0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
97 Máy lạnh treo tường Panasonic
Xếp theo
Panasonic Model 2022 1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N9XKH-8 1.0 HP (1 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9XKH-8 1.0 HP (1 Ngựa) model 2022

 • 7.750.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

 • 9.350.000đ
Panasonic Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

 • 9.800.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 10.650.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) Gas R32

 • 11.350.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 11.650.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 12.950.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 14.350.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N18XKH-8 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 15.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic VU9UKH-8 Inverter sang trọng 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic VU9UKH-8 Inverter sang trọng 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 15.700.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) Gas R32

 • 17.900.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

 • 20.450.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N24XKH-8 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

 • 22.100.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) Gas R32

 • 24.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

 • 27.550.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic VU18UKH-8 Inverter sang trọng 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic VU18UKH-8 Inverter sang trọng 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 28.200.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2023

 • 30.100.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12ZKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-YZ18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-YZ18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-YZ12WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-YZ12WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-YZ9WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-YZ9WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XZ24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XZ24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XZ18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XZ18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XZ12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XZ12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XZ9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XZ9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24XKH-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18XKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)