Daikin3.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp)

  • 26.500.000đ
DaikinInverter6.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA Inverter (6.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA Inverter (6.0Hp) - 3 Pha

  • 48.750.000đ
DaikinInverter6.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA Inverter (6.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA Inverter (6.0Hp) - 1 Pha

  • 46.100.000đ
DaikinInverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA Inverter (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA Inverter (5.0Hp) - 3 Pha

  • 44.800.000đ
DaikinInverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA Inverter (5.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA Inverter (5.0Hp) - 1 Pha

  • 42.400.000đ
PanasonicInverter5.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 5.5Hp S-48PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 5.5Hp S-48PT2H5-8

  • 52.048.000đ
PanasonicInverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 5.0Hp S-43PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 5.0Hp S-43PT2H5-8

  • 46.782.000đ
PanasonicInverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 4.0Hp S-34PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 4.0Hp S-34PT2H5-8

  • 42.444.000đ
PanasonicInverter3.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 3.5Hp S-30PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 3.5Hp S-30PT2H5-8

  • 38.530.000đ
PanasonicInverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic inverter 3.0Hp S-24PT2H5-8

Máy lạnh áp trần Panasonic inverter 3.0Hp S-24PT2H5-8

  • 35.351.000đ