0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
97 Máy lạnh treo tường Panasonic
Xếp theo
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

 • 27.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

 • 19.450.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 12.750.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 10.300.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

 • 29.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

 • 21.550.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 14.000.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 11.450.000đ
Panasonic Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

 • 9.900.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.000.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 15.050.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 25.700.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.150.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 12.450.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 10.450.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.800.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.900.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 12.450.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 10.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 29.000.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.000.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 13.800.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 11.100.000đ
 • 12.990.000đ -15%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) Gas R32

 • 24.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) Gas R32

 • 17.800.000đ
 • 20.710.000đ -14%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) Gas R32

 • 11.350.000đ
 • 13.770.000đ -18%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

 • 9.350.000đ
 • 11.320.000đ -17%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24UKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24UKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 27.800.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU18WKH-8M Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18WKH-8M Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 17.900.000đ
 • 19.390.000đ -8%
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 11.200.000đ
 • 12.890.000đ -13%