0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy giặt Samsung

Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 9 Kg Inverter WA90T5260BY

Máy giặt Samsung lồng đứng 9 Kg Inverter WA90T5260BY

 • 5.450.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng đứng 10 Kg Inverter WA10T5260BY

Máy giặt Samsung lồng đứng 10 Kg Inverter WA10T5260BY

 • 5.950.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng ngang 8 Kg inverter WW80T3020WW/SV

Máy giặt Samsung lồng ngang 8 Kg inverter WW80T3020WW/SV

 • 5.650.000đ
 • 7.300.000đ -23%
Samsung Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 10.5 kg Inverter WD10K6410OS/SV

Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 10.5 kg Inverter WD10K6410OS/SV

 • 14.800.000đ
Samsung Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 9.5 kg Inverter WD95K5410OX/SV AddWash

Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 9.5 kg Inverter WD95K5410OX/SV AddWash

 • 14.600.000đ
Samsung Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 8 kg Inverter WD85K5410OX/SV AddWash

Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 8 kg Inverter WD85K5410OX/SV AddWash

 • 12.300.000đ
Samsung Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 19 kg Inverter WD19N8750KV/SV Add Wash

Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 19 kg Inverter WD19N8750KV/SV Add Wash

 • 25.900.000đ
Samsung Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 21 kg WR24M9960KV/SV FlexWash

Máy giặt sấy Samsung lồng ngang 21 kg WR24M9960KV/SV FlexWash

 • 38.600.000đ
Samsung Máy Giặt Samsung lồng ngang 9 Kg Inverter WW90J54E0BX/SV

Máy Giặt Samsung lồng ngang 9 Kg Inverter WW90J54E0BX/SV

 • 9.200.000đ
Samsung Máy giặt Samsung lồng ngang 9 kg Inverter WW90K54E0UW/SV

Máy giặt Samsung lồng ngang 9 kg Inverter WW90K54E0UW/SV

 • 9.800.000đ

Máy giặt Panasonic

Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 9.5 Kg Inverter NA-FD95V1BRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 9.5 Kg Inverter NA-FD95V1BRV

 • 10.200.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 8.5 Kg NA-F85A9DRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 8.5 Kg NA-F85A9DRV

 • 6.250.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng ngang 9 Kg Inverter NA-V90FX1LVT

Máy giặt Panasonic lồng ngang 9 Kg Inverter NA-V90FX1LVT

 • 12.900.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng ngang 9 Kg Inverter NA-V90FG1WVT

Máy giặt Panasonic lồng ngang 9 Kg Inverter NA-V90FG1WVT

 • 11.400.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 9.5 kg Inverter NA-FS95V7LMX

Máy giặt Panasonic lồng đứng 9.5 kg Inverter NA-FS95V7LMX

 • 7.600.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 8.5 kg Inverter NA-FS85X7LRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 8.5 kg Inverter NA-FS85X7LRV

 • 7.250.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 16 Kg Inverter NA-FS16V7SRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 16 Kg Inverter NA-FS16V7SRV

 • 14.800.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 14 Kg Inverter NA-FS14V7SRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 14 Kg Inverter NA-FS14V7SRV

 • 12.400.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 13.5 Kg Inverter NA-FS13X7LRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 13.5 Kg Inverter NA-FS13X7LRV

 • 12.000.000đ
Panasonic Máy giặt Panasonic lồng đứng 13.5 Kg Inverter NA-FS13V7SRV

Máy giặt Panasonic lồng đứng 13.5 Kg Inverter NA-FS13V7SRV

 • 13.300.000đ

Máy giặt LG

LG Máy giặt LG lồng ngang 11 Kg inverter FV1411S3B

Máy giặt LG lồng ngang 11 Kg inverter FV1411S3B

 • 13.700.000đ
LG Máy giặt LG lồng ngang 8.5 kg inverter FV1408S4W

Máy giặt LG lồng ngang 8.5 kg inverter FV1408S4W

 • 8.200.000đ
 • 12.190.000đ -33%
LG Máy giặt LG lồng ngang 8.5 kg inverter FV1408S4V

