0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy giặt Samsung

Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 8.5 kg WA85J5712SG/SV

Máy giặt Samsung lồng đứng 8.5 kg WA85J5712SG/SV

 • 5.000.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng ngang 8 Kg inverter WW80T3020WW/SV

Máy giặt Samsung lồng ngang 8 Kg inverter WW80T3020WW/SV

 • 5.100.000đ
 • 7.300.000đ -30%
Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 8.5 kg WA85M5120SG/SV

Máy giặt Samsung lồng đứng 8.5 kg WA85M5120SG/SV

 • 4.490.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 9 Kg Inverter WA90T5260BY

Máy giặt Samsung lồng đứng 9 Kg Inverter WA90T5260BY

 • 5.450.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 9 kg WA90J5710SG/SV

Máy giặt Samsung lồng đứng 9 kg WA90J5710SG/SV

 • 5.700.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 10 kg WA10J5710SG/SV

Máy giặt Samsung lồng đứng 10 kg WA10J5710SG/SV

 • 5.900.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 10 Kg Inverter WA10T5260BY

Máy giặt Samsung lồng đứng 10 Kg Inverter WA10T5260BY

 • 5.950.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 10.5 kg Inverter WA10J5750SG/SV

Máy giặt Samsung lồng đứng 10.5 kg Inverter WA10J5750SG/SV

 • 6.700.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng ngang 8 kg Inverter WW80J52G0KW/SV

Máy giặt Samsung lồng ngang 8 kg Inverter WW80J52G0KW/SV

 • 7.000.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng ngang 8.5 Kg Inverter WW85K54E0UW/SV

Máy giặt Samsung lồng ngang 8.5 Kg Inverter WW85K54E0UW/SV

 • 8.000.000đ

Máy giặt Panasonic

Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 9 kg NA-F90A4GRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 9 kg NA-F90A4GRV

 • 5.400.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 kg NA-F100A4GRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 kg NA-F100A4GRV

 • 5.900.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 kg NA-F100A4HRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 kg NA-F100A4HRV

 • 6.100.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 8.5 Kg NA-F85A9DRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 8.5 Kg NA-F85A9DRV

 • 6.250.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 9 kg NA-F90X5LRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 9 kg NA-F90X5LRV

 • 6.500.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 kg NA-F100V5LRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 10 kg NA-F100V5LRV

 • 6.890.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 8.5 kg Inverter NA-FS85X7LRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 8.5 kg Inverter NA-FS85X7LRV

 • 7.250.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 9,0 Kg NA-F90V5LRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 9,0 Kg NA-F90V5LRV

 • 7.500.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 9.5 kg Inverter NA-FS95V7LMX

Máy giặt Panasonic lồng đứng 9.5 kg Inverter NA-FS95V7LMX

 • 7.600.000đ
Panasonic Máy Giặt Panasonic lồng đứng 10 kg Inverter NA-FS10X7LRV

Máy Giặt Panasonic lồng đứng 10 kg Inverter NA-FS10X7LRV

 • 7.700.000đ

Máy giặt LG

LG Máy giặt LG lồng đứng 8 kg Inverter T2108VSPW

Máy giặt LG lồng đứng 8 kg Inverter T2108VSPW

 • 5.000.000đ
LG Máy giặt LG lồng đứng 10.5 kg Inverter T2350VS2W

Máy giặt LG lồng đứng 10.5 kg Inverter T2350VS2W

 • 6.000.000đ
LG Máy giặt LG lồng đứng 9.5 kg Inverter T2395VS2W

Máy giặt LG lồng đứng 9.5 kg Inverter T2395VS2W

 • 6.050.000đ
LG Máy giặt LG lồng đứng 8.5 kg Inverter T2185VS2M

Máy giặt LG lồng đứng 8.5 kg Inverter T2185VS2M

 • 6.050.000đ
LG Máy giặt LG lồng đứng 10.5 kg Inverter T2350VSAW

Máy giặt LG lồng đứng 10.5 kg Inverter T2350VSAW

 • 6.100.000đ
LG Máy giặt LG lồng đứng 8.5 kg Inverter T2185VS2W

Máy giặt LG lồng đứng 8.5 kg Inverter T2185VS2W

 • 6.100.000đ
LG Máy giặt LG lồng đứng 9.5 kg Inverter T2395VS2M

Máy giặt LG lồng đứng 9.5 kg Inverter T2395VS2M

 • 6.450.000đ
LG Máy giặt LG lồng ngang 8 kg Inverter FM1208N6W

Máy giặt LG lồng ngang 8 kg Inverter FM1208N6W

 • 7.390.000đ
LG Máy giặt LG lồng ngang 7.5 kg Inverter FC1475N5W2

Máy giặt LG lồng ngang 7.5 kg Inverter FC1475N5W2

 • 7.500.000đ
LG Máy giặt LG lồng ngang 9 kg Inverter FM1209N6W

Máy giặt LG lồng ngang 9 kg Inverter FM1209N6W

 • 7.890.000đ

Máy giặt Toshiba

Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 7 kg AW-K800AV(WW)

