0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
53 Máy lạnh âm trần Panasonic
Xếp theo
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.350.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 pha

 • 19.500.000đ
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 22.700.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.300.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-18PR1H5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 24.800.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5B 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5B 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 pha

 • 25.000.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.000.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần mini Panasonic CS-S18MB4ZW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần mini Panasonic CS-S18MB4ZW Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 27.651.000đ
Panasonic 3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 1 pha

 • 27.900.000đ
Panasonic 3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 27.900.000đ
Panasonic 3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 29.400.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.700.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-1821PU3H/U-21PR1H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 30.400.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-21PU2H5-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-21PU2H5-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 30.400.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần mini Panasonic CS-S24MB4ZW Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần mini Panasonic CS-S24MB4ZW Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 32.038.000đ
Panasonic 4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-36PU1H5B 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-36PU1H5B 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 32.200.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-24PR1H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 32.600.000đ
Panasonic 4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 4.5 HP (4.5 Ngựa)

 • 33.000.000đ
Panasonic 4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-42PU1H5B 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-42PU1H5B 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 33.200.000đ
Panasonic 4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H5 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H5 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.200.000đ
Panasonic Inverter3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU2H5-8 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU2H5-8 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 1 Pha

 • 33.900.000đ
Panasonic 4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5 4.5 HP (4.5 Ngựa)

 • 34.100.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

 • 34.600.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 35.200.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic D43DB4H5 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic D43DB4H5 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 35.200.000đ
Panasonic 5.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-50PU1H5B 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-50PU1H5B 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 36.600.000đ
Panasonic 6.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 36.800.000đ
Panasonic Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-34PU2H5-8 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-34PU2H5-8 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 37.700.000đ
Panasonic Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 37.800.000đ