0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
27 Máy lạnh tủ đứng LG
Xếp theo
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.100.000đ
LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.000.000đ
LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.400.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R-410A

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R-410A

 • 36.600.000đ
LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 38.300.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 38.300.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 40.500.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.500.000đ
LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 41.000.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 41.000.000đ
LG Inverter10 HPMáy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

 • 76.400.000đ
LG Inverter10 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

 • 77.600.000đ
LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APUQ30GR5A3 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ30GR5A3 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG APUQ24GS1A3 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ24GS1A3 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

LG Inverter20 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ200LNA0 Inverter 20.0 HP (20 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ200LNA0 Inverter 20.0 HP (20 Ngựa)

LG Inverter15 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ150LNA0 Inverter 15.0 HP (15 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ150LNA0 Inverter 15.0 HP (15 Ngựa)

LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

LG 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 3.0 HP (3 Ngựa)

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

LG 10 HPMáy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 10.0 HP (10 Ngựa)

LG 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 3.0 HP (3 Ngựa)

LG 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG VP-C508TA0 5.0 HP (5 Ngựa)

LG 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 2.5 HP (2.5 Ngựa)