0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường Panasonic

Panasonic 1.0 HPMáy lạnh Panasonic N09VKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic N09VKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.550.000đ
Panasonic 1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.700.000đ
Panasonic 1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.700.000đ
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

 • 9.450.000đ
 • 11.320.000đ -17%
Panasonic 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.700.000đ
 • 11.250.000đ -14%
Panasonic Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

 • 9.900.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9XKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 10.450.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9WKH-8M Wifi Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9WKH-8M Wifi Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 10.600.000đ
 • 11.490.000đ -8%
Panasonic Panasonic diệt covid Inverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 10.740.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 11.200.000đ
 • 12.890.000đ -13%

Máy lạnh âm trần Panasonic

Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.350.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 pha

 • 19.500.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 22.700.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.300.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 24.800.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5B 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5B 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 pha

 • 25.000.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.000.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần mini Panasonic CS-S18MB4ZW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần mini Panasonic CS-S18MB4ZW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 27.651.000đ
Panasonic 3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 1 pha

 • 27.900.000đ

Máy lạnh áp trần Panasonic

Panasonic 2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.600.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-22PT1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-22PT1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 25.596.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-18PT2H5-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-18PT2H5-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 28.707.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.600.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-28PT1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-28PT1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 32.305.000đ
Panasonic 4.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 32.900.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-24PT2H5-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-24PT2H5-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 35.351.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-21PT2H5-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-21PT2H5-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 35.418.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 35.800.000đ
Panasonic Inverter3.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-30PT2H5-8 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-30PT2H5-8 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 38.530.000đ

Máy lạnh tủ đứng Panasonic

Panasonic 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.600.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 27.600.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-24PB3H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-24PB3H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 33.400.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 35.500.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 37.500.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-34PB3H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-34PB3H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 39.000.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-43PB3H5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-43PB3H5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 49.600.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-48PB3H5 Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-48PB3H5 Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa)

 • 51.500.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic

Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS9SD3H Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS9SD3H Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.300.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS12SD3H Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS12SD3H Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 10.600.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS18SD3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS18SD3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 11.500.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS24SD3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS24SD3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.500.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-1821PF3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-1821PF3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 22.100.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-1821PF3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-1821PF3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 27.300.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-2430PF3H Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-2430PF3H Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.100.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter3.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-2430PF3H/U-30PR1H5 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-2430PF3H/U-30PR1H5 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 31.850.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-34PRH1H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-34PRH1H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 35.250.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 39.800.000đ

Máy lạnh Multi Panasonic

Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 3.550.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 3.850.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 3.900.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU9YKZ Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU9YKZ Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.500.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU12YKZ Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU12YKZ Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.800.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ16WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ16WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.199.000đ
Panasonic Inverter1.8 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

 • 5.300.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ20WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ20WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.404.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ25WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ25WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.608.000đ

Hệ Thống Máy lạnh Trung Tâm VRV / VRF Panasonic

Panasonic 26 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-26MF3R7 Inverter 26.0 HP (26 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-26MF3R7 Inverter 26.0 HP (26 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic Inverter24 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-24MF3R7 Inverter 24.0 HP (24 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-24MF3R7 Inverter 24.0 HP (24 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic Inverter22 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-22MF3R7 Inverter 22.0 HP (22 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-22MF3R7 Inverter 22.0 HP (22 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic Inverter20 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-20MF3R7 Inverter 20.0 HP (20 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-20MF3R7 Inverter 20.0 HP (20 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic Inverter18 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-18MF3R7 Inverter 18.0 HP (18 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-18MF3R7 Inverter 18.0 HP (18 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic 16 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-16MF3R7 Inverter 16.0 HP (16 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-16MF3R7 Inverter 16.0 HP (16 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic 14 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-14MF3R7 Inverter 14.0 HP (14 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-14MF3R7 Inverter 14.0 HP (14 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic Inverter12 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-12MF3R7 Inverter 12.0 HP (12 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-12MF3R7 Inverter 12.0 HP (12 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic 10 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-10MF3R7 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-10MF3R7 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic Inverter8.0 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-8MF3R7 Inverter 8.0 HP (8 Ngựa) dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-8MF3R7 Inverter 8.0 HP (8 Ngựa) dòng 3 đường ống

Panasonic được thành lập vào năm 1918 tại Nhật Bản, luôn nằm trong top 7 thương hiệu Nhật Bản tốt nhất toàn cầu. Trải qua hơn 100 năm phát triển, đang đẩy mạnh phát triển dòng hàng máy lạnh với nhiều mẫu mới đi kèm với công nghệ tiên tiến và chất lượng cao nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, để phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

Hiện nay, máy lạnh là dòng sản phẩm chủ chốt nhất của hãng với đa dạng mẫu mã từ máy lạnh mono, máy lạnh inverter tiêu chuẩn, cao cấp, sang trọng, với tính năng nổi bật như Công nghệ Nanoe X ức chế vi rút Corona chủng mới, luồng gió thổi xa tới 15 mét nhờ công nghệ AEROWINGS,... Đến cả máy lạnh thương mại phù hợp cho quán ăn, cửa hàng, hệ thống multi linh hoạt cho căn hộ, hệ thống máy lạnh trung tâm FSV thích hợp cho các tòa nhà lớn hoặc phân xưởng.

Với mong muốn đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, vì thế khi khách hàng mua máy lạnh Panasonic tại Điện máy giá gốc chúng tôi cam kết "Hàng chính hãng 100% - Giá tốt nhất thị trường". Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên lắp được đào tạo thường xuyên với hãng sẽ giúp khách hàng có được hệ thống máy lạnh ổn định đi kèm với chi phí tiết kiệm nhất cho gia đình và công ty của bạn.