0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
14 Máy lạnh âm trần 4.5 HP
Xếp theo
Sumikura Model 2022 4.5 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-420/8W-A 4.5 HP (4.5 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-420/8W-A 4.5 HP (4.5 Ngựa) - Gas R32

 • 31.600.000đ
Panasonic 4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 4.5 HP (4.5 Ngựa)

 • 33.000.000đ
Panasonic 4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-42PU1H5B 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-42PU1H5B 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 33.200.000đ
Panasonic 4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5 4.5 HP (4.5 Ngựa)

 • 34.100.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC120TN4DKC-EA Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC120TN4DKC-EA Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 pha

 • 34.500.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC120TN4DKC-EA Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Samsung AC120TN4DKC-EA Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

 • 34.500.000đ
Daikin 4.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V + BC50F2XWV 4.5 HP (4.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V + BC50F2XWV 4.5 HP (4.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 35.600.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-420/DC Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-420/DC Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

 • 37.800.000đ
Daikin 4.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 4.5 HP (4.5 Ngựa)

 • 40.850.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120TN4PKC/EA Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120TN4PKC/EA Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 pha

 • 45.000.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120TN4PKC/EA Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120TN4PKC/EA Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

 • 45.000.000đ
Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120KN4DKH/EU Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120KN4DKH/EU Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa) - 3 pha

Samsung Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120KN4DKH/EU Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC120KN4DKH/EU Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Panasonic Inverter4.5 HPMáy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)