0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường LG

LG 1.0 HPMáy lạnh LG K09CH 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh LG K09CH 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.850.000đ
LG 1.5 HPMáy lạnh LG K12CH 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh LG K12CH 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.950.000đ
LG Mới & Nổi bật Inverter1.0 HPMáy lạnh LG Inverter 1.0HP (1 ngựa) V10WIN1 model 2024

Máy lạnh LG Inverter 1.0HP (1 ngựa) V10WIN1 model 2024

 • 6.950.000đ
LG Mới & Nổi bật Inverter1.5 HPMáy lạnh LG Inverter 1.5HP (1.5 ngựa) V13WIN1 model 2024

Máy lạnh LG Inverter 1.5HP (1.5 ngựa) V13WIN1 model 2024

 • 8.000.000đ
LG 2.0 HPMáy lạnh LG K18CH 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh LG K18CH 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.600.000đ
LG Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10API1 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh LG V10API1 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.700.000đ
LG Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10APFP Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh LG V10APFP Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 10.100.000đ
LG Inverter1.5 HPMáy lạnh LG V13API1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh LG V13API1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 10.800.000đ
LG Inverter1.5 HPMáy lạnh LG V13APFP Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh LG V13APFP Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 12.000.000đ
LG Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh LG V10APFUV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh LG V10APFUV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 12.250.000đ

Máy lạnh âm trần LG

LG 2.0 HPMáy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 15.100.000đ
LG Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 hướng thổi

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ12GULA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 hướng thổi

 • 18.950.000đ
LG Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ18GTLA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 hướng thổi

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ18GTLA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 hướng thổi

 • 23.100.000đ
LG Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ18GPLA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ18GPLA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.100.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ24GPLE7 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ24GPLE7 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 25.700.000đ
LG Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ24GPLA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ24GPLA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.200.000đ
LG Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ24GTLA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 hướng thổi

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ24GTLA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 1 hướng thổi

 • 26.400.000đ
LG Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần LG ZTNQ30GNLE0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ30GNLE0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 28.950.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 33.900.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ36GNLE7 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.900.000đ

Máy lạnh tủ đứng LG

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.100.000đ
LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 29.000.000đ
LG Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.400.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R-410A

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R-410A

 • 36.600.000đ
LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 38.300.000đ
LG Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 38.300.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 40.500.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.500.000đ
LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 41.000.000đ
LG Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 41.000.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG

LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ48LM3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ48LM3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

LG Inverter5.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ48GM3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ48GM3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ36LM3A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ36LM3A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

LG Inverter4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ36GM3A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ36GM3A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ24GM1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ24GM1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

LG Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ18GM1A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ18GM1A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ24GL3A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ24GL3A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

LG Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ18GL2A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ18GL2A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

LG Inverter1.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

LG Inverter1.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Multi LG

LG Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJB0 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJB0 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

 • 5.200.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJB0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJB0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.000.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKB0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKB0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 6.500.000đ
LG Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKB0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKB0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 7.200.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNC12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNC12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.300.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.500.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.800.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.900.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.600.000đ
LG Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNC24GTTA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNC24GTTA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 8.800.000đ

LG là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc được thành lập từ năm 1947. Cho tới tận năm 1958, LG mới chính thức tham gia vào cuộc chơi hàng điện tử tiêu dùng với việc sáng lập Công ty TNHH GoldStar, tiền thân của LG Electronics ngày nay. Hiện nay LG đã trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới chuyên sản xuất máy lạnh và luôn nằm trong top những sản phẩm được khách hàng tin tưởng - lựa chọn.

Nhắc đến LG không thể không nhắc đến các dòng sản phẩm máy lạnh mono, máy lạnh 2 chiều, máy lạnh inverter, máy lạnh thương mại, hệ thống multi linh hoạt cho căn hộ. Ngoài ra, LG còn tích hợp được nhiều tính năng vượt trội như công nghệ inverter tiết kiệm lên đến 70% điện năng, tăng hiệu suất làm lạnh lên tới 40% với công nghệ làm lạnh Jet Cool, công nghệ kháng khuẩn - tạo ion lọc không khí, chế độ thổi gió Comfort Air an toàn cho sức khỏe cho cả gia đình và tận hưởng một cuộc sống xanh ngay tại nhà.

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm máy lạnh LG chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Cùng với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống máy lạnh với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và công ty của bạn.