0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
32 Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy
Xếp theo
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.550.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXS-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXS-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 14.350.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 11.900.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.500.000đ
 • 20.400.000đ -19%
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 10.200.000đ
 • 12.400.000đ -18%
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 8.000.000đ
 • 9.700.000đ -18%
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 13.000.000đ
 • 15.300.000đ -15%
Mitsubishi Heavy 2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 18.100.000đ
 • 20.300.000đ -11%
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.300.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 13.550.000đ
 • 15.100.000đ -10%
Mitsubishi Heavy 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.900.000đ
 • 10.100.000đ -12%
Mitsubishi Heavy 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CR-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CR-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.600.000đ
Mitsubishi Heavy 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.500.000đ
Mitsubishi Heavy 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.650.000đ
 • 7.500.000đ -11%
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.800.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.700.000đ
 • 19.300.000đ -13%
Mitsubishi Heavy 2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.400.000đ
 • 24.600.000đ -13%
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 Inverter cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 Inverter cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.800.000đ
 • 23.100.000đ -14%
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 Inverter sang trọng 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 Inverter sang trọng 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 21.750.000đ
 • 27.000.000đ -19%
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YYP-W5 Inverter sang trọng 2.0 HP (2.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YYP-W5 Inverter sang trọng 2.0 HP (2.0 Ngựa) model 2023

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa) modle 2023

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa) modle 2023

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 Inverter sang trọng 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 Inverter sang trọng 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 Inverter sang trọng 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 Inverter sang trọng 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 Inverter sang trọng 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 Inverter sang trọng 2.0 HP (2 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5 Inverter sang trọng 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5 Inverter sang trọng 1.0 HP (1 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YT-S5 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YT-S5 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YW-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YW-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32