4 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric
Xếp theo
Mitsubishi Electric6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp)

  • 50.800.000đ
Mitsubishi Electric5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp)

  • 45.700.000đ
Mitsubishi Electric4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp)

  • 40.500.000đ
Mitsubishi Electric3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp)

  • 33.900.000đ