Máy giặt Toshiba lồng đứng 7 kg AW-K800AV(WW)

 • 4.400.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 8 kg AW-K905DV (SG)

Máy giặt Toshiba lồng đứng 8 kg AW-K905DV (SG)

 • 4.600.000đ
 • 6.490.000đ -29%
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 8.2 kg AW-F920LV WB

Máy giặt Toshiba lồng đứng 8.2 kg AW-F920LV WB

 • 4.700.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 8.2 kg AW-J920LV

Máy giặt Toshiba lồng đứng 8.2 kg AW-J920LV

 • 5.050.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 9.0 Kg AW-H1000GV (SB)

Máy giặt Toshiba lồng đứng 9.0 Kg AW-H1000GV (SB)

 • 5.450.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 9 kg AW-K1000FV(WW)

Máy giặt Toshiba lồng đứng 9 kg AW-K1000FV(WW)

 • 5.600.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 9 kg AW-K1005FV(SG)

Máy giặt Toshiba lồng đứng 9 kg AW-K1005FV(SG)

 • 5.750.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 9kg AW-G1000GV WG

Máy giặt Toshiba lồng đứng 9kg AW-G1000GV WG

 • 5.900.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 10 kg AW-G1100GV WB

Máy giặt Toshiba lồng đứng 10 kg AW-G1100GV WB

 • 5.900.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 10.0 kg AW-H1100GV (SM)

Máy giặt Toshiba lồng đứng 10.0 kg AW-H1100GV (SM)

 • 6.050.000đ

Máy giặt Sharp

Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 7.5 kg ES-Y75HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 7.5 kg ES-Y75HV-S

 • 4.050.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 8.5 kg ES-Y85HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 8.5 kg ES-Y85HV-S

 • 4.250.000đ
 • 4.990.000đ -15%
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 8 Kg ES-W80GV-H

Máy giặt Sharp lồng đứng 8 Kg ES-W80GV-H

 • 4.450.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 8.2 kg ES-W82GV-H

Máy giặt Sharp lồng đứng 8.2 kg ES-W82GV-H

 • 4.500.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 9 kg ES-W90PV-H

Máy giặt Sharp lồng đứng 9 kg ES-W90PV-H

 • 4.700.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 9 kg ES-Y90HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 9 kg ES-Y90HV-S

 • 4.950.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 9.5 Kg ES-W95HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 9.5 Kg ES-W95HV-S

 • 5.190.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 10 kg ES-W100PV-H

Máy giặt Sharp lồng đứng 10 kg ES-W100PV-H

 • 5.490.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 10.2 kg ES-W102PV-H

Máy giặt Sharp lồng đứng 10.2 kg ES-W102PV-H

 • 5.500.000đ
 • 6.790.000đ -19%
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 10 kg ES-Y100HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 10 kg ES-Y100HV-S

 • 5.600.000đ

Máy giặt Aqua

Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 7.2 Kg AQW-S72CT, H2

Máy giặt Aqua lồng đứng 7.2 Kg AQW-S72CT, H2

 • 4.050.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg AQW-U91CT N

Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg AQW-U91CT N

 • 5.050.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg AQW-S90CT.H2

Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg AQW-S90CT.H2

 • 5.100.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 9kg AQW-W90CT.N

Máy giặt Aqua lồng đứng 9kg AQW-W90CT.N

 • 5.150.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 9kg AQW-U91CT

Máy giặt Aqua lồng đứng 9kg AQW-U91CT

 • 5.400.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 8.5 Kg AQW-FR85GT(S)

Máy giặt Aqua lồng đứng 8.5 Kg AQW-FR85GT(S)

 • 5.600.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg Inverter AQW-DK90CT (2019)

Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg Inverter AQW-DK90CT (2019)

 • 5.800.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 8 kg AQW-F800BT N

Máy giặt Aqua lồng đứng 8 kg AQW-F800BT N

 • 5.800.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 10.5 Kg AQW-FW105AT

