0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh tủ đứng Daikin

Daikin 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

 • 28.800.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

 • 30.600.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 34.600.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 34.700.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 35.600.000đ
Daikin 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 38.400.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 40.350.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 pha

 • 44.600.000đ
Daikin Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 46.450.000đ
Daikin 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 47.500.000đ

Máy lạnh tủ đứng Samsung

Samsung Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Samsung AC036KNPDEC Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Samsung AC036KNPDEC Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 44.900.000đ
Samsung Inverter5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Samsung AC048KNPDEC Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Samsung AC048KNPDEC Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

 • 53.500.000đ

Máy lạnh tủ đứng Panasonic

Panasonic 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.100.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 27.600.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-24PB3H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-24PB3H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 33.400.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 35.500.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 37.500.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-34PB3H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-34PB3H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 39.000.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-43PB3H5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-43PB3H5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 49.600.000đ

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 33.900.000đ
Mitsubishi Electric 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 40.500.000đ
Mitsubishi Electric 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 45.700.000đ
Mitsubishi Electric 6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 50.800.000đ

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 27.300.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 36.050.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 37.100.000đ
Mitsubishi Heavy 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

 • 40.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 51.900.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP1 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP1 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 60.350.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 64.900.000đ

Máy lạnh tủ đứng LG

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.900.000đ
LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.000.000đ
LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.300.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R-410A

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R-410A

 • 36.400.000đ
LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 38.150.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 38.150.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 41.000.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 41.000.000đ
LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 41.100.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 41.100.000đ

Máy lạnh tủ đứng Casper

Casper 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

 • 16.250.000đ
Casper 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.800.000đ
Casper 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

 • 20.300.000đ
Casper 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL22 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL22 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 20.990.000đ
Casper 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 33.800.000đ

Máy lạnh tủ đứng Midea

Midea 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 3.0 HP (3 Ngựa) - 28.000 BTU

Máy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 3.0 HP (3 Ngựa) - 28.000 BTU

 • 17.500.000đ
Midea 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 5.0 HP (5 Ngựa) - 48.000 BTU

Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 5.0 HP (5 Ngựa) - 48.000 BTU

 • 28.500.000đ
Midea Inverter10 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFA-96CRDN1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFA-96CRDN1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

 • 63.000.000đ

Hiện nay trên thị trường, máy lạnh tủ đứng đang được sự quan tâm từ người tiêu dùng nhiều hơn những dòng máy khác vì đáp ứng gần như đầy đủ nhu cầu sử dụng. Máy lạnh tủ đứng thường được lắp cho phòng họp, phòng học, hoặc những khu vực tập trung đông người. Đặc điểm nổi bật của máy lạnh tủ đứng là khả năng làm lạnh hiệu quả trong không gian rộng lớn, hoạt động ổn định, bền bỉ, và cũng được trang bị đầy đủ công nghệ tiên tiến như những dòng máy lạnh khác, đảm bảo cho không gian luôn mát mẻ, thoáng mát và an toàn cho sức khỏe.

Ưu điểm của máy lạnh tủ đứng

- Thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, có bánh xe giúp dễ dàng di chuyển mọi nơi tiện lợi cho người dùng.

- Công suất lớn nên rất phù hợp cho không gian rộng và không bị giới hạn về không gian.

- Tiết kiệm được thời gian lắp đặt và bảo trì nhờ hệ thống dây điện và ống đồng gọn gàng dễ nối giữa dàn nóng và dàn lạnh.

- Ngoài khả năng làm lạnh nhanh, máy còn có thể sử dụng như quạt gió. Không những thế một vài dòng máy lạnh tủ đứng còn được bộ lọc không khí, bảo vệ sức khỏe.

- Quạt thổi bên trong dàn lạnh thường có kích thước lớn, lốc máy cũng được sử dụng loại lốc piston giúp máy lạnh tủ đứng hoạt động ổn định, hạn chế hư hỏng theo thời gian.

Nhược điểm của máy lạnh tủ đứng

- Vì cánh quạt lớn và lưu lượng gió mạnh nên khi hoạt động máy sẽ hơi ồn chút. Do đó khi chọn mua máy lạnh tủ đứng người dùng nên sử dụng ở những không gian lớn như phòng học, phòng họp, văn phòng, hành lang bệnh viện...

- Giá thành cao hơn so với các dòng máy lạnh treo tường.

Một số lưu ý khi chọn mua và lắp đặt máy lạnh tủ đứng

Khi chọn mua máy lạnh tủ đứng người dùng nên quan tâm những điều sau:

- Đầu tiên là về công suất máy, với dòng máy lạnh tủ đứng thường có nhiều công suất khác nhau từ 18.000 đến 45.000 Btu. Nếu không gian sử dụng có nhiều cửa kính, hoặc ngay ánh nắng trực tiếp thì người dùng nên chọn những dòng có công suất cao, sẽ giúp khả năng làm lạnh tốt hơn.

