0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
12 Máy lạnh âm trần 6.0 HP
Xếp theo
Dairry 6.0 HPMáy lạnh âm trần Dairry C-DR60KC 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR60KC 6.0 HP (6 Ngựa)

  • 37.250.000đ
Dairry 6.0 HPMáy lạnh âm trần Dairry C-DR60KH 6.0 HP (6 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR60KH 6.0 HP (6 Ngựa) - 2 chiều

  • 38.500.000đ
Toshiba 6.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP 6.0 HP (6 Ngựa)

  • 39.900.000đ
Panasonic Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

  • 45.700.000đ
Mitsubishi Electric 6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM 6.0 HP (6 Ngựa)

  • 48.500.000đ
Daikin Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 1 pha - Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 1 pha - Gas R32

  • 51.700.000đ
Daikin Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 pha - Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 pha - Gas R32

  • 54.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

  • 55.800.000đ
Mitsubishi Electric Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

  • 68.200.000đ
Mitsubishi Electric Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) - 1 pha

  • 68.200.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140YA-W5 Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140YA-W5 Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Panasonic Model 2022 Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H5 Inverter cao cấp 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-48PRH1H5 Inverter cao cấp 6.0 HP (6 Ngựa)