11 Máy lạnh âm trần Toshiba
Xếp theo
Toshiba6.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (6.5Hp) RAV-600USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (6.5Hp) RAV-600USP

 • 45.700.000đ
Toshiba6.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (6.0Hp) RAV-480USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (6.0Hp) RAV-480USP

 • 34.200.000đ
Toshiba5.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (5.0Hp) RAV-420USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (5.0Hp) RAV-420USP

 • 32.700.000đ
Toshiba4.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (4.0Hp) RAV-360USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (4.0Hp) RAV-360USP

 • 28.000.000đ
Toshiba3.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (3.5Hp) RAV-300USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (3.5Hp) RAV-300USP

 • 25.600.000đ
Toshiba2.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (2.5Hp) RAV-240USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (2.5Hp) RAV-240USP

 • 23.600.000đ
Toshiba2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (2.0Hp) RAV-180USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (2.0Hp) RAV-180USP

 • 20.650.000đ
Toshiba1.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba (1.5Hp) RAV-130USP

Máy lạnh âm trần Toshiba (1.5Hp) RAV-130USP

 • 18.000.000đ
ToshibaInverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter (4.0Hp)

 • 35.800.000đ
ToshibaInverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter (3.0Hp)

 • 26.600.000đ
ToshibaInverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter (2.0Hp)

 • 23.500.000đ