6 Máy lạnh tủ đứng Funiki
Xếp theo
Funiki10 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC 100 (10.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC 100 (10.0Hp)

  • 64.000.000đ
Funiki4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC36 (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36 (4.0Hp)

  • 25.500.000đ
Funiki2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC21 (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21 (2.5Hp)

  • 16.100.000đ
Funiki5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC50 (5.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50 (5.5Hp)

  • 32.500.000đ
Funiki3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC27 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27 (3.0Hp)

  • 18.300.000đ
Funiki2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp)

  • 15.300.000đ