0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
42 Máy lạnh tủ đứng Reetech
Xếp theo
Reetech Model 2022 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF18-BD-A 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18-BD-A 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 18.900.000đ
Reetech 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 18.900.000đ
Reetech 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 21.800.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa)

  • 27.400.000đ
Reetech 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

  • 33.900.000đ
Reetech 6.5 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 Pha

  • 39.900.000đ
Reetech 10 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

  • 75.500.000đ
Reetech 13 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 13.0 HP (13 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 13.0 HP (13 Ngựa) - 3 Pha

  • 120.800.000đ
Reetech 16 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1E 16.0 HP (16 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1E 16.0 HP (16 Ngựa)

  • 144.950.000đ
Reetech 15 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 15.0 HP (15 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 15.0 HP (15 Ngựa) - 3 Pha

  • 144.950.000đ
Reetech 50 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS500‑PA-A 50.0 HP (50 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS500‑PA-A 50.0 HP (50 Ngựa)

Reetech 42 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS420-PA-A 42.0 HP (42 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS420-PA-A 42.0 HP (42 Ngựa)

Reetech 38 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS380-PA-A 38.0 HP (38 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS380-PA-A 38.0 HP (38 Ngựa)

Reetech 32 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS320‑PA-A 32.0 HP (32 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS320‑PA-A 32.0 HP (32 Ngựa)

Reetech 26 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS260‑PA-A 26.0 HP (26 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS260‑PA-A 26.0 HP (26 Ngựa)

Reetech 20 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS210‑PA-A 20.0 HP (20 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS210‑PA-A 20.0 HP (20 Ngựa)

Reetech 15 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS160‑PA-A 15.0 HP (15 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS160‑PA-A 15.0 HP (15 Ngựa)

Reetech 12 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS120‑PA-A 12.0 HP (12 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS120‑PA-A 12.0 HP (12 Ngựa)

Reetech 10 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS100‑PA-A 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS100‑PA-A 10.0 HP (10 Ngựa)

Reetech 8.0 HPMáy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS80-PA-A 8.0 HP (8 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng gắn ống gió Reetech RS80-PA-A 8.0 HP (8 Ngựa)

Reetech Inverter6.5 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RFV60H‑BB‑A inverter 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RFV60H‑BB‑A inverter 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 pha

Reetech Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RFV48H‑BB‑A inverter 5.0 HP (5.0 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RFV48H‑BB‑A inverter 5.0 HP (5.0 Ngựa)

Reetech Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RFV36H‑BBT‑A inverter 4.0 HP (4.0 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RFV36H‑BBT‑A inverter 4.0 HP (4.0 Ngựa) - 3 pha

Reetech Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RFV24H‑BB‑A inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RFV24H‑BB‑A inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Reetech Model 2022 6.5 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BD-A 6.5 HP (6.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BD-A 6.5 HP (6.5 Ngựa)

Reetech Model 2022 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48-BD-A 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48-BD-A 5.0 HP (5 Ngựa)

Reetech Model 2022 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BDT-A 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BDT-A 4.0 HP (4 Ngựa)

Reetech Model 2022 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BD-A 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BD-A 4.0 HP (4 Ngựa)

Reetech 32 HPMáy lạnh tủ đứng ống gió Reetech RDS320-L1E 32.0 HP (32 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng ống gió Reetech RDS320-L1E 32.0 HP (32 Ngựa)

Reetech 24 HPMáy lạnh tủ đứng ống gió Reetech RDS240-L1E 24.0 HP (24 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng ống gió Reetech RDS240-L1E 24.0 HP (24 Ngựa)