Máy giặt LG lồng ngang 8.5 kg inverter FV1408S4V

 • 9.100.000đ
LG Máy giặt LG lồng ngang 9 kg inverter FV1409S4W

Máy giặt LG lồng ngang 9 kg inverter FV1409S4W

 • 9.800.000đ
 • 13.890.000đ -29%
LG Máy giặt LG lồng ngang 9 kg inverter FV1409S3W

Máy giặt LG lồng ngang 9 kg inverter FV1409S3W

 • 9.500.000đ
 • 14.990.000đ -37%
LG Máy giặt LG lồng ngang 9 kg inverter FV1409S2W

Máy giặt LG lồng ngang 9 kg inverter FV1409S2W

 • 9.800.000đ
 • 13.290.000đ -26%
LG Máy giặt LG lồng ngang 15 Kg Inverter F2515STGW

Máy giặt LG lồng ngang 15 Kg Inverter F2515STGW

 • 18.950.000đ
 • 26.990.000đ -30%
LG Máy giặt LG lồng ngang 10 kg inverter FV1410S3B

Máy giặt LG lồng ngang 10 kg inverter FV1410S3B

 • 12.000.000đ
LG Máy giặt LG lồng ngang 10 kg inverter FV1410S4P

Máy giặt LG lồng ngang 10 kg inverter FV1410S4P

 • 11.500.000đ
LG Máy giặt LG lồng ngang 10 kg inverter FV1410S5W

Máy giặt LG lồng ngang 10 kg inverter FV1410S5W

 • 9.900.000đ

Máy giặt Toshiba

Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 8.5 Kg inverter TW-BK95S3V

Máy giặt Toshiba lồng ngang 8.5 Kg inverter TW-BK95S3V

 • 6.900.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 10.5 Kg Inverter TW-BL115A2V(WW)

Máy giặt Toshiba lồng ngang 10.5 Kg Inverter TW-BL115A2V(WW)

 • 8.590.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 9.5 kg Inverter TW-BK105G4V(SS)

Máy giặt Toshiba lồng ngang 9.5 kg Inverter TW-BK105G4V(SS)

 • 10.350.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 10.5 kg Inverter TW-BK115G4V(SS)

Máy giặt Toshiba lồng ngang 10.5 kg Inverter TW-BK115G4V(SS)

 • 11.600.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng đứng 9 Kg Inverter AW-DJ1000CV SK

Máy giặt Toshiba lồng đứng 9 Kg Inverter AW-DJ1000CV SK

 • 6.500.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 9.5 Kg Inverter TW-BK105S3V(SK)

Máy giặt Toshiba lồng ngang 9.5 Kg Inverter TW-BK105S3V(SK)

 • 7.790.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 9.5 Kg Inverter TW-BK105S2V(WS)

Máy giặt Toshiba lồng ngang 9.5 Kg Inverter TW-BK105S2V(WS)

 • 7.000.000đ
 • 10.390.000đ -33%
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 8.5 Kg Inverter TW-BH95S2V(WK)

Máy giặt Toshiba lồng ngang 8.5 Kg Inverter TW-BH95S2V(WK)

 • 6.500.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 8.5 kg Inverter TW-BH95M4V (WK)

Máy giặt Toshiba lồng ngang 8.5 kg Inverter TW-BH95M4V (WK)

 • 7.190.000đ
Toshiba Máy giặt Toshiba lồng ngang 8.5 kg Inverter TW-BH95M4V (SK)

Máy giặt Toshiba lồng ngang 8.5 kg Inverter TW-BH95M4V (SK)

 • 7.390.000đ

Máy giặt Sharp

Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 10 kg ES-Y100HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 10 kg ES-Y100HV-S

 • 5.600.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 9 kg ES-Y90HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 9 kg ES-Y90HV-S

 • 4.950.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 10.5 kg inverter ES-X105HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 10.5 kg inverter ES-X105HV-S

 • 6.350.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 8.5 kg ES-Y85HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 8.5 kg ES-Y85HV-S

