0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
18 Máy lạnh âm trần 4.0 HP (3 pha)
Xếp theo
HIKAWA 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 4HP (36000Btu) HI-CC40M/HO-CC40M - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 4HP (36000Btu) HI-CC40M/HO-CC40M - 3 pha

 • 24.000.000đ
HIKAWA 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 4HP (36000Btu) HI-CC40MTX/HO-CC40MTX - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 4HP (36000Btu) HI-CC40MTX/HO-CC40MTX - 3 pha

 • 24.000.000đ
Midea 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Midea MCD1-36CRN8 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-36CRN8 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 24.500.000đ
Nagakawa 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1U16 4Hp (4 ngựa) 36000Btu - Gas 410 - 3 pha

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1U16 4Hp (4 ngựa) 36000Btu - Gas 410 - 3 pha

 • 26.900.000đ
Nagakawa 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1T20 4Hp ( 4 ngựa) 36000Btu - Gas R410A)

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1T20 4Hp ( 4 ngựa) 36000Btu - Gas R410A)

 • 27.000.000đ
Akino 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Akino giá rẻ 4.0HP (36000Btu) ID-CA36FST1FA - 3 pha

Máy lạnh âm trần Akino giá rẻ 4.0HP (36000Btu) ID-CA36FST1FA - 3 pha

 • 27.400.000đ
HIKAWA Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40MV/HO-CC40MV - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40MV/HO-CC40MV - 3 pha

 • 27.900.000đ
Sharp 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 29.000.000đ
Casper 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 29.500.000đ
Mitsubishi Heavy 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 32.500.000đ
Mitsubishi Heavy 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 4.0 HP (4 Ngựa) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 4.0 HP (4 Ngựa) 3 Pha

 • 33.500.000đ
Daikin 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 34.500.000đ
LG Model 2022 Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần LG ZTNQ36LNLA0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ36LNLA0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 34.600.000đ
Toshiba Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 36.500.000đ
Casper 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Casper CH-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Casper CH-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Reetech RGTV36H-CAT-BT Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGTV36H-CAT-BT Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Reetech Model 2022 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-BAT-A 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-BAT-A 4.0 HP (4 Ngựa)

LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần 360 độ LG ZTNW36GYLA0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần 360 độ LG ZTNW36GYLA0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha