0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Daikin

Daikin 1.5 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ13MV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ13MV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

 • 15.800.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHFC40DV1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC40DV1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 17.250.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

 • 19.950.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHFC50DV1 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC50DV1 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.700.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 24.150.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

 • 25.400.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHFC60DV1 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC60DV1 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.300.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 26.500.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 27.350.000đ
Daikin 3.5 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 27.500.000đ

Máy lạnh Panasonic

Panasonic 2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 23.600.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-22PT1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-22PT1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 25.596.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-18PT2H5-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-18PT2H5-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 28.707.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.600.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-28PT1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-28PT1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 32.305.000đ
Panasonic 4.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 32.900.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-24PT2H5-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-24PT2H5-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 35.351.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-21PT2H5-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-21PT2H5-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 35.418.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 35.800.000đ
Panasonic Inverter3.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-30PT2H5-8 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-30PT2H5-8 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 38.530.000đ

Máy lạnh Toshiba

Toshiba Inverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Toshiba Inverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Toshiba Inverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 20.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG Inverter Siêu cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG Inverter Siêu cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 30.100.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG Inverter Siêu cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG Inverter Siêu cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 31.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG Inverter Siêu cao cấp 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG Inverter Siêu cao cấp 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 33.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG Inverter Tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG Inverter Tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 pha

 • 33.200.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG Inverter Siêu cao cấp 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG Inverter Siêu cao cấp 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 41.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG Inverter Cao cấp 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG Inverter Cao cấp 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 43.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG Inverter Cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG Inverter Cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 Pha

 • 54.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG Inverter Cao cấp 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG Inverter Cao cấp 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 54.350.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG Inverter Cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG Inverter Cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 57.500.000đ

Máy lạnh Casper

Casper 2.0 HPMáy lạnh áp trần Casper CFC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Casper CFC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.200.000đ
Casper 3.0 HPMáy lạnh áp trần Casper CFC-28TL22 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Casper CFC-28TL22 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 20.400.000đ
Casper 4.0 HPMáy lạnh áp trần Casper CFC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Casper CFC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 29.700.000đ
Casper 5.5 HPMáy lạnh áp trần Casper CFC-50TL22 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Casper CFC-50TL22 5.5 HP (5.5 Ngựa)

 • 36.900.000đ

Máy lạnh áp trần thuộc dòng điều hòa thương mại, dàn lạnh áp trần được áp sát vào bề mặt trần nhà chứ không như dòng máy lạnh âm trần hay giấu trần được lắp phía trong trần thạch cao. Công suất của máy lạnh áp trần từ 17.100 Btu/h cho đến 51.000 Btu/h giúp người dùng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ngoài ra máy lạnh âm trần cũng được tích hợp nhiều tính năng hiện đại và tiên tiến, thiết kế gọn nhẹ, hoạt động êm ái.

Ưu điểm máy lạnh áp trần

- Phân phối không khí trong lành khắp không gian phòng.

- Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế, mang đến thẩm mỹ khá cao cho những không gian như nhà hàng, quán ăn, cửa hàng thời trang...

- Vận hành êm ái, tiếng ồn cực thấp.

- Dàn lạnh áp trần phong phú về kiểu dáng. Đa dạng về công suất giúp người dùng có thể lựa chọn phù hợp cho các không gian phòng hiện nay.

- Dễ dàng bảo dưỡng.

- Lưới lọc bụi được nâng cấp và cải tiến.

- Chế độ cánh đảo gió tự động, cửa gió thổi khá rộng giúp phân tán lượng không khí đều và nhanh chóng khắp phòng, nhưng không gây tiếng ồn khi hoạt động.

- Chế độ lọc không khí và khử mùi vẫn được tích hợp trên các sản phẩm máy lạnh âm trần mang lại cho người dùng bầu không khí sạch khuẩn, an toàn cho sức khỏe.

- Chức năng tự kiểm tra lỗi giúp người dùng phát hiện lỗi nhanh chóng và tiết kiệm thời gian sữa chữa.

- Chế độ cảm biến nhiệt độ (tùy chọn).

- Có cả bộ điều khiển không dây và có dây, vì thế người dùng có thể lựa chọn tùy vào nhu cầu sử dụng.

Đặc tính chung

Máy lạnh áp trần Daikin

Kiểu dáng thời trang: Kiểu cách hiện đại cộng với gam màu trắng sang trọng. Ngoài ra, nắp máy có thể đóng gọn gàng khi không sử dụng.

Mang lại cảm giác thoải mái: Đảo gió tự động (từ trên xuống và từ dưới lên) và cánh đảo (bên trái và bên phải có thể chỉnh tay) mang lại sự thoải mái cho căn phòng. Cánh hướng dòng có thể chỉnh tay để có luồng gió thổi theo góc thẳng hoặc góc rộng.

