26 Máy lạnh âm trần Samsung
Xếp theo
SamsungInverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (5.0Hp) AC140TN4PKC/EA - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (5.0Hp) AC140TN4PKC/EA - 3 pha

 • 48.600.000đ
SamsungInverter4.5 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (4.5Hp) AC120TN4PKC/EA - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (4.5Hp) AC120TN4PKC/EA - 3 pha

 • 44.800.000đ
SamsungInverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (4.0Hp) AC100TN4PKC/EA - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (4.0Hp) AC100TN4PKC/EA - 3 pha

 • 40.000.000đ
SamsungInverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (5.0Hp) AC140TN4PKC/EA

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (5.0Hp) AC140TN4PKC/EA

 • 48.300.000đ
SamsungInverter4.5 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (4.5Hp) AC120TN4PKC/EA

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (4.5Hp) AC120TN4PKC/EA

 • 44.500.000đ
SamsungInverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (4.0Hp) AC100TN4PKC/EA

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (4.0Hp) AC100TN4PKC/EA

 • 39.700.000đ
SamsungInverter3.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (3.0Hp) AC071TN4PKC/EA

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter (3.0Hp) AC071TN4PKC/EA

 • 33.200.000đ
SamsungInverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung inverter AC140TN4DKC-EA (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung inverter AC140TN4DKC-EA (5.0Hp) - 3 pha

 • 37.000.000đ
SamsungInverter4.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung inverter AC120TN4DKC-EA (4.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung inverter AC120TN4DKC-EA (4.5Hp) - 3 pha

 • 35.700.000đ
SamsungInverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung inverter AC100TN4DKC-EA (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung inverter AC100TN4DKC-EA (4.0Hp) - 3 pha

 • 32.000.000đ
SamsungInverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung inverter AC140TN4DKC-EA (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung inverter AC140TN4DKC-EA (5.0Hp)

 • 36.200.000đ
SamsungInverter4.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung inverter AC120TN4DKC-EA (4.5Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung inverter AC120TN4DKC-EA (4.5Hp)

 • 34.900.000đ
SamsungInverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung inverter AC100TN4DKC-EA (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung inverter AC100TN4DKC-EA (4.0Hp)

 • 31.500.000đ
SamsungInverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung inverter AC071TN4DKC-EA (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung inverter AC071TN4DKC-EA (3.0Hp)

 • 21.300.000đ
Samsung5.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung (5.5Hp) AC140NN4SEC/EA

Máy lạnh âm trần Samsung (5.5Hp) AC140NN4SEC/EA

 • 35.750.000đ
Samsung3.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung (3.0Hp) AC090NN4SEC/EA

Máy lạnh âm trần Samsung (3.0Hp) AC090NN4SEC/EA

 • 27.600.000đ
Samsung2.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung (2.5Hp) AC071NN4SEC/EA

Máy lạnh âm trần Samsung (2.5Hp) AC071NN4SEC/EA

 • 23.300.000đ
Samsung2.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung (2.0Hp) AC052NN4SEC/EA

Máy lạnh âm trần Samsung (2.0Hp) AC052NN4SEC/EA

 • 20.600.000đ
Samsung4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) - 1 Pha

 • 30.300.000đ
Samsung5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) - 1 Pha

 • 32.000.000đ
Samsung5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) - 3 Pha

 • 32.700.000đ
Samsung4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) - 3 Pha

 • 31.200.000đ
Samsung5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID (5.0Hp)

 • 39.350.000đ
Samsung4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp)

 • 33.900.000đ