0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
48 Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy
Xếp theo
Mitsubishi Heavy 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.700.000đ
 • 7.500.000đ -11%
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 Inverter sang trọng 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 Inverter sang trọng 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 8.300.000đ
Mitsubishi Heavy 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.950.000đ
 • 10.100.000đ -11%
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa) modle 2023

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa) modle 2023

 • 10.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 11.900.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 13.650.000đ
 • 15.100.000đ -10%
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 14.350.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YYP-W5 Inverter sang trọng 2.0 HP (2.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YYP-W5 Inverter sang trọng 2.0 HP (2.0 Ngựa) model 2023

 • 16.400.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.900.000đ
Mitsubishi Heavy 2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 18.200.000đ
 • 20.300.000đ -10%
Mitsubishi Heavy 2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.400.000đ
 • 24.600.000đ -13%
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 Inverter sang trọng 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 Inverter sang trọng 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 21.450.000đ
 • 27.000.000đ -21%
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXS-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXS-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.550.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK50ZSPS-W5 Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK50ZSPS-W5 Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZSPS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZSPS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZSPS-W5 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZSPS-W5 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK50ZSS-W Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK50ZSS-W Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter0.8 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK20ZSS-W5 Inverter 0.8 HP (0.8 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK20ZSS-W5 Inverter 0.8 HP (0.8 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W Inverter 4.0 HP (4.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W Inverter 4.0 HP (4.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK71ZRS-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK71ZRS-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK63ZRS-W5 Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK63ZRS-W5 Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)