0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
53 Máy lạnh âm trần Daikin
Xếp theo
Daikin 1.0 HPMặt nạ dàn lạnh Daikin BYFQ60B3W1

Mặt nạ dàn lạnh Daikin BYFQ60B3W1

 • 4.250.000đ
Daikin 1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 19.300.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V + BC50F2XWV 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V + BC50F2XWV 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

 • 19.900.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

 • 20.600.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 21.300.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V 2.0 HP (2 Ngựa) - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V 2.0 HP (2 Ngựa) - Kèm remote không dây

 • 21.500.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 24.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

 • 25.700.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 26.400.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V + BC50F2XWV 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V + BC50F2XWV 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 26.900.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFF50BV1/RZF50CV2V + BRC1E63 + BYFQ60B3W1 (Điều khiển không dây + 1.300.000 VNĐ) Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFF50BV1/RZF50CV2V + BRC1E63 + BYFQ60B3W1 (Điều khiển không dây + 1.300.000 VNĐ) Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 27.000.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V + BC50F2XWV 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V + BC50F2XWV 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

 • 27.750.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC60AV1V 2.5 HP (2. Ngựa) - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC60AV1V 2.5 HP (2. Ngựa) - Kèm remote không dây

 • 28.400.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 28.500.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 28.700.000đ
Daikin 3.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Kèm remote không dây

 • 29.500.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V + BC50F2XWV 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V + BC50F2XWV 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

 • 29.500.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 Pha

 • 30.800.000đ
Daikin 3.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC85AV1V 3.5 HP (3.5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 31.200.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFFC60AVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC60AVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 31.500.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 pha

 • 31.500.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 pha

 • 31.500.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V + BC50F2XWV 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V + BC50F2XWV 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 31.700.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V + BC50F2XWV 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXY1V + BC50F2XWV 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 32.600.000đ
Daikin 3.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 32.700.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

 • 33.200.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

 • 33.200.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFF60BV1/RZF60CV2V + BRC1E63 + BYFQ60B3W1 (Điều khiển không dây + 900 nghìn) Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFF60BV1/RZF60CV2V + BRC1E63 + BYFQ60B3W1 (Điều khiển không dây + 900 nghìn) Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 33.500.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFFC71AVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC71AVM Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 33.600.000đ
Daikin 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 34.500.000đ

Daikin là thương hiệu chuyên sản xuất máy lạnh của Nhật Bản, hiện nay sản phẩm được lắp ráp tại nhiều nơi với nhà máy lớn nhất vừa được khánh thành và đi vào sản xuất tại KCN Thăng Long II, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình sản phẩm Daikin phủ đầy tấc cả các phân khúc điều hòa nhiệt độ từ máy lạnh mono, đến inverter giá rẻ, tiêu chuẩn, cao cấp, sang trọng các hệ thống multi cho căn hộ, VRV cho biệt thự và penhouse, đến các hệ thống điều hòa Sky Series cho nhà hàng, văn phòng. Hệ thống Điều hòa không khí Packaged, Chiller giải nhiệt gió, Chiller giải nhiệt nước, Ari side.

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm điều hòa không khí Daikin chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống điều hòa không khí với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và cty của bạn.