0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
29 Máy lạnh âm trần Samsung
Xếp theo
Samsung Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC071TN1DKC/EA Inverter (2.5Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần Samsung AC071TN1DKC/EA Inverter (2.5Hp) model 2022

 • 28.300.000đ
Samsung Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần 1 hướng thổi Samsung AC052TN1DKC/EA Inverter (2.0Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần 1 hướng thổi Samsung AC052TN1DKC/EA Inverter (2.0Hp) model 2022

 • 24.400.000đ
Samsung Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần 1 hướng thổi Samsung AC035TN1DKC/EA Inverter (1.5Hp) model 2022

Máy lạnh âm trần 1 hướng thổi Samsung AC035TN1DKC/EA Inverter (1.5Hp) model 2022

 • 20.100.000đ
Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140TN4PKC/EA inverter (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140TN4PKC/EA inverter (5.0Hp) - 3 pha

 • 54.800.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120TN4PKC/EA inverter (4.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120TN4PKC/EA inverter (4.5Hp) - 3 pha

 • 49.500.000đ
Samsung Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC100TN4PKC/EA inverter (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC100TN4PKC/EA inverter (4.0Hp) - 3 pha

 • 42.750.000đ
Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140TN4PKC/EA inverter (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140TN4PKC/EA inverter (5.0Hp)

 • 52.900.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120TN4PKC/EA inverter (4.5Hp)

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120TN4PKC/EA inverter (4.5Hp)

 • 48.200.000đ
Samsung Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC100TN4PKC/EA inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC100TN4PKC/EA inverter (4.0Hp)

 • 41.800.000đ
Samsung Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC071TN4PKC/EA inverter (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC071TN4PKC/EA inverter (3.0Hp)

 • 35.000.000đ
Samsung Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC052TN4DKC/EA inverter (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC052TN4DKC/EA inverter (2.0Hp)

 • 23.500.000đ
Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC140TN4DKC-EA inverter (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC140TN4DKC-EA inverter (5.0Hp) - 3 pha

 • 39.300.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC120TN4DKC-EA inverter (4.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC120TN4DKC-EA inverter (4.5Hp) - 3 pha

 • 37.900.000đ
Samsung Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC100TN4DKC-EA inverter (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC100TN4DKC-EA inverter (4.0Hp) - 3 pha

 • 32.700.000đ
Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC140TN4DKC-EA inverter (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC140TN4DKC-EA inverter (5.0Hp)

 • 38.400.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC120TN4DKC-EA inverter (4.5Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC120TN4DKC-EA inverter (4.5Hp)

 • 37.900.000đ
Samsung Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC100TN4DKC-EA inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC100TN4DKC-EA inverter (4.0Hp)

 • 32.700.000đ
Samsung Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC071TN4DKC-EA inverter (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC071TN4DKC-EA inverter (3.0Hp)

 • 25.400.000đ
Samsung 3.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC090NN4SEC/EA (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC090NN4SEC/EA (3.0Hp)

 • 27.300.000đ
Samsung 2.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC071NN4SEC/EA (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC071NN4SEC/EA (2.5Hp)

 • 23.100.000đ
Samsung 2.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC052NN4SEC/EA (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC052NN4SEC/EA (2.0Hp)

 • 20.900.000đ
Samsung 4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) - 1 Pha

 • 30.300.000đ
Samsung 5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) - 1 Pha

 • 31.600.000đ
Samsung 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) - 3 Pha

 • 32.700.000đ
Samsung 4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) - 3 Pha

 • 30.000.000đ
Samsung 5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID (5.0Hp)

 • 39.350.000đ
Samsung 4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp)

 • 33.900.000đ
Samsung 2.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC024HB4DED/ID (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC024HB4DED/ID (2.5Hp)

 • 25.650.000đ
Samsung 2.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC018HB4DED/ID (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC018HB4DED/ID (2.0Hp)

 • 21.750.000đ