 • 4.250.000đ
 • 4.990.000đ -15%
Sharp Máy giặt Sharp lồng đứng 7.5 kg ES-Y75HV-S

Máy giặt Sharp lồng đứng 7.5 kg ES-Y75HV-S

 • 4.050.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng ngang 8.5 Kg inverter ES-FK852SV-G

Máy giặt Sharp lồng ngang 8.5 Kg inverter ES-FK852SV-G

 • 8.300.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng ngang 10.5 Kg inverter ES-FK1054SV-G

Máy giặt Sharp lồng ngang 10.5 Kg inverter ES-FK1054SV-G

 • 9.950.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng ngang 8.5 Kg inverter ES-FK852EV-W

Máy giặt Sharp lồng ngang 8.5 Kg inverter ES-FK852EV-W

 • 7.950.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng ngang 12.5 Kg inverter ES-FK1252SV-G

Máy giặt Sharp lồng ngang 12.5 Kg inverter ES-FK1252SV-G

 • 11.400.000đ
Sharp Máy giặt Sharp lồng ngang 9.5 Kg inverter ES-FK954SV-G

Máy giặt Sharp lồng ngang 9.5 Kg inverter ES-FK954SV-G

 • 9.200.000đ

Máy giặt Aqua

Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 12 Kg AQW-FW120GT.BK

Máy giặt Aqua lồng đứng 12 Kg AQW-FW120GT.BK

 • 6.700.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 10 Kg Inverter AQW-DR101GT BK

Máy giặt Aqua lồng đứng 10 Kg Inverter AQW-DR101GT BK

 • 7.300.000đ
Aqua Máy giặt AQUA lồng ngang 9.8 Kg Inverter AQD-D980AZT(W)

Máy giặt AQUA lồng ngang 9.8 Kg Inverter AQD-D980AZT(W)

 • 8.180.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 8.5 Kg AQW-FR85GT(S)

Máy giặt Aqua lồng đứng 8.5 Kg AQW-FR85GT(S)

 • 5.600.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng ngang 8 Kg Inverter AQD-A800F.W

Máy giặt Aqua lồng ngang 8 Kg Inverter AQD-A800F.W

 • 6.150.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng ngang 9 Kg Inverter AQD-A900F (S)

Máy giặt Aqua lồng ngang 9 Kg Inverter AQD-A900F (S)

 • 7.350.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng ngang 9 Kg inverter AQD-D900F (W)

Máy giặt Aqua lồng ngang 9 Kg inverter AQD-D900F (W)

 • 7.200.000đ
Aqua Máy giặt sấy Aqua lồng ngang 10.5Kg Inverter AQD-DH1050C

Máy giặt sấy Aqua lồng ngang 10.5Kg Inverter AQD-DH1050C

 • 16.600.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg Inverter AQW-DK90CT (2019)

Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg Inverter AQW-DK90CT (2019)

 • 5.800.000đ
Aqua Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg Inverter AQW-D90CT

Máy giặt Aqua lồng đứng 9 Kg Inverter AQW-D90CT

 • 7.100.000đ

Máy giặt Electrolux

Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 11 Kg inverter EWF1141R9SB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 11 Kg inverter EWF1141R9SB

 • 19.700.000đ
Electrolux Máy giặt sấy Electrolux lồng ngang 11 Kg inverter EWW1142Q7WB

Máy giặt sấy Electrolux lồng ngang 11 Kg inverter EWW1142Q7WB

 • 19.200.000đ
Electrolux Model 2022 Máy giặt Electrolux lồng đứng 14 Kg Inverter EWT1474M7SA

Máy giặt Electrolux lồng đứng 14 Kg Inverter EWT1474M7SA

 • 12.300.000đ
Electrolux Model 2022 Máy giặt Electrolux lồng đứng 12 Kg Inverter EWT1274M7SA

Máy giặt Electrolux lồng đứng 12 Kg Inverter EWT1274M7SA

 • 10.700.000đ
Electrolux Model 2022 Máy giặt Electrolux lồng đứng 10 Kg Inverter EWT1074M5SA

