115 Máy lạnh Panasonic
Xếp theo
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh Panasonic Inverter (2.5Hp) CU/CS-XPU24XKH-8 Gas R32

Máy lạnh Panasonic Inverter (2.5Hp) CU/CS-XPU24XKH-8 Gas R32

 • 23.700.000đ
PanasonicPanasonic diệt covidInverter2.0 HPMáy lạnh Panasonic Inverter (2.0Hp) CU/CS-XPU18XKH-8 Gas R32

Máy lạnh Panasonic Inverter (2.0Hp) CU/CS-XPU18XKH-8 Gas R32

 • 17.600.000đ
 • 20.710.000đ
PanasonicPanasonic diệt covidInverter1.5 HPMáy lạnh Panasonic Inverter (1.5Hp) CU/CS-XPU12XKH-8 Gas R32

Máy lạnh Panasonic Inverter (1.5Hp) CU/CS-XPU12XKH-8 Gas R32

 • 11.050.000đ
 • 13.770.000đ
PanasonicPanasonic diệt covidInverter1.0 HPMáy lạnh Panasonic Inverter (1.0Hp) CU/CS-XPU9XKH-8 Gas R32

Máy lạnh Panasonic Inverter (1.0Hp) CU/CS-XPU9XKH-8 Gas R32

 • 8.850.000đ
 • 11.320.000đ
Panasonic3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 (3.0Hp)

 • 29.700.000đ
PanasonicInverter5.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 5.5Hp S-48PF2H5-8

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 5.5Hp S-48PF2H5-8

 • 48.150.000đ
PanasonicInverter5.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 5.0Hp S-43PF2H5-8

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 5.0Hp S-43PF2H5-8

 • 44.073.000đ
PanasonicInverter4.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 4.0Hp S-34PF2H5-8

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 4.0Hp S-34PF2H5-8

 • 40.326.000đ
PanasonicInverter3.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 3.5Hp S-30PF2H5-8

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 3.5Hp S-30PF2H5-8

 • 36.978.000đ
PanasonicInverter3.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 3.0Hp S-24PF2H5-8

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 3.0Hp S-24PF2H5-8

 • 33.579.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 2.5Hp S-21PF2H5-8

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 2.5Hp S-21PF2H5-8

 • 32.304.000đ
PanasonicInverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 2.0Hp S-18PF2H5-8

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic inverter 2.0Hp S-18PF2H5-8

 • 25.590.000đ
PanasonicInverter5.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 5.5Hp S-48PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 5.5Hp S-48PT2H5-8

 • 52.048.000đ
PanasonicInverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 5.0Hp S-43PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 5.0Hp S-43PT2H5-8

 • 46.782.000đ
PanasonicInverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 4.0Hp S-34PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 4.0Hp S-34PT2H5-8

 • 42.444.000đ
PanasonicInverter3.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 3.5Hp S-30PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 3.5Hp S-30PT2H5-8

 • 38.530.000đ
PanasonicInverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 3.0Hp S-24PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 3.0Hp S-24PT2H5-8

 • 35.351.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 2.5Hp S-21PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 2.5Hp S-21PT2H5-8

 • 35.418.000đ
PanasonicInverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 2.0Hp S-18PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 2.0Hp S-18PT2H5-8

 • 28.707.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh âm trần mini Panasonic inverter 2.5Hp CS-S24MB4ZW

Máy lạnh âm trần mini Panasonic inverter 2.5Hp CS-S24MB4ZW

 • 32.038.000đ
PanasonicInverter2.0 HPMáy lạnh âm trần mini Panasonic inverter 2.0Hp CS-S18MB4ZW

Máy lạnh âm trần mini Panasonic inverter 2.0Hp CS-S18MB4ZW

 • 27.651.000đ
Panasonic6.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-55PF1H5 (6.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-55PF1H5 (6.0Hp)

 • 42.903.000đ
Panasonic5.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-45PF1H5 (5.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-45PF1H5 (5.0Hp)

 • 38.146.000đ
Panasonic4.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-35PF1H5 (4.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-35PF1H5 (4.0Hp)

 • 36.104.000đ