0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
97 Máy lạnh treo tường Panasonic
Xếp theo
Panasonic 1.0 HPMáy lạnh Panasonic N09VKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic N09VKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.550.000đ
Panasonic 1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.700.000đ
Panasonic 1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.700.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

 • 9.450.000đ
 • 11.320.000đ -17%
Panasonic 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.700.000đ
 • 11.250.000đ -14%
Panasonic Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

 • 9.900.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 10.450.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9WKH-8M Wifi Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9WKH-8M Wifi Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 10.600.000đ
 • 11.490.000đ -8%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 10.740.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 11.200.000đ
 • 12.890.000đ -13%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 11.250.000đ
 • 12.990.000đ -13%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) Gas R32

 • 11.450.000đ
 • 13.770.000đ -17%
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 11.550.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-YZ9UKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-YZ9UKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 11.650.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU12UKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12UKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 12.540.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12WKH-8M Wifi Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12WKH-8M Wifi Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 12.600.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 13.000.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 13.100.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-YZ12UKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-YZ12UKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 13.550.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 13.800.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 14.350.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh Panasonic N18VKH-8 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 14.700.000đ
 • 17.300.000đ -15%
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 15.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic VU9UKH-8 Inverter sang trọng 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic VU9UKH-8 Inverter sang trọng 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 15.300.000đ
 • 16.490.000đ -7%
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-Z12VKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-Z12VKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 15.600.000đ
 • 18.600.000đ -16%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) Gas R32

 • 17.900.000đ
 • 20.710.000đ -14%
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU18WKH-8M Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18WKH-8M Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 17.900.000đ
 • 19.390.000đ -8%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic VU12UKH-8 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic VU12UKH-8 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 18.400.000đ
 • 19.890.000đ -7%
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic U18VKH-8 Inverter cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic U18VKH-8 Inverter cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.900.000đ
 • 22.400.000đ -16%
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.150.000đ