0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường Sumikura

Sumikura Model 2022 1.0 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-092 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Sumikura APS/APO-092 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.500.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-092 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gold

Máy lạnh Sumikura APS/APO-092 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gold

 • 5.400.000đ
Sumikura Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-120 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Moradi

Máy lạnh Sumikura APS/APO-120 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Moradi

 • 5.550.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-120 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gold

Máy lạnh Sumikura APS/APO-120 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gold

 • 6.400.000đ
Sumikura Model 2022 2.0 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-180 2.0 HP (2 Ngựa) - Moradi

Máy lạnh Sumikura APS/APO-180 2.0 HP (2 Ngựa) - Moradi

 • 8.800.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-180 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gold

Máy lạnh Sumikura APS/APO-180 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gold

 • 10.650.000đ
Sumikura Model 2022 2.5 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-240 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Moradi

Máy lạnh Sumikura APS/APO-240 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Moradi

 • 12.500.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-240 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gold

Máy lạnh Sumikura APS/APO-240 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gold

 • 14.100.000đ
Sumikura Model 2022 3.0 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - Moradi

Máy lạnh Sumikura APS/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - Moradi

 • 14.500.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-280 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gold

Máy lạnh Sumikura APS/APO-280 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gold

 • 16.600.000đ

Máy lạnh âm trần Sumikura

Sumikura Model 2022 2.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180/8W-A 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180/8W-A 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 16.900.000đ
Sumikura Model 2022 3.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280/8W-A 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280/8W-A 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 22.150.000đ
Sumikura 3.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 22.600.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180/DC Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180/DC Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 22.900.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280/DC Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280/DC Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 26.100.000đ
Sumikura 4.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 28.400.000đ
Sumikura Model 2022 4.0 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/8W-A 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360/8W-A 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R32

 • 28.500.000đ
Sumikura Model 2022 4.5 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-420/8W-A 4.5 HP (4.5 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-420/8W-A 4.5 HP (4.5 Ngựa) - Gas R32

 • 31.600.000đ
Sumikura 5.5 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500 5.5 HP (5.5 Ngựa)

 • 32.400.000đ
Sumikura 5.5 HPMáy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-480 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-480 5.5 HP (5.5 Ngựa)

 • 33.400.000đ

Máy lạnh áp trần Sumikura

Sumikura 3.0 HPMáy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 22.900.000đ
Sumikura 4.0 HPMáy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 28.400.000đ
Sumikura 5.0 HPMáy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 34.900.000đ
Sumikura 6.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 pha

 • 37.900.000đ

Máy lạnh tủ đứng Sumikura

Sumikura 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 16.800.000đ
Sumikura 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-240 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-240 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 17.800.000đ
Sumikura 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - 28000 Btu

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - 28000 Btu

 • 20.300.000đ
Sumikura 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R410A

 • 20.600.000đ
Sumikura 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R410A

 • 24.900.000đ
Sumikura 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480 5.0 HP (5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480 5.0 HP (5 Ngựa) - Gas R410A

 • 30.300.000đ
Sumikura 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500 5.5 HP (5.5 Ngựa) Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500 5.5 HP (5.5 Ngựa) Gas R410A

 • 31.400.000đ
Sumikura 6.5 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-600 6.5 HP (6.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-600 6.5 HP (6.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 37.000.000đ
Sumikura Model 2022 10 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1000/AF-A 10.0 HP (10 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1000/AF-A 10.0 HP (10 Ngựa) - Gas R410A

 • 62.800.000đ
Sumikura Model 2022 12 HPMáy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200/AF-A 12.0 HP (12 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200/AF-A 12.0 HP (12 Ngựa) - Gas R410A

 • 70.000.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura

Sumikura Model 2022 1.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-120 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-120 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 13.900.000đ
Sumikura Model 2022 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-180 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-180 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.900.000đ
Sumikura Model 2022 3.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-280 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 22.900.000đ
Sumikura Model 2022 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-360 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 33.200.000đ
Sumikura Model 2022 5.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-500 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-500 5.5 HP (5.5 Ngựa)

 • 36.800.000đ
Sumikura Model 2022 6.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-600 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-600 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 38.800.000đ
Sumikura Model 2022 10 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-960 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-960 10.0 HP (10 Ngựa)

 • 62.000.000đ
Sumikura Model 2022 12 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-1200 12.0 HP (12 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-1200 12.0 HP (12 Ngựa)

 • 67.000.000đ

Công Ty CP Đầu Tư SK là đơn vị nhập khẩu và phát triển độc quyền thương hiệu SK Sumikura tại Việt Nam. Kể từ khi thành lập vào năm 2007, công ty đã nhanh chóng phát triển 3 chi nhánh tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, cùng 5000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Hiện tại, Sumikura có các nhà máy sản xuất tại Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, và cũng đã có nhà máy lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2014.

Hiện nay, Sumikura đã đưa ra thị trường rất nhiều dòng máy lạnh khác nhau từ dòng máy lạnh mono, máy lạnh inverter cho đến dòng máy lạnh thương mại với nhiều công suất lớn làm mát hiệu quả cho các phòng từ diện tích nhỏ đến các khu vực có diện tích lớn (cửa hàng, nhà xưởng, công ty, hội trường). Ngoài ra, máy lạnh Sumikura còn được tích hợp các công nghệ nổi bật và tiên tiến như gió thổi đa chiều, chế độ Turbo, cảm biến nhiệt độ, công nghệ DC Inverter, bộ lọc carbon hoạt tính, màng lọc Cool Plasma...

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm máy lạnh Sumikura chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Cùng với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống máy lạnh với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và công ty của bạn.