13 Máy lạnh tủ đứng LG
Xếp theo
LGInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG APUQ24GS1A3 inverter (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ24GS1A3 inverter (2.5Hp)

 • 23.400.000đ
LGInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 inverter (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 inverter (5.0Hp) - 3 pha

 • 39.850.000đ
LGInverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 inverter (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 inverter (4.0Hp) - 3 pha

 • 35.700.000đ
LGInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 inverter (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 inverter (5.0Hp)

 • 39.850.000đ
LGInverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 inverter (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 inverter (4.0Hp)

 • 35.700.000đ
LGInverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 inverter (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 inverter (3.0Hp)

 • 29.500.000đ
LGInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 inverter (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 inverter (2.5Hp)

 • 24.100.000đ
LGInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter (2.5Hp)

 • 23.300.000đ
LGInverter10 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 inverter (10.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 inverter (10.0Hp)

 • 75.000.000đ
LG10 HPMáy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp)

 • 71.500.000đ
LG3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)

 • 25.200.000đ
LG5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0 (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0 (5.0Hp)

 • 39.400.000đ
LGInverter10 HPMáy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0 Inverter (10.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0 Inverter (10.0Hp)

 • 74.800.000đ