0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường Reetech

Reetech 1.0 HPMáy lạnh Reetech RT9-DF-BT 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT9-DF-BT 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.900.000đ
Reetech 1.0 HPMáy lạnh Reetech RT9/RC9 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT9/RC9 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.900.000đ
Reetech 1.0 HPMáy lạnh Reetech RT09-BF-A 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT09-BF-A 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.450.000đ
Reetech Inverter1.0Hp - 2.5HpMáy lạnh Reetech RTV9-TC-BI Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RTV9-TC-BI Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.000.000đ
Reetech 1.5 HPMáy lạnh Reetech RT12-DF-BT 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT12-DF-BT 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.050.000đ
Reetech 1.5 HPMáy lạnh Reetech RT12/RC12 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT12/RC12 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.050.000đ
Reetech Inverter1.0 HPMáy lạnh Reetech RTV09/RCV09 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RTV09/RCV09 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.300.000đ
Reetech Inverter1.5 HPMáy lạnh Reetech RTV12-TC-BI Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RTV12-TC-BI Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.000.000đ
Reetech Inverter1.5 HPMáy lạnh Reetech RTV12/RCV12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RTV12/RCV12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.000.000đ
Reetech 2.0 HPMáy lạnh Reetech RT18-DF-BT 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT18-DF-BT 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.500.000đ

Máy lạnh âm trần Reetech

Reetech 2.0 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.000.000đ
Reetech Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGTV18H-CA-BT Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGTV18H-CA-BT Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.700.000đ
Reetech 2.5 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 22.800.000đ
Reetech Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGTV24H-CA-BT Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGTV24H-CA-BT Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 24.900.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGT36‑DA‑A 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36‑DA‑A 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 31.900.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 pha

 • 31.900.000đ
Reetech Model 2022 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 33.900.000đ
Reetech 5.5 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 33.900.000đ
Reetech 6.5 HPMáy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 39.600.000đ
Reetech Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Reetech RGTV48H-CA-BT Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGTV48H-CA-BT Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.500.000đ

Máy lạnh áp trần Reetech

Reetech 1.5 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 14.300.000đ
Reetech 2.0 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.850.000đ
Reetech 2.5 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.700.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 33.100.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 pha

 • 33.100.000đ
Reetech 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 37.900.000đ
Reetech 6.5 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 pha

 • 44.400.000đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech

Reetech Model 2022 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF18-BD-A 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18-BD-A 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.900.000đ
Reetech 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF18‑BC‑A 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.900.000đ
Reetech 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.800.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 27.400.000đ
Reetech 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 33.900.000đ
Reetech 6.5 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 Pha

 • 39.900.000đ
Reetech 10 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

 • 75.500.000đ
Reetech 13 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 13.0 HP (13 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 13.0 HP (13 Ngựa) - 3 Pha

 • 120.800.000đ
Reetech 16 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1E 16.0 HP (16 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1E 16.0 HP (16 Ngựa)

 • 144.950.000đ
Reetech 15 HPMáy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 15.0 HP (15 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 15.0 HP (15 Ngựa) - 3 Pha

 • 144.950.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech

Reetech Model 2022 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE18-BA-A 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE18-BA-A 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.100.000đ
Reetech Model 2022 2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE24-BA-A 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE24-BA-A 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 18.600.000đ
Reetech 2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD24-BM 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD24-BM 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.800.000đ
Reetech Model 2022 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE36-BAT-A 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE36-BAT-A 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 30.700.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BMT 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BMT 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 31.500.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BM 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BM 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 31.500.000đ
Reetech Model 2022 3.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE30-BA-A 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE30-BA-A 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 32.500.000đ
Reetech Model 2022 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 34.000.000đ
Reetech 5.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD48-BM 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD48-BM 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

 • 34.500.000đ
Reetech Model 2022 6.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE60-BA-A 6.5 HP (6.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE60-BA-A 6.5 HP (6.5 Ngựa)

 • 40.000.000đ

Máy lạnh Multi Reetech

Reetech Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM18H-BA-A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM18H-BA-A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Reetech Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM12H-BA-A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM12H-BA-A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Reetech Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM9H-BA-A Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM9H-BA-A Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Reetech Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM24H-BA-A Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM24H-BA-A Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Reetech Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM18H-BA-A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM18H-BA-A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Reetech Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM12H-BA-A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM12H-BA-A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Reetech Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM9H-BA-A Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM9H-BA-A Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Reetech Inverter4.5 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV42H-BA-A Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV42H-BA-A Inverter 4.5 HP (4.5 Ngựa)

Reetech Inverter4.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV36H-BA-A Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV36H-BA-A Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Reetech Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV28H-BA-A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV28H-BA-A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Hệ Thống Máy lạnh Trung Tâm VRV / VRF Reetech

Reetech Model 2022 Inverter88 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2460(C)-B5A Inverter 88.0 HP (88 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2460(C)-B5A Inverter 88.0 HP (88 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter86 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2405(C)-B5A Inverter 86.0 HP (86 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2405(C)-B5A Inverter 86.0 HP (86 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter84 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2345(C)-B5A Inverter 84.0 HP (84 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2345(C)-B5A Inverter 84.0 HP (84 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter82 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2295(C)-B5A Inverter 82.0 HP (82 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2295(C)-B5A Inverter 82.0 HP (82 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter80 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2230(C)-B5A Inverter 80.0 HP (80 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2230(C)-B5A Inverter 80.0 HP (80 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter78 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2180(C)-B5A Inverter 78.0 HP (78 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2180(C)-B5A Inverter 78.0 HP (78 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter76 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2125(C)-B5A Inverter 76.0 HP (76 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2125(C)-B5A Inverter 76.0 HP (76 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter74 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2070(C)-B5A Inverter 74.0 HP (74 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2070(C)-B5A Inverter 74.0 HP (74 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter72 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2010(C)-B5A Inverter 72.0 HP (72 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V2010(C)-B5A Inverter 72.0 HP (72 Ngựa)

Reetech Model 2022 Inverter70 HPTổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V1960(C)-B5A Inverter 70.0 HP (70 Ngựa)

Tổ hợp dàn nóng RMV Reetech RMV-V1960(C)-B5A Inverter 70.0 HP (70 Ngựa)

Máy lạnh Reetech là sản phẩm điện lạnh của công ty cổ phần hóa R.E.E mà tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Thiết bị Lạnh được thành lập năm 1977. Sau hơn 40 năm phát triển, Các dòng sản phẩm của Reetech đều đáp ứng tốt các quy chuẩn chất lượng Việt Nam và được sản xuất, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan và Indonesia. Ngoài ra, với mạng lưới phân phối và hệ thống bảo hành, bảo trì phát triển rộng khắp cả nước, Reetech luôn mong muốn mang lại dịch vụ tốt nhất và niềm tin cho khách hàng.

Cho đến nay, Reetech đã đưa ra thị trường nhiều mẫu mã máy lạnh khác nhau như như máy lạnh mono, máy lạnh inverter, máy lạnh thương mại, với công suất làm lạnh đa dạng đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng. Ngoài dòng sản phẩm máy lạnh phong phú, thì những tính năng nổi trội cũng là một điểm thu hút với khách hàng như chế độ chờ siêu tiết kiệm, khử ẩm độc lập, nhớ vị trí cánh đảo gió, tự động xả băng, tự động phân tích và bảo vệ, kết nối wifi, lọc sạch không khí...

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm máy lạnh Reetech chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Cùng với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống máy lạnh với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và công ty của bạn.