0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
19 Máy lạnh âm trần Toshiba
Xếp theo
Toshiba 1.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 18.000.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV1801AP-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV1801AP-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 22.700.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.800.000đ
Toshiba 2.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.900.000đ
Toshiba Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV2401AP-V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV2401AP-V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.500.000đ
Toshiba 3.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 26.900.000đ
Toshiba 2.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 27.200.000đ
Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 27.800.000đ
Toshiba 4.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-360USP 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 28.000.000đ
Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401AP-V/RAV-GE2401UP-V Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 28.100.000đ
Toshiba Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV3601A8P-V Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV3601A8P-V Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 35.700.000đ
Toshiba Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 36.500.000đ
Toshiba 5.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 36.550.000đ
Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3001AP-V/ RAV-GE3001UP-V Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3001AP-V/ RAV-GE3001UP-V Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

 • 36.900.000đ
Toshiba Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 36.900.000đ
Toshiba Inverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4801A8P-V Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4801A8P-V Inverter 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 38.700.000đ
Toshiba 6.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-480USP 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 39.900.000đ
Toshiba Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.000.000đ
Toshiba 6.5 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-600USP 6.5 HP (6.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-600USP 6.5 HP (6.5 Ngựa)

 • 45.700.000đ