Máy giặt Electrolux lồng đứng 10 Kg Inverter EWT1074M5SA

 • 8.100.000đ
Electrolux Máy giặt sấy Electrolux lồng ngang 10 Kg Inverter EWW1024P5WB

Máy giặt sấy Electrolux lồng ngang 10 Kg Inverter EWW1024P5WB

 • 15.700.000đ
Electrolux Máy giặt sấy Electrolux lồng ngang 9 Kg Inverter EWW9024P5WB

Máy giặt sấy Electrolux lồng ngang 9 Kg Inverter EWW9024P5WB

 • 15.750.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 11 Kg Inverter EWF1142R7SB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 11 Kg Inverter EWF1142R7SB

 • 15.700.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 11 Kg Inverter EWF1142Q7WB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 11 Kg Inverter EWF1142Q7WB

 • 14.900.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 10 Kg Inverter EWF1042R7SB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 10 Kg Inverter EWF1042R7SB

 • 14.900.000đ

Máy giặt Casper

Casper Máy giặt Casper lồng ngang 10.5 Kg Inverter WF-105I140BWC

Máy giặt Casper lồng ngang 10.5 Kg Inverter WF-105I140BWC

 • 6.650.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 9.5Kg Inverter WF-95I140BWC

Máy giặt Casper lồng ngang 9.5Kg Inverter WF-95I140BWC

 • 5.800.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 12.5 kg inverter WF-125I140BGB

Máy giặt Casper lồng ngang 12.5 kg inverter WF-125I140BGB

 • 8.200.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 10.5 kg inverter WF-105I150BGB

Máy giặt Casper lồng ngang 10.5 kg inverter WF-105I150BGB

 • 7.000.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 9.5 kg inverter WF-95I140BGB

Máy giặt Casper lồng ngang 9.5 kg inverter WF-95I140BGB

 • 6.300.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng ngang 8.5 kg inverter WF-85I140BGB

Máy giặt Casper lồng ngang 8.5 kg inverter WF-85I140BGB

 • 5.400.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg inverter WT-95I68DGA

Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg inverter WT-95I68DGA

 • 5.100.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg WT-95N68BGA

Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg WT-95N68BGA

 • 4.900.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng đứng 8.5 kg WT-85N68BGA

Máy giặt Casper lồng đứng 8.5 kg WT-85N68BGA

 • 4.100.000đ
Casper Máy giặt Casper lồng đứng 7.5kg WT-75N70BGA

Máy giặt Casper lồng đứng 7.5kg WT-75N70BGA

 • 3.900.000đ

Máy giặt là một thiết bị có thiết kế tiện dụng, tiết kiệm điện, nước; giữ quần áo bền, an toàn khi sử dụng, được trang bị nhiều chức năng, công nghệ hiện đại và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống.

- Thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp với nhiều không gian.

- Khối lượng giặt đa dạng, mẫu mã phòng phú như máy giặt cửa trước, máy giặt cửa trên, máy giặt mini kết hợp, máy giặt sấy.

- Công nghệ Inverter có khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 30 - 50%, góp phần giảm chi phí tiền điện năng hàng tháng.

- Công nghệ giặt thông minh, đánh sạch vết bẩn, bảo vệ áo quần tối đa.

- Lồng giặt có độ bền cao.

- Sở hữu các tính năng cảm biến đo lường lượng quần áo, máy giặt sẽ tự động cân chỉnh lượng nước và thời gian giặt phù hợp để tránh lãng phí nước tối đa.

- Trang bị các tính năng diệt khuẩn, loại bỏ các tác nhân gây dị ứng và hạn chế tối đa các bệnh về da.

- Vận hành thông minh, tối ưu trải nghiệm.

- Giặt siêu êm, động cơ bền bỉ theo năm tháng.

- Tích hợp nhiều tiện ích tiện dụng hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Hiện tại Điện máy giá gốc đang cung cấp máy giặt với nhiều thương hiệu uy tín chất lượng như: Máy giặt Samsung, Máy giặt Toshiba, Máy giặt Panasonic, Máy giặt LG, Máy giặt Sharp, Máy giặt Electrolux, Máy giặt Casper, Máy giặt Aqua,....