết kiệm điện năng.

- Chọn máy có chỉ số độ ồn thấp khi vận hành, không gây ảnh hưởng đến không gian sống của bạn và mang lại giấc ngủ ngon.

- Chọn máy có tích hợp công nghệ inverter, giúp tiết kiệm điện hiệu quả, giảm được chi phí sinh hoạt hàng tháng.

- Chọn máy có những tính năng bảo vệ sức khỏe, giữ cho không gian sống trong lành, giúp độ ẩm của không khí luôn được cân bằng, đem lại cảm giác thoải mái và hạn chế được các bệnh hô hấp.

- Chọn thương hiệu uy tín, giúp người dùng yên tâm về kỹ thuật lắp đặt và bảo hành của sản phẩm.

Khi lắp đặt máy lạnh, người dùng cần quan tâm những điều sau:

- Chọn vị trí lắp đặt máy lạnh phù hợp tránh gần các thiết bị điện khác như ti vi, tủ lạnh,…

- Lắp đặt dàn lạnh nên tránh ở nơi ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào hoặc nơi có chênh lệch nhiệt độ cao như cửa ra vào hay cửa sổ.

- Dàn nóng nên lắp bên ngoài và không đặt ngay giữa bức tường sẽ dễ gây tiếng ồn, nên đặt vị trí trong góc.

- Nên nhờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp lắp máy, vì nếu lắp sai quy trình có thể khiến máy hoạt động không tốt, rò rỉ khí gas, chảy nước, ảnh hưởng đến chất lượng máy, và gây hại đến sức khỏe.

- Hút chân không khi nạp gas.

- Yêu cầu nhân viên chạy thử máy.

Sau đây là những tính năng nổi bật của một số thương hiệu máy lạnh treo tường:

Máy lạnh treo tường Daikin

Hiệu ứng Coanda, đảo hướng gió ba chiều, mắt thần thông minh, công nghệ inverter, phin lọc xúc tác quang Apatit Titan, Phin lọc Enzyme Blue, Công nghệ Streamer, tính năng chống ẩm mốc chế độ hoạt động ban đêm, dàn tản nhiệt chống ăn mòn...

Máy lạnh treo tường Toshiba

Chế độ ECO, kiểm soát năng lượng chủ động (Power Sel), chế độ làm lạnh nhanh Hi Power, chế độ Comfort Sleep, bộ lọc chống nấm mốc và bộ lọc IAQ, bộ lọc Plasma Ion cao cấp tinh lọc không khí tối ưu công nghệ độc quyền Magic Coil, công nghệ biến tần Hybrid Inverter...

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy

Bộ lọc không khí kháng khuẩn, Làm sạch không khí với Ion 24 giờ, Khử trùng, diệt khuẩn bằng bộ lọc Enzyme chế độ HI Power, công nghệ inverter, chế độ Econo, Công nghệ Jet Flow, Công nghệ DC PAM Inverter,...

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric

Công nghệ PAM Inverter, mắt thần cảm biến I-see, chế độ Powerful Cool, chế độ Econo Cool, lớp phủ kép chống bám bẩn – Dual Barrier Coating, hệ thống khử mùi kháng khuẩn hiệu quả với - Plantinum Ceramic, Màng lọc Nano Platinum...

Máy lạnh treo tường Panasonic

Động cơ P-TECh Inverter, công nghệ lọc không khí Nanoe, cửa gió Big Flap, cánh đảo gió thế hệ mới, công nghệ iAutoX, công nghệ Skywing, công nghệ Dust Sensor...

Máy lạnh treo tường LG

Công nghệ Dual Cool Inverter, công nghệ lọc không khí AirCare Complete SystemTM, dàn tản nhiệt mạ vàng, ứng dụng SmartThinQ và chẩn đoán thông minh, bộ cảm biến bụi mịn PM 1.0...

Máy lạnh treo tường Casper

Hệ thống lưới lọc đa chiều AirFresh, lưới lọc diệt khuẩn Cold – Catalyst, tấm lọc ion bạc, cơ chế lọc bụi mịn PM 2.5, chế độ iclean, chế độ i-saving, dàn tản nhiệt đồng mạ vàng, công nghệ làm lạnh nhanh...

Máy lạnh treo tường Samsung

Hẹn giờ bật tắt máy, điều khiển bằng điện thoại, có wifi, chế độ ngủ đêm, phát Ion lọc không khí, bộ lọc Tri-Care, bộ lọc Easy Filter Plus, tính năng tự làm sạch Auto Clean, bộ Lọc PM 1.0, tự khởi động lại khi có điện...

Và các thương hiệu khác:

Hiện nay, các dòng sản phẩm treo tường của nhiều thương hiệu khác nhau đang được phân phối tại dienmaygiagoc.com.vn với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành tốt, lắp đặt chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ hotline: 0902 390 599