Daikin20 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha

 • 156.100.000đ
Daikin18 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha

 • 150.500.000đ
Daikin15 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR15NY1 (15.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR15NY1 (15.0Hp) - 3 Pha

 • 136.900.000đ
Daikin13 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR13NY1 (13.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR13NY1 (13.0Hp) - 3 Pha

 • 118.500.000đ
Daikin10 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR10NY1 (10.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR10NY1 (10.0Hp) - 3 Pha

 • 86.300.000đ
Daikin10 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR10NV1 (10.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR10NV1 (10.0Hp) - 3 Pha

 • 84.000.000đ
Daikin8.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR08NV1 (8.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR08NV1 (8.0Hp) - 3 Pha

 • 83.300.000đ
Daikin6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR06NV1 (6.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR06NV1 (6.0Hp) - 3 Pha

 • 66.800.000đ
Daikin5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1 (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1 (5.0Hp) - 3 Pha

 • 59.450.000đ
Daikin6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V (6.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V (6.0Hp) - 3 Pha

 • 51.500.000đ
SamsungInverter5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Samsung inverter (5.5Hp) AC048KNPDEC (3 pha)

Máy lạnh tủ đứng Samsung inverter (5.5Hp) AC048KNPDEC (3 pha)

 • 53.500.000đ
SamsungInverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Samsung inverter (4.0Hp) AC036KNPDEC

Máy lạnh tủ đứng Samsung inverter (4.0Hp) AC036KNPDEC

 • 44.900.000đ
Panasonic5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) - 3 Pha

 • 35.100.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter (2.5Hp)

 • 34.500.000đ
Panasonic3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp)

 • 27.800.000đ
Panasonic2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp)

 • 19.600.000đ
Mitsubishi Electric6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp)

 • 50.800.000đ
Mitsubishi Electric5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp)

 • 45.700.000đ
Mitsubishi Electric4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp)

 • 40.500.000đ
Mitsubishi Electric3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp)

 • 33.900.000đ
Mitsubishi Heavy5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.5Hp FDF140CSV-S5 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.5Hp FDF140CSV-S5 - 3 pha

 • 38.500.000đ
Mitsubishi Heavy5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.0Hp FDF125CSV-S5 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.0Hp FDF125CSV-S5 - 3 pha

 • 34.600.000đ
Mitsubishi Heavy2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 2.5Hp FDF71CNV-S5

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 2.5Hp FDF71CNV-S5

 • 26.200.000đ
Mitsubishi HeavyInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP Inverter (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP Inverter (5.0Hp)

 • 64.900.000đ
Mitsubishi HeavyInverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP1 Inverter (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP1 Inverter (4.0Hp)

 • 60.350.000đ
Mitsubishi HeavyInverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP Inverter (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP Inverter (3.0Hp)

 • 51.900.000đ
Mitsubishi Heavy5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) - 3 Pha

 • 36.050.000đ
Mitsubishi Heavy3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp)

 • 26.830.000đ
LGInverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (3.0Hp) APUQ30GR5A3

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (3.0Hp) APUQ30GR5A3

 • 28.000.000đ
LGInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (5.0Hp) APNQ48GT3E4 (3 pha)

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (5.0Hp) APNQ48GT3E4 (3 pha)

 • 38.700.000đ
LGInverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A4 (3 pha)

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A4 (3 pha)

 • 35.600.000đ
LGInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (5.0Hp) APNQ48GT3E4

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (5.0Hp) APNQ48GT3E4

 • 38.700.000đ
LGInverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A4

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A4

 • 35.600.000đ
LGInverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (3.0Hp) APNQ30GR5A4

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (3.0Hp) APNQ30GR5A4

 • 28.300.000đ
LGInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (2.5Hp) APNQ24GS1A4

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (2.5Hp) APNQ24GS1A4

 • 23.600.000đ
LGInverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 Inverter (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 Inverter (3.0Hp)

 • 28.000.000đ
LGInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter (2.5Hp)

 • 23.300.000đ
LGInverter10 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (10.0Hp) APNQ100LFA0

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (10.0Hp) APNQ100LFA0

 • 73.000.000đ
Casper5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22 (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22 (5.0Hp)

 • 30.000.000đ
Casper3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL22 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL22 (3.0Hp)

 • 18.900.000đ
Casper2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22 (2.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22 (2.0Hp)

 • 17.700.000đ
Casper5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL13 (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL13 (5.0Hp) - 3 Pha

 • 29.100.000đ
Casper5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11 (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11 (5.0Hp) - 3 Pha

 • 30.050.000đ
Casper3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11 (3.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11 (3.0Hp) - 1 Pha

 • 20.300.000đ
Casper2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 (2.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 (2.0Hp) - 1 Pha

 • 16.250.000đ
Midea28 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 (3.0Hp) (28.000 BTU)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 (3.0Hp) (28.000 BTU)

 • 17.850.000đ
Midea50 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 (5.0HP) 50.000 BTU

Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 (5.0HP) 50.000 BTU

 • 27.000.000đ