0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
36 Máy lạnh tủ đứng Daikin
Xếp theo
Daikin 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

 • 28.800.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

 • 30.600.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V 3.0 HP (3 Ngựa) model 2023

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V 3.0 HP (3 Ngựa) model 2023

 • 30.900.000đ
Daikin 3.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V 3.0 HP (3 Ngựa) model 2023 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V 3.0 HP (3 Ngựa) model 2023 - 3 pha

 • 33.050.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 34.600.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 34.700.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 35.600.000đ
Daikin 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) model 2023 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) model 2023 - 3 pha

 • 38.100.000đ
Daikin 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 38.400.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 40.350.000đ
Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) model 2023 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) model 2023 - 3 pha

 • 40.950.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 pha

 • 44.600.000đ
Daikin Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 46.450.000đ
Daikin 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 47.500.000đ
Daikin 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVC140AV1V 5.5 HP (5.5 Ngựa) model 2023 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC140AV1V 5.5 HP (5.5 Ngựa) model 2023 - 3 pha

 • 50.550.000đ
Daikin Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 pha

 • 52.500.000đ
Daikin 6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

 • 54.400.000đ
Daikin Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 54.850.000đ
Daikin 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 5.5 HP (5.5 Ngựa)

 • 56.400.000đ
Daikin Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 pha

 • 57.050.000đ
Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 59.450.000đ
Daikin Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 59.600.000đ
Daikin Inverter6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 1 pha

 • 62.000.000đ
Daikin Inverter6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 pha

 • 64.750.000đ
Daikin 6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR06NV1 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR06NV1 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

 • 66.800.000đ
Daikin 8.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR08NV1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR08NV1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

 • 83.300.000đ
Daikin 13 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR13NY1 13.0 HP (13 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR13NY1 13.0 HP (13 Ngựa) - 3 Pha

 • 118.500.000đ
Daikin 15 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR15NY1 15.0 HP (15 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR15NY1 15.0 HP (15 Ngựa) - 3 Pha

 • 136.900.000đ
Daikin 18 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR18NY1 18.0 HP (18 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR18NY1 18.0 HP (18 Ngựa) - 3 Pha

 • 150.500.000đ
Daikin 20 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR20NY1 20.0 HP (20 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPGR20NY1 20.0 HP (20 Ngựa) - 3 Pha

 • 156.100.000đ

Daikin là thương hiệu chuyên sản xuất máy lạnh của Nhật Bản, hiện nay sản phẩm được lắp ráp tại nhiều nơi với nhà máy lớn nhất vừa được khánh thành và đi vào sản xuất tại KCN Thăng Long II, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình sản phẩm Daikin phủ đầy tấc cả các phân khúc điều hòa nhiệt độ từ máy lạnh mono, đến inverter giá rẻ, tiêu chuẩn, cao cấp, sang trọng các hệ thống multi cho căn hộ, VRV cho biệt thự và penhouse, đến các hệ thống điều hòa Sky Series cho nhà hàng, văn phòng. Hệ thống Điều hòa không khí Packaged, Chiller giải nhiệt gió, Chiller giải nhiệt nước, Ari side.

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm điều hòa không khí Daikin chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống điều hòa không khí với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và cty của bạn.