0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
13 Máy lạnh tủ đứng Sumikura
Xếp theo
Sumikura 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 16.800.000đ
Sumikura 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-240 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-240 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 17.800.000đ
Sumikura 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - 28000 Btu

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - 28000 Btu

 • 20.300.000đ
Sumikura 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R410A

 • 20.600.000đ
Sumikura 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R410A

 • 24.900.000đ
Sumikura 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480 5.0 HP (5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480 5.0 HP (5 Ngựa) - Gas R410A

 • 30.300.000đ
Sumikura 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500 5.5 HP (5.5 Ngựa) Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500 5.5 HP (5.5 Ngựa) Gas R410A

 • 31.400.000đ
Sumikura 6.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-600 6.5 HP (6.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-600 6.5 HP (6.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 37.000.000đ
Sumikura Model 2022 10 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1000/AF-A 10.0 HP (10 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1000/AF-A 10.0 HP (10 Ngựa) - Gas R410A

 • 62.800.000đ
Sumikura Model 2022 12 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200/AF-A 12.0 HP (12 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200/AF-A 12.0 HP (12 Ngựa) - Gas R410A

 • 70.000.000đ
Sumikura 12 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200 12.0 HP (12 Ngựa) - Gas R22

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200 12.0 HP (12 Ngựa) - Gas R22

 • 70.000.000đ
Sumikura 3.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-300/CL-A 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-300/CL-A 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Gas R410A

Sumikura 10 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960 10.0 HP (10 Ngựa) - Gas R-410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960 10.0 HP (10 Ngựa) - Gas R-410A