0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
28 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy
Xếp theo
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.500.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.600.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.900.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH Hyper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH Hyper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 27.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 28.800.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 30.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.300.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 32.200.000đ
Mitsubishi Heavy 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 32.500.000đ
Mitsubishi Heavy 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 4.0 HP (4 Ngựa) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 4.0 HP (4 Ngựa) 3 Pha

 • 33.500.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 35.200.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) 3 Pha

 • 36.600.000đ
Mitsubishi Heavy 5.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

 • 40.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 42.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 55.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC60VH Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC60VH Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC50VH Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC50VH Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC40VH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC40VH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140YA-W5 Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140YA-W5 Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125YA-W5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125YA-W5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50YA-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50YA-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)