0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
59 Máy lạnh âm trần 4.0 HP
Xếp theo
Casper 4.0 HPCC-36FS35 máy lạnh âm trần mono 4hp Casper

CC-36FS35 máy lạnh âm trần mono 4hp Casper

 • 26.800.000đ
HIKAWA Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40AT/HO-CC40AT

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40AT/HO-CC40AT

 • 27.900.000đ
Toshiba 4.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 28.000.000đ
Funiki 4.0 HPMáy lạnh âm trần Funiki 4.0 HP (4 Ngựa) CC36

Máy lạnh âm trần Funiki 4.0 HP (4 Ngựa) CC36

 • 28.100.000đ
Sumikura 4.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 28.400.000đ
Sumikura Model 2022 4.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/8W-A 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/8W-A 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R32

 • 28.500.000đ
Dairry 4.0 HPMáy lạnh âm trần Dairry C-DR36KC 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR36KC 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 29.750.000đ
Casper 4.0 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 30.300.000đ
Dairry 4.0 HPMáy lạnh âm trần Dairry C-DR36KH 4.0 HP (4 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR36KH 4.0 HP (4 Ngựa) - 2 chiều

 • 30.650.000đ
Gree 4.0 HPMáy lạnh âm trần Gree GU100T/A 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 31.700.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V + BC50F2XWV 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V + BC50F2XWV 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 31.700.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGT36‑DA‑A 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36‑DA‑A 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 31.900.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 pha

 • 31.900.000đ
Panasonic 4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-36PU1H5B 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-36PU1H5B 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 32.200.000đ
Samsung Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC100TN4DKC-EA Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC100TN4DKC-EA Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 32.400.000đ
Samsung Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC100TN4DKC-EA Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Samsung AC100TN4DKC-EA Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 32.400.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V + BC50F2XWV 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V + BC50F2XWV 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 32.600.000đ
Panasonic 4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H5 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H5 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.200.000đ
Mitsubishi Electric 4.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.300.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 33.900.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.900.000đ
Samsung 4.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.900.000đ
LG Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ36GNLA0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ36GNLA0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 34.550.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/DC Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/DC Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 34.550.000đ
Casper Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-36IS33 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) model 2022

Máy lạnh âm trần Casper CC-36IS33 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) model 2022

 • 35.950.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 37.350.000đ
Panasonic Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-34PU2H5-8 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-34PU2H5-8 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 37.700.000đ
Panasonic Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-34PR1H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 37.800.000đ
Toshiba Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV3601A8P-V Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV3601A8P-V Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 38.700.000đ
Daikin Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 39.300.000đ