0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
7 Máy lạnh tủ đứng Funiki
Xếp theo
Funiki 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC18 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 15.300.000đ
Funiki 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC21 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 15.900.000đ
Funiki 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC27 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27 3.0 HP (3 Ngựa)

  • 18.800.000đ
Funiki 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC36 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36 4.0 HP (4 Ngựa)

  • 25.000.000đ
Funiki 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC50 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50 5.5 HP (5.5 Ngựa)

  • 29.400.000đ
Funiki 10 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC 100 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC 100 10.0 HP (10 Ngựa)

  • 64.000.000đ
Funiki 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)