0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
19 Máy lạnh âm trần Nagakawa
Xếp theo
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C18R1T20 2Hp ( 2 ngựa) 18000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C18R1T20 2Hp ( 2 ngựa) 18000Btu - Gas 410

 • 14.600.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C18R1U16 2.0Hp (2 ngựa)18000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C18R1U16 2.0Hp (2 ngựa)18000Btu - Gas 410

 • 14.600.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 17.100.000đ
Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1T20 3.0Hp ( 3 ngựa) 28000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1T20 3.0Hp ( 3 ngựa) 28000Btu - Gas 410

 • 19.000.000đ
Nagakawa Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1U16 3.0Hp (3 ngựa)28000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1U16 3.0Hp (3 ngựa)28000Btu - Gas 410

 • 20.800.000đ
Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 21.700.000đ
Nagakawa 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1U16 4Hp (4 ngựa) 36000Btu - Gas 410 - 3 pha

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1U16 4Hp (4 ngựa) 36000Btu - Gas 410 - 3 pha

 • 26.900.000đ
Nagakawa 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1T20 4Hp ( 4 ngựa) 36000Btu - Gas R410A)

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1T20 4Hp ( 4 ngựa) 36000Btu - Gas R410A)

 • 27.000.000đ
Nagakawa 5.5 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1U16 5.5Hp (5.5 ngựa) 50.000Btu - Gas 410a - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1U16 5.5Hp (5.5 ngựa) 50.000Btu - Gas 410a - 3 Pha

 • 29.600.000đ
Nagakawa 5.5 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1T20 5.5Hp ( 5.5 ngựa) 50000Btu - Gas 410 - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1T20 5.5Hp ( 5.5 ngựa) 50000Btu - Gas 410 - 3 Pha

 • 29.600.000đ
Nagakawa 5.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1M03 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1M03 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 31.100.000đ
Nagakawa Model 2022 2.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1U16 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1U16 2.0 HP (2 Ngựa)

Nagakawa 50 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036M 5.0 HP (5 Ngựa) - 50.000BTU

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036M 5.0 HP (5 Ngựa) - 50.000BTU

Nagakawa 28 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836M 3.0 HP (3 Ngựa) - 28.000 BTU

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836M 3.0 HP (3 Ngựa) - 28.000 BTU

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836M 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836M 2.0 HP (2 Ngựa)

Nagakawa 4.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C3636 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C3636 4.0 HP (4 Ngựa)

Nagakawa 5.5 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836 3.0 HP (3 Ngựa)

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836 2.0 HP (2 Ngựa)