0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
21 Máy lạnh âm trần HIKAWA
Xếp theo
HIKAWA 2.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 2HP (18000Btu) HI-CC20MT/HO-CC20MT

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 2HP (18000Btu) HI-CC20MT/HO-CC20MT

 • 14.700.000đ
HIKAWA Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 2HP (18000Btu) HI-CC20AT/HO-CC20AT

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 2HP (18000Btu) HI-CC20AT/HO-CC20AT

 • 16.600.000đ
HIKAWA 2.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 2.5HP (24000Btu) HI-CC25M/HO-CC25M

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 2.5HP (24000Btu) HI-CC25M/HO-CC25M

 • 17.400.000đ
HIKAWA 2.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 2.5HP (24000Btu) HI-CC25MT/HO-CC25MT

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 2.5HP (24000Btu) HI-CC25MT/HO-CC25MT

 • 18.700.000đ
HIKAWA Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 2.5HP (24000Btu) HI-CC25AT/HO-CC25AT

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 2.5HP (24000Btu) HI-CC25AT/HO-CC25AT

 • 20.300.000đ
HIKAWA 3.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 3HP (30000Btu) HI-CC30MT/HO-CC30MT

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 3HP (30000Btu) HI-CC30MT/HO-CC30MT

 • 21.600.000đ
HIKAWA Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 2.5HP (24000Btu) HI-CC25MV/HO-CC25MV

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 2.5HP (24000Btu) HI-CC25MV/HO-CC25MV

 • 21.700.000đ
HIKAWA Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 3HP (30000Btu) HI-CC30AT/HO-CC30AT

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 3HP (30000Btu) HI-CC30AT/HO-CC30AT

 • 24.000.000đ
HIKAWA 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 4HP (36000Btu) HI-CC40M/HO-CC40M - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 4HP (36000Btu) HI-CC40M/HO-CC40M - 3 pha

 • 24.000.000đ
HIKAWA 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 4HP (36000Btu) HI-CC40MTX/HO-CC40MTX - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 4HP (36000Btu) HI-CC40MTX/HO-CC40MTX - 3 pha

 • 24.000.000đ
HIKAWA Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40AT/HO-CC40AT

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40AT/HO-CC40AT

 • 27.900.000đ
HIKAWA Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40MV/HO-CC40MV - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 4HP (36000Btu) HI-CC40MV/HO-CC40MV - 3 pha

 • 27.900.000đ
HIKAWA 5.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-CC50M/HO-CC50M - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-CC50M/HO-CC50M - 3 pha

 • 27.900.000đ
HIKAWA 5.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-CC50MT/HO-CC50MT - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 5.5HP (48000Btu) HI-CC50MT/HO-CC50MT - 3 pha

 • 27.900.000đ
HIKAWA 5.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA 2 quạt 5.5HP (48000Btu) HI-CC50MT2F/HO-CC50MT2F - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA 2 quạt 5.5HP (48000Btu) HI-CC50MT2F/HO-CC50MT2F - 3 pha

 • 29.500.000đ
HIKAWA 5.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA 2 quạt 5.5HP (48000Btu) HI-CC50M2F/HO-CC50M2F - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA 2 quạt 5.5HP (48000Btu) HI-CC50M2F/HO-CC50M2F - 3 pha

 • 29.500.000đ
HIKAWA Inverter5.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 5.5HP (48000Btu) HI-CC50MV/HO-CC50MV - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 5.5HP (48000Btu) HI-CC50MV/HO-CC50MV - 3 pha

 • 30.900.000đ
HIKAWA 6.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 6HP (60000Btu) HI-CC60MT/HO-CC60MT - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 6HP (60000Btu) HI-CC60MT/HO-CC60MT - 3 pha

 • 32.200.000đ
HIKAWA Inverter5.5 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 5.5HP (48000Btu) HI-CC50AT/HO-CC50AT - 3 pha

Máy lạnh âm trần HIKAWA Inverter 5.5HP (48000Btu) HI-CC50AT/HO-CC50AT - 3 pha

 • 32.900.000đ
HIKAWA 3.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 3HP (30000Btu) HI-CC30M/HO-CC30M

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 3HP (30000Btu) HI-CC30M/HO-CC30M

HIKAWA 2.0 HPMáy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 2HP (18000Btu) HI-CC20M/HO-CC20M

Máy lạnh âm trần HIKAWA giá rẻ 2HP (18000Btu) HI-CC20M/HO-CC20M