0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
48 Máy lạnh treo tường Panasonic
Xếp theo
Panasonic Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 (1.5Hp) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 (1.5Hp) model 2022

 • 9.900.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 (2.5 Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 (2.5 Hp)

 • 21.300.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 (2.0 Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 (2.0 Hp)

 • 15.300.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24XKH-8 inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24XKH-8 inverter (2.5Hp)

 • 26.500.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18XKH-8 inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18XKH-8 inverter (2.0Hp)

 • 19.700.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12XKH-8 inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12XKH-8 inverter (1.5Hp)

 • 12.900.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9XKH-8 inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9XKH-8 inverter (1.0Hp)

 • 10.600.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U24XKH-8 inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24XKH-8 inverter (2.5Hp)

 • 27.400.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U18XKH-8 inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18XKH-8 inverter (2.0Hp)

 • 20.100.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U12XKH-8 inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12XKH-8 inverter (1.5Hp)

 • 12.600.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U9XKH-8 inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9XKH-8 inverter (1.0Hp)

 • 10.400.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24XKH-8 inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24XKH-8 inverter (2.5Hp)

 • 29.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU18XKH-8 inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18XKH-8 inverter (2.0Hp)

 • 21.500.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 inverter (1.5Hp)

 • 14.000.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 inverter (1.0Hp)

 • 11.300.000đ
 • 12.990.000đ -13%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 Inverter (2.5Hp) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 Inverter (2.5Hp) Gas R32

 • 24.400.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter (2.0Hp) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter (2.0Hp) Gas R32

 • 18.000.000đ
 • 20.710.000đ -13%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter (1.5Hp) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter (1.5Hp) Gas R32

 • 11.500.000đ
 • 13.770.000đ -16%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter (1.0Hp) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter (1.0Hp) Gas R32

 • 9.400.000đ
 • 11.320.000đ -17%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24UKH-8 Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24UKH-8 Inverter (2.5Hp)

 • 27.800.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU18WKH-8M Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18WKH-8M Inverter (2.0Hp)

 • 17.900.000đ
 • 19.390.000đ -8%
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter (1.5Hp)

 • 11.200.000đ
 • 12.890.000đ -13%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic VU18UKH-8 Inverter sang trọng (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic VU18UKH-8 Inverter sang trọng (2.0Hp)

 • 28.850.000đ
 • 30.765.000đ -6%
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-Z12VKH-8 Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-Z12VKH-8 Inverter (1.5Hp)

 • 15.600.000đ
 • 18.600.000đ -16%
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18WKH-8M Wifi Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18WKH-8M Wifi Inverter (2.0Hp)

 • 19.500.000đ
 • 20.890.000đ -7%
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24WKH-8M Wifi Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24WKH-8M Wifi Inverter (2.5Hp)

 • 25.900.000đ
 • 29.590.000đ -12%
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9WKH-8M Wifi Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9WKH-8M Wifi Inverter (1.0Hp)

 • 10.600.000đ
 • 11.490.000đ -8%
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12WKH-8M Wifi Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12WKH-8M Wifi Inverter (1.5Hp)

 • 12.600.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18WKH-8 Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18WKH-8 Inverter (2.0Hp)

 • 18.200.000đ
 • 20.710.000đ -12%
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU18UKH-8 Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18UKH-8 Inverter (2.0Hp)

 • 19.240.000đ
 • 19.390.000đ -1%