Máy lạnh sale đến

42%
AquaInverter2.0 HPMáy lạnh Aqua AQA-KCRV18TK Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18TK Inverter (2.0Hp)

 • 16.790.000đ-28%
 • 12.088.800đ
HitachiInverter1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-XJ13CKV Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-XJ13CKV Inverter (1.5Hp)

 • 11.990.000đ-20%
 • 9.592.000đ
HitachiInverter1.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-XJ10CKV Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-XJ10CKV Inverter (1.0Hp)

 • 7.392.600đ
 • 9.990.000đ-26%
CasperInverter1.5 HPMáy lạnh Casper MC-12IS33 Inverter (1.5 HP)

Máy lạnh Casper MC-12IS33 Inverter (1.5 HP)

 • 7.095.300đ
 • 10.590.000đ-33%
CasperInverter1.0 HPMáy lạnh Casper MC-09IS33 Inverter (1.0 HP)

Máy lạnh Casper MC-09IS33 Inverter (1.0 HP)

 • 6.113.200đ
 • 8.990.000đ-32%
ToshibaInverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG-V Inverter (1.0Hp) - Gas R32

Máy lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG-V Inverter (1.0Hp) - Gas R32

 • 6.993.000đ
 • 9.990.000đ-30%
Alaska2.0 HPMáy lạnh Alaska AC-18WA (2.0Hp)

Máy lạnh Alaska AC-18WA (2.0Hp)

 • 9.449.050đ
 • 14.537.000đ-35%
Aqua1.5 HPMáy lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S (1.5Hp)

Máy lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S (1.5Hp)

 • 6.023.300đ
 • 8.990.000đ-33%
Aqua1.0 HPMáy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S (1.0Hp)

Máy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S (1.0Hp)

 • 4.706.000đ
 • 7.240.000đ-35%
Alaska1.5 HPMáy lạnh Alaska AC-12WA (1.5Hp)

Máy lạnh Alaska AC-12WA (1.5Hp)

 • 6.168.300đ
 • 10.635.000đ-42%
Alaska1.0 HPMáy lạnh Alaska AC-9WA (1.0Hp)

Máy lạnh Alaska AC-9WA (1.0Hp)

 • 4.647.500đ
 • 7.150.000đ-35%