0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
13 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy
Xếp theo
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 (3.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 (3.0 Hp)

 • 26.600.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 (2.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 (2.0 Hp)

 • 21.500.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 (5.0 Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 (5.0 Hp) - 3 pha

 • 37.300.000đ
Mitsubishi Heavy 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 (4.0Hp) - 3 pha

 • 33.600.000đ
Mitsubishi Heavy 5.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5 (5.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5 (5.5Hp) - 3 pha

 • 40.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN inverter (6.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN inverter (6.0Hp)

 • 56.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP inverter (4.0Hp)

 • 42.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP inverter (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP inverter (3.0Hp)

 • 30.700.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha

 • 36.600.000đ
Mitsubishi Heavy 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) 3 Pha

 • 33.500.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 (3.0Hp)

 • 25.900.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp)

 • 21.100.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter (2.0 Hp)

 • 28.800.000đ