644 Máy lạnh Có Inverter
Xếp theo
ToshibaModel 2022Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5Hp

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5Hp

 • 10.800.000đ
AsanzoInverter1.5 HPMáy lạnh Asanzo K12N66 inverter wifi (1.5Hp)

Máy lạnh Asanzo K12N66 inverter wifi (1.5Hp)

 • 6.200.000đ
AsanzoInverter2.0 HPMáy lạnh Asanzo K18N66 inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Asanzo K18N66 inverter (2.0Hp)

 • 9.990.000đ
Mitsubishi HeavyInverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi HeavyInverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

 • 4.650.000đ
ToshibaInverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter (2.0Hp)

 • 16.850.000đ
GreeInverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-X Inverter (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-X Inverter (5.0Hp) - 3 pha

 • 39.700.000đ
AquaInverter2.0 HPMáy lạnh Aqua AQA-KCRV18TK Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18TK Inverter (2.0Hp)

 • 12.200.000đ
ToshibaInverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0Hp

Máy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0Hp

 • 8.500.000đ
CasperInverter2.0 HPMáy lạnh Casper MC-18IS33 Inverter (2.0 HP)

Máy lạnh Casper MC-18IS33 Inverter (2.0 HP)

 • 12.900.000đ
CasperInverter1.5 HPMáy lạnh Casper MC-12IS33 Inverter (1.5 HP)

Máy lạnh Casper MC-12IS33 Inverter (1.5 HP)

 • 7.095.000đ
 • 10.590.000đ-33%
CasperInverter1.0 HPMáy lạnh Casper MC-09IS33 Inverter (1.0 HP)

Máy lạnh Casper MC-09IS33 Inverter (1.0 HP)

 • 6.150.000đ
 • 8.990.000đ-32%
PanasonicInverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 inverter (6.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H8 inverter (6.0Hp) - 3 pha

 • 44.300.000đ
PanasonicInverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 inverter (6.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 inverter (6.0Hp)

 • 44.300.000đ
PanasonicInverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 inverter (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 inverter (5.0Hp) - 3 pha

 • 38.500.000đ
PanasonicInverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 inverter (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 inverter (5.0Hp)

 • 38.500.000đ
PanasonicInverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 inverter (4.0Hp)

 • 37.100.000đ
PanasonicInverter3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 inverter (3.5 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 inverter (3.5 Hp)

 • 34.600.000đ
PanasonicInverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 inverter (3.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 inverter (3.0 Hp)

 • 31.300.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 inverter (2.5 HP)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 inverter (2.5 HP)

 • 30.400.000đ
PanasonicInverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 inverter (2.0 Hp)

 • 24.200.000đ
DaikinModel 2022Inverter3.0 HPMáy lạnh Daikin FTKY71WVMV inverter 3.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKY71WVMV inverter 3.0Hp

 • 33.100.000đ
 • 39.490.000đ-16%
DaikinModel 2022Inverter2.5 HPMáy lạnh Daikin FTKY60WVMV inverter 2.5Hp

Máy lạnh Daikin FTKY60WVMV inverter 2.5Hp

 • 30.650.000đ
 • 34.990.000đ-12%
DaikinModel 2022Inverter2.0 HPMáy lạnh Daikin FTKY50WVMV inverter 2.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKY50WVMV inverter 2.0Hp

 • 22.350.000đ
 • 25.190.000đ-11%
DaikinModel 2022Inverter1.5 HPMáy lạnh Daikin FTKY35WAVMV inverter 1.5Hp

Máy lạnh Daikin FTKY35WAVMV inverter 1.5Hp

 • 14.600.000đ
 • 16.490.000đ-11%
DaikinModel 2022Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin FTKY25WAVMV inverter 1.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKY25WAVMV inverter 1.0Hp

 • 11.850.000đ
 • 13.290.000đ-11%
DaikinModel 2022Inverter2.5 HPMáy lạnh Daikin FTKB60WAVMV inverter 2.5Hp

Máy lạnh Daikin FTKB60WAVMV inverter 2.5Hp

 • 23.500.000đ
 • 26.990.000đ-13%
DaikinModel 2022Inverter2.0 HPMáy lạnh Daikin FTKB50WAVMV inverter 2.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKB50WAVMV inverter 2.0Hp

 • 17.900.000đ
 • 19.990.000đ-10%
DaikinModel 2022Inverter1.5 HPMáy lạnh Daikin FTKB35WAVMV inverter 1.5Hp

Máy lạnh Daikin FTKB35WAVMV inverter 1.5Hp

 • 12.200.000đ
 • 13.490.000đ-10%
DaikinModel 2022Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin FTKB25WAVMV inverter 1.0Hp

Máy lạnh Daikin FTKB25WAVMV inverter 1.0Hp

 • 10.100.000đ
 • 10.990.000đ-8%