31 Máy lạnh âm trần Panasonic
Xếp theo
Panasonic3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 (3.0Hp)

 • 29.700.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh âm trần mini Panasonic inverter 2.5Hp CS-S24MB4ZW

Máy lạnh âm trần mini Panasonic inverter 2.5Hp CS-S24MB4ZW

 • 32.038.000đ
PanasonicInverter2.0 HPMáy lạnh âm trần mini Panasonic inverter 2.0Hp CS-S18MB4ZW

Máy lạnh âm trần mini Panasonic inverter 2.0Hp CS-S18MB4ZW

 • 27.651.000đ
PanasonicInverter5.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-48PU2H5-8 Inverter (5.5Hp) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-48PU2H5-8 Inverter (5.5Hp) - 1 Pha

 • 46.300.000đ
PanasonicInverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-43PU2H5-8 Inverter (5.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-43PU2H5-8 Inverter (5.0Hp) - 1 Pha

 • 42.300.000đ
PanasonicInverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-34PU2H5-8 Inverter (4.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-34PU2H5-8 Inverter (4.0Hp) - 1 Pha

 • 38.900.000đ
PanasonicInverter3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU2H5-8 Inverter (3.5Hp) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU2H5-8 Inverter (3.5Hp) - 1 Pha

 • 36.000.000đ
Panasonic5.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-50PU1H5B (5.5Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-50PU1H5B (5.5Hp) - 3 Pha

 • 42.404.000đ
Panasonic4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-42PU1H5B (4.5Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-42PU1H5B (4.5Hp) - 3 Pha

 • 38.065.000đ
Panasonic4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-36PU1H5B (4.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-36PU1H5B (4.0Hp) - 3 Pha

 • 36.471.000đ
Panasonic3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B (3.5Hp) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B (3.5Hp) - 1 pha

 • 36.006.000đ
Panasonic2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5B (2.5Hp) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5B (2.5Hp) - 1 pha

 • 28.907.000đ
Panasonic2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B (2.0Hp) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-19PU1H5B (2.0Hp) - 1 pha

 • 22.453.000đ
Panasonic3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B (3.5Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5B (3.5Hp) - 3 Pha

 • 36.006.000đ
Panasonic6.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 (6.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 (6.0Hp)

 • 40.300.000đ
Panasonic5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp)

 • 35.650.000đ
Panasonic4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 (4.5Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 (4.5Hp)

 • 33.600.000đ
Panasonic3.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (3.5Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (3.5Hp)

 • 31.700.000đ
Panasonic3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp)

 • 26.300.000đ
Panasonic2.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp)

 • 24.300.000đ
Panasonic2.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp)

 • 19.900.000đ
Panasonic5.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic D50DB4H5 (5.5Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic D50DB4H5 (5.5Hp)

 • 39.850.000đ
Panasonic5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic D43DB4H5 (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic D43DB4H5 (5.0Hp)

 • 35.200.000đ
Panasonic4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H5 (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H5 (4.0Hp)

 • 33.200.000đ