- Thứ hai là nên quan tâm đến những thương hiệu uy tín để không mua nhắm loại máy kém chất lượng.

- Thứ 3 người dùng cần quan tâm là nên chọn máy inverter hay không có inverter. Hiện nay, phần lớn các loại máy lạnh đều được trang bị công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện hiệu quả và máy hoạt động ổn định hơn. Tuy nhiên, giá thành chắc chắn sẽ có sự chênh lệch chút ít, vì thế người dùng cần cân nhắc kỹ khi mua để phù hợp với kinh tế và nhu cầu sử dụng của gia đình.

Khi lắp đặt máy lạnh âm trần người dùng nên chú ý những điều sau:

- Dàn lạnh phải đặt đủ cao (trên 2.5m) để luồng gió lạnh có thể lan tỏa đều trong phòng.

- Dàn nóng được lắp ở nơi thông thoáng không trực tiếp với hướng mặt trời chiếu.

- Khoảng cách giữa dàn nóng và dàn lạnh càng gần càng tốt và chênh lệch độ cao không quá 5m để tránh giảm công suất lạnh của máy.

- Ống nước xã từ dàn lạnh nên sử dụng ống nhựa cứng chôn âm vào tường và phải có độ dốc thấp hơn dàn lạnh để thoát nước nhanh và tránh động sương trên ống làm ẩm tường.

- Dây điện nguồn đi âm nối từ công tắc bảo vệ đến chờ sẵn tại vị trí lắp đặt dàn lạnh để tiện việc cấp nguồn cho máy.

Sau đây là những tính năng ưu việt của một số thương hiệu máy lạnh tủ đứng:

Máy lạnh tủ đứng Daikin

Cánh đảo gió tự động, luồng gió cực mạnh, cánh đảo gió tự động, cánh tản nhiệt được phủ lớp chống ăn mòn, chế độ hút gió tươi, hút ẩm không khí, công nghệ inverter,....

Tham khảo máy lạnh tủ đứng Daikin

Máy lạnh tủ đứng Samsung

Cửa thổi gió tự động, 4 hướng gió đảo tự động, 2 bộ lọc Zero Filter và Full HD Filter, bảng điều khiển cảm ứng, công nghệ inverter....

Tham khảo máy lạnh tủ đứng Samsung

Máy lạnh tủ đứng Panasonic

Chế độ làm lạnh nhanh, bộ lọc kháng khuẩn khử mùi, chế độ khử ấm, điều khiển từ xa dễ sử dụng...

Tham khảo máy lạnh tủ đứng Panasonic

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy

Lưu lượng gió mạnh, dễ lắp đặt, thiết kế nhỏ gọn, dàn nóng công nghệ cao, công nghệ inverter, bộ lọc không khí...

Tham khảo máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy

Máy lạnh tủ đứng Casper

Chức năng làm lạnh nhanh, tính năng Ifeel, chức năng tự động làm sạch, luồng gió mạnh, chế độ tự khởi động lại, tính năng iFavor....

Tham khảo máy lạnh tủ đứng Casper

Máy lạnh tủ đứng LG

Công nghệ inverter, chế độ Jet Cool, chế độ gió 3D, tấm lọc khử khuẩn, hệ thống lọc khí PLASMA, chức năng tự chuẩn đoán, chức năng tự động đảo cánh, chức năng tự khởi động lại,...

Tham khảo máy lạnh tủ đứng LG

Máy lạnh tủ đứng Reetech

Chế độ làm lạnh nhanh, chế độ ngủ, chế độ tiết kiệm, hẹn giờ hoạt động, tự động khởi động lại khi có điện, chức năng tự phân tích và chẩn đoán lỗi, công nghệ chống bám bẩn, cánh đảo gió tự động....

Tham khảo máy lạnh tủ đứng Reetech

Máy lạnh tủ đứng Gree

Bộ lọc không khí, chế độ tự làm sạch, chế độ làm lạnh nhanh Turbo, tự động đảo gió, tự động duy trì nhiệt độ khi ngủ, bộ phận thông gió cung cấp khí tươi, chế độ hút ẩm,...

Tham khảo máy lạnh tủ đứng Gree

Và một số thương hiệu khác:

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa

Máy lạnh tủ đứng Funiki

Máy lạnh tủ đứng Midea

Máy lạnh tủ đứng Alaska

Máy lạnh tủ đứng Sumikura

Máy lạnh tủ đứng Dairry

Hiện nay, các dòng sản phẩm máy lạnh âm trần của nhiều thương hiệu khác nhau đang được phân phối tại dienmaygiagoc.com.vn với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành tốt, lắp đặt chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ hotline: 0902 390 599