15 Máy lạnh tủ đứng LG
Xếp theo
LGInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (5.0Hp) APNQ48GT3E4 (3 pha)

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (5.0Hp) APNQ48GT3E4 (3 pha)

 • 37.900.000đ
LGInverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A4 (3 pha)

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A4 (3 pha)

 • 35.600.000đ
LGInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (5.0Hp) APNQ48GT3E4

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (5.0Hp) APNQ48GT3E4

 • 37.900.000đ
LGInverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A4

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A4

 • 35.600.000đ
LGInverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (3.0Hp) APNQ30GR5A4

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (3.0Hp) APNQ30GR5A4

 • 28.200.000đ
LGInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (2.5Hp) APNQ24GS1A4

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (2.5Hp) APNQ24GS1A4

 • 23.500.000đ
LGInverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 Inverter (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 Inverter (3.0Hp)

 • 28.000.000đ
LGInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter (2.5Hp)

 • 23.300.000đ
LGInverter10 HPMáy lạnh tủ đứng LG inverter (10.0Hp) APNQ100LFA0

Máy lạnh tủ đứng LG inverter (10.0Hp) APNQ100LFA0

 • 70.500.000đ
LG10 HPMáy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp)

 • 71.500.000đ
LG3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)

 • 25.200.000đ
LG5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0 (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0 (5.0Hp)

 • 39.400.000đ
LGInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter (5.0Hp)

 • 37.900.000đ
LGInverter10 HPMáy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0 Inverter (10.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0 Inverter (10.0Hp)

 • 70.400.000đ
LGInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter (5.0Hp)

 • 37.900.000đ