Lắp đặt linh hoạt: Độ cao và chiều sâu đồng nhất các model công suất nhỏ có kích thước nhỏ hơn phù hợp với không gian hẹp.

Hoạt động êm ái với tiếng ồn nhỏ nhất: Tùy vào từng chủng loại dàn lạnh mà độ ồn giao động từ 32 dB(A) đến 45 dB(A).

Cánh tản nhiệt dàn nóng: Được xử lý chống ăn mòn có khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí.

Chức năng làm lạnh nhanh: Mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng chỉ trong vòng tối đa 30 phút.

Hệ thống bơm nước xả (tùy chọn) với có kháng khuẩn ion bạc: Giúp ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn gây mùi khó chịu và làm tắc máng xả.

Máy lạnh áp trần Panasonic

Tiết kiệm điện vượt trội, vận hành êm ái, làm lạnh nhanh.

Công nghệ lọc khí nanoe-G: Loại bỏ PM2.5, vi khuẩn, vi rút và nấm mốc trong không khí, vô hiệu hóa vi khuẩn và vi rút và ngăn chặn nấm mốc phát triển bám trên các bề mặt. Vô hiệu hóa vi khuẩn và vi rút có trong màng lọc.

Góc thổi gió rộng - 100 độ theo phương ngang giúp phân tán luồng khí qua trái lẫn phải, nhờ đó mà toàn bộ phòng đều có được nhiệt độ thoải mái ngay cả ở phòng rộng.

Đường ống dẫn môi chất lạnh có thể kết nối với máy theo một trong 3 hướng (phải, phía sau phải hoặc phía bên trái), và ngoài ra kết nối ống thoát nước có thể chọn đến 4 hướng.

Thiết kế chắc chắn đảm bảo rằng máy lạnh áp trần sẽ duy trì liên tục sự thoải mái trong phòng và mang đến sự vận hành tin cậy trong nhiều năm.

Ngoài ra máy lạnh áp trần còn có những ưu điểm khác như tự khởi động lại khi có điện, chức năng quạt tự động, bộ định thời gian bật tắt 24 giờ, chế độ khử mùi, chế độ khử ẩm, chức năng tự kiểm tra lỗi,...

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy

Thiết kế tinh tế, linh hoạt trong lắp đặt

Độ ồn thấp do giảm lưu lượng gió, giảm áp lực thất thoát bằng cách tối ưu hình dạng khoang chứa và miệng phân phối gió.

Hiệu suất năng lượng được cải thiện khi sử dụng hệ thống motor quạt và dàn trao đổi nhiệt có hiệu suất cao.

Giảm số lượng motor quạt từ 2 xuống chỉ còn có 1, nên trọng lượng cũng được giảm đáng kể.

Hiệu suất năng lượng được cải thiện khi sử dụng hệ thống motor quạt và dàn trao đổi nhiệt có hiệu suất cao.

Ống dẫn môi chất lạnh từ máy có thể bố trí theo 3 hướng phía sau, bên phải và lên trên. Ống nước xả có thể được bố trí theo 2 hướng trái - phải. Điều này cho phép bố trí đường ống một cách linh động, đáp ứng cho các cách lắp đặt khác nhau. Việc sửa chữa, bảo trì có thể thực hiện được từ dưới đáy máy.

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric

Độ cao cột áp bơm được nâng từ 400mm lên đến 600mm, giúp thoải mái trong việc lựa chọn và lắp đặt.

Tự động điều chỉnh tốc độ gió giúp nhanh chóng đạt độ lạnh trong phòng và khi đạt được nhiệt độ cài đặt, tốc độ gió được giảm xuống ở chế độ làm mát, dễ chịu.

Dàn lạnh được thiết kế với lỗ bên hông có thể được tháo ra, dùng để dẫn gió tươi từ ngoài vào.

Hiệu quả vượt trội, vận hành tiết kiệm nhờ vào công nghệ tiên tiến.

Luồng không khí mượt mà, lỗ thông khí được cải thiện kết nối với quạt mỏng giúp cho hệ thống hoạt động đặc biệt êm ái, chỉ 42dB ở chế độ quạt cao và 34dBở chế độ quạt thấp.

Dàn nóng sử dụng động cơ quạt 1 chiều mang lại hiệu suất cao hơn so với động cơ quạt sử dụng điện xoay chiều.

Công nghệ PAM, 98% điện áp cấp vào được sử dụng hiệu quả.

Hiện nay, các dòng sản phẩm máy lạnh áp trần của nhiều thương hiệu khác nhau đang được phân phối tại dienmaygiagoc.com.vn với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành tốt, lắp đặt chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ hotline: 0902 390 599.