0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
50 Máy lạnh âm trần 3.0 HP
Xếp theo
Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1T20 3.0Hp ( 3 ngựa) 28000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1T20 3.0Hp ( 3 ngựa) 28000Btu - Gas 410

 • 19.000.000đ
Akino 3.0 HPMáy lạnh âm trần Akino giá rẻ 3.0HP (28000Btu) ID-CA28FST1FA

Máy lạnh âm trần Akino giá rẻ 3.0HP (28000Btu) ID-CA28FST1FA

 • 19.800.000đ
Nagakawa Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1U16 3.0Hp (3 ngựa)28000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1U16 3.0Hp (3 ngựa)28000Btu - Gas 410

 • 20.800.000đ
HIKAWA 3.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 3HP (30000Btu) HI-CC30MT/HO-CC30MT

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 3HP (30000Btu) HI-CC30MT/HO-CC30MT

 • 21.600.000đ
Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 21.700.000đ
Sumikura Model 2022 3.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280/8W-A 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280/8W-A 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 22.150.000đ
Dairry 3.0 HPMáy lạnh âm trần Dairry C-DR28KC 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR28KC 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 22.250.000đ
Sumikura 3.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 22.600.000đ
Dairry 3.0 HPMáy lạnh âm trần Dairry C-DR28KH 3.0 HP (3 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR28KH 3.0 HP (3 Ngựa) - 2 chiều

 • 23.650.000đ
HIKAWA Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 3HP (30000Btu) HI-CC30AT/HO-CC30AT

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 3HP (30000Btu) HI-CC30AT/HO-CC30AT

 • 24.000.000đ
Samsung Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC071TN4DKC-EA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Samsung AC071TN4DKC-EA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 24.900.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.000.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.600.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.900.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280/DC Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280/DC Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 26.100.000đ
Samsung 3.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC090NN4SEC/EA 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Samsung AC090NN4SEC/EA 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 27.300.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V + BC50F2XWV 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V + BC50F2XWV 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

 • 27.750.000đ
Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 27.800.000đ
Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 28.100.000đ
Mitsubishi Electric 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 28.800.000đ
LG Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ30GNLE0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ30GNLE0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 28.950.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V + BC50F2XWV 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V + BC50F2XWV 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

 • 29.500.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.300.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 pha

 • 31.500.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 pha

 • 31.500.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 32.200.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

 • 33.200.000đ