0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
6 Máy lạnh tủ đứng HIKAWA
Xếp theo
HIKAWA 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng HIKAWA giá rẻ 3HP (28000Btu) HI-FC30M/HO-FC30M

Máy lạnh tủ đứng HIKAWA giá rẻ 3HP (28000Btu) HI-FC30M/HO-FC30M

  • 20.900.000đ
HIKAWA 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng HIKAWA giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-FC50M/HO-FC50M

Máy lạnh tủ đứng HIKAWA giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-FC50M/HO-FC50M

  • 27.800.000đ
HIKAWA 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng HIKAWA 2 quạt giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-FC50MT2F/HO-FC50MT2F

Máy lạnh tủ đứng HIKAWA 2 quạt giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-FC50MT2F/HO-FC50MT2F

  • 29.200.000đ
HIKAWA 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng HIKAWA 2 quạt giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-FC50M2F/HO-FC50M2F

Máy lạnh tủ đứng HIKAWA 2 quạt giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-FC50M2F/HO-FC50M2F

  • 29.800.000đ
HIKAWA 10 HPMáy lạnh tủ đứng HIKAWA giá rẻ 10HP (100.000Btu) HI-FH100MT/HO-FH100MT

Máy lạnh tủ đứng HIKAWA giá rẻ 10HP (100.000Btu) HI-FH100MT/HO-FH100MT

  • 59.600.000đ
HIKAWA 12 HPMáy lạnh tủ đứng HIKAWA giá rẻ 12HP (120.000Btu) HI-FC120MT/HO-FC120MT

Máy lạnh tủ đứng HIKAWA giá rẻ 12HP (120.000Btu) HI-FC120MT/HO-FC120MT

  • 72.400.000đ