Máy giặt Aqua lồng đứng 10.5 Kg AQW-FW105AT

 • 5.900.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 8.5 kg AQW-U850BT N

Máy giặt Aqua lồng đứng 8.5 kg AQW-U850BT N

 • 5.990.000đ

Máy giặt Electrolux

Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 7.5 Kg Inverter EWF7525EQWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 7.5 Kg Inverter EWF7525EQWA

 • 6.900.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 9 Kg Inverter EWF9024D3WB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 9 Kg Inverter EWF9024D3WB

 • 7.100.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 Kg Inverter EWF8025CQSA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 Kg Inverter EWF8025CQSA

 • 7.100.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 Kg Inverter EWF8025DGWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 Kg Inverter EWF8025DGWA

 • 7.315.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 7.5 Kg Inverter EWF7525DQWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 7.5 Kg Inverter EWF7525DQWA

 • 7.500.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024D3WB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024D3WB

 • 7.600.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 kg Inverter EWF8025CQWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 kg Inverter EWF8025CQWA

 • 7.600.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 Kg Inverter EWF8025BQWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 Kg Inverter EWF8025BQWA

 • 7.890.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024P5SB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024P5SB

 • 8.000.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024P5WB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024P5WB

 • 8.500.000đ

Máy giặt Casper

Casper Máy giặt Casper lồng đứng 7.5kg WT-75N70BGA

Máy giặt Casper lồng đứng 7.5kg WT-75N70BGA

 • 3.900.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng đứng 8.5 kg WT-85N68BGA

Máy giặt Casper lồng đứng 8.5 kg WT-85N68BGA

 • 4.100.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg WT-95N68BGA

Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg WT-95N68BGA

 • 4.900.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 8.5 kg inverter WF-85I140BGB

Máy giặt Casper lồng ngang 8.5 kg inverter WF-85I140BGB

 • 5.400.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg inverter WT-95I68DGA

Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg inverter WT-95I68DGA

 • 5.500.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 9.5Kg Inverter WF-95I140BWC

Máy giặt Casper lồng ngang 9.5Kg Inverter WF-95I140BWC

 • 5.800.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 9.5 kg inverter WF-95I140BGB

Máy giặt Casper lồng ngang 9.5 kg inverter WF-95I140BGB

 • 6.300.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 10.5 Kg Inverter WF-105I140BWC

Máy giặt Casper lồng ngang 10.5 Kg Inverter WF-105I140BWC

 • 6.650.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 10.5 kg inverter WF-105I150BGB

Máy giặt Casper lồng ngang 10.5 kg inverter WF-105I150BGB

 • 7.750.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 12.5 kg inverter WF-125I140BGB

Máy giặt Casper lồng ngang 12.5 kg inverter WF-125I140BGB

 • 8.200.000đ

Máy giặt là một thiết bị có thiết kế tiện dụng, tiết kiệm điện, nước; giữ quần áo bền, an toàn khi sử dụng, được trang bị nhiều chức năng, công nghệ hiện đại và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống.

- Thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp với nhiều không gian.

- Khối lượng giặt đa dạng, mẫu mã phòng phú như máy giặt cửa trước, máy giặt cửa trên, máy giặt mini kết hợp, máy giặt sấy.

- Công nghệ Inverter có khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 30 - 50%, góp phần giảm chi phí tiền điện năng hàng tháng.

- Công nghệ giặt thông minh, đánh sạch vết bẩn, bảo vệ áo quần tối đa.

- Lồng giặt có độ bền cao.

- Sở hữu các tính năng cảm biến đo lường lượng quần áo, máy giặt sẽ tự động cân chỉnh lượng nước và thời gian giặt phù hợp để tránh lãng phí nước tối đa.

- Trang bị các tính năng diệt khuẩn, loại bỏ các tác nhân gây dị ứng và hạn chế tối đa các bệnh về da.

- Vận hành thông minh, tối ưu trải nghiệm.

- Giặt siêu êm, động cơ bền bỉ theo năm tháng.

- Tích hợp nhiều tiện ích tiện dụng hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Hiện tại Điện máy giá gốc đang cung cấp máy giặt với nhiều thương hiệu uy tín chất lượng như: Máy giặt Samsung, Máy giặt Toshiba, Máy giặt Panasonic, Máy giặt LG, Máy giặt Sharp, Máy giặt Electrolux, Máy giặt Casper, Máy giặt Aqua,....