0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
121 Máy lạnh treo tường 2.5 HP
Xếp theo
Aqua Inverter2.5 HPMáy lạnh Aqua AQA-RV24QA Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Aqua AQA-RV24QA Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 15.000.000đ
Casper Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Casper LC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper LC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.800.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh Daikin FTKB60XVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKB60XVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.300.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

 • 27.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

 • 29.200.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh LG V24WIN Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh LG V24WIN Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 15.750.000đ
Casper Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Casper SC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper SC-24FS33 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.850.000đ
Sumikura Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-240 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Moradi

Máy lạnh Sumikura APS/APO-240 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Moradi

 • 12.350.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-240 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gold

Máy lạnh Sumikura APS/APO-240 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gold

 • 14.450.000đ
Akino 2.5 HPMáy lạnh Akino AKN-24CFS1FA 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Akino AKN-24CFS1FA 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 13.400.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Casper HC-24IA33 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper HC-24IA33 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 15.800.000đ
Reetech 2.5 HPMáy lạnh Reetech RT24-DF-BT 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT24-DF-BT 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 13.100.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

 • 13.800.000đ
Funiki Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Funiki HIC-24TMU Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-24TMU Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

 • 13.700.000đ
Casper Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Casper GC-24IS33 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Casper GC-24IS33 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

 • 15.800.000đ
Samsung Inverter2.5 HPMáy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 15.200.000đ
Funiki Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Funiki HSC24TMU 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Funiki HSC24TMU 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.150.000đ
Daikin Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Daikin FTKY60WVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKY60WVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 30.600.000đ
 • 34.990.000đ -13%
Daikin Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Daikin FTKB60WAVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKB60WAVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.200.000đ
 • 26.990.000đ -14%
Reetech Inverter2.5 HPMáy lạnh Reetech RTV24-TC-BI Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RTV24-TC-BI Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 14.300.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh LG V24ENF1 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh LG V24ENF1 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 15.750.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.000.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 25.700.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.800.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 29.000.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.550.000đ
Hitachi Inverter2.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-VJ24CLV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2021

Máy lạnh Hitachi RAS-VJ24CLV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2021

 • 25.450.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) Gas R32

 • 24.200.000đ
Dairry Inverter2.5 HPMáy lạnh Dairry i-DR24LKC Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Dairry i-DR24LKC Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 14.800.000đ
Dairry 2.5 HPMáy lạnh Dairry DR24-LKC 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Dairry DR24-LKC 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.000.000đ