8 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric
Xếp theo
Mitsubishi ElectricInverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter (6.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter (6.0Hp) - 3 Pha

  • 68.200.000đ
Mitsubishi ElectricInverter5.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM Inverter (5.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM Inverter (5.5Hp) - 3 pha

  • 60.750.000đ
Mitsubishi ElectricInverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter (6.0Hp) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM Inverter (6.0Hp) - 1 pha

  • 68.200.000đ
Mitsubishi ElectricInverter5.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM Inverter (5.5Hp) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM Inverter (5.5Hp) - 1 pha

  • 60.750.000đ
Mitsubishi Electric6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp)

  • 48.500.000đ
Mitsubishi Electric5.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp)

  • 38.200.000đ
Mitsubishi Electric4.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp)

  • 33.300.000đ
Mitsubishi Electric3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp)

  • 28.800.000đ