0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
30 Máy lạnh âm trần 5.0 HP
Xếp theo
Dairry 5.0 HPMáy lạnh âm trần Dairry C-DR50KC 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR50KC 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 30.600.000đ
Nagakawa 5.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1M03 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1M03 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 31.100.000đ
Alaska 5.0 HPMáy lạnh âm trần Alaska AF-50C 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Alaska AF-50C 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 31.300.000đ
Casper 5.0 HPMáy lạnh âm trần Casper CC-50TL11 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL11 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 34.700.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 35.200.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic D43DB4H5 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic D43DB4H5 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 35.200.000đ
Dairry 5.0 HPMáy lạnh âm trần Dairry C-DR50KH 5.0 HP (5 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR50KH 5.0 HP (5 Ngựa) - 2 chiều

 • 35.650.000đ
Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC140TN4DKC-EA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC140TN4DKC-EA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 36.300.000đ
Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC140TN4DKC-EA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Samsung AC140TN4DKC-EA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 36.300.000đ
Toshiba 5.0 HPMáy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-420USP 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 36.550.000đ
Daikin 5.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V + BC50F2XWV 5.0 HP (5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V + BC50F2XWV 5.0 HP (5 Ngựa) - Gas R410A

 • 38.000.000đ
Mitsubishi Electric 5.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 38.200.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ48GMLE7 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ48GMLE7 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 38.900.000đ
LG Model 2022 Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ48GMLA0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ48GMLA0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 39.000.000đ
Samsung 5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 39.350.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ LG ZTNQ48GYLA0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 360 độ LG ZTNQ48GYLA0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 41.600.000đ
Panasonic Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 42.700.000đ
Gree 5.0 HPMáy lạnh âm trần Gree GU125T/A 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 42.850.000đ
Daikin Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 43.000.000đ
Daikin 5.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 45.300.000đ
Daikin Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 pha - Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 pha - Gas R32

 • 47.550.000đ
Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140TN4PKC/EA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140TN4PKC/EA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 47.800.000đ
Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140TN4PKC/EA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140TN4PKC/EA Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 47.800.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125YA-W5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125YA-W5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Panasonic Model 2022 Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-43PRH1H5 Inverter cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-43PRH1H5 Inverter cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa)

Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140KN4DKH/EU Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140KN4DKH/EU Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Samsung Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140KN4DKH/EU Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung AC140KN4DKH/EU Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Panasonic Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần Panasonic S-43PU2H5-8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-43PU2H5-8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 Pha

Samsung 5.0 HPMáy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 Pha

LG Inverter5.0 HPMáy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)