0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.500.000đ
Mitsubishi Heavy 1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.700.000đ
 • 7.500.000đ -11%
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 Inverter sang trọng 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YYP-W5 Inverter sang trọng 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 8.050.000đ
Mitsubishi Heavy 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.900.000đ
 • 10.100.000đ -12%
Mitsubishi Heavy 1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CR-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CR-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh 2 chiều Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZMP-S5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa) modle 2023

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YYP-W5 Inverter sang trọng 1.5 HP (1.5 Ngựa) modle 2023

 • 10.200.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 11.900.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 13.650.000đ
 • 15.100.000đ -10%
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 14.350.000đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.500.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.600.000đ
Mitsubishi Heavy 3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.900.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH Hyper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH Hyper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 27.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 28.800.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 30.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH Hyper Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.300.000đ

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 20.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG Inverter Siêu cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG Inverter Siêu cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 30.100.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG Inverter Siêu cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG Inverter Siêu cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 31.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG Inverter Siêu cao cấp 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG Inverter Siêu cao cấp 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 33.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG Inverter Tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG Inverter Tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 pha

 • 33.200.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG Inverter Siêu cao cấp 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG Inverter Siêu cao cấp 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 41.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG Inverter Cao cấp 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG Inverter Cao cấp 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 43.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG Inverter Cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG Inverter Cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa) - 1 Pha

 • 54.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG Inverter Cao cấp 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG Inverter Cao cấp 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 54.350.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG Inverter Cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG Inverter Cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 57.500.000đ

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy 2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 27.300.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 36.050.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 37.350.000đ
Mitsubishi Heavy 5.5 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

 • 41.200.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 51.900.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP1 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP1 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 60.350.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 64.900.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.100.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 10.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 11.400.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.500.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 20.900.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40VF/SRC40ZSX-S Inverter (4.0kW)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40VF/SRC40ZSX-S Inverter (4.0kW)

 • 28.200.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 29.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.400.000đ

Máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) (1 Ngựa)

 • 4.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.650.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.700.000đ

Hệ Thống Máy lạnh Trung Tâm VRV / VRF Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC1000KXZXE1 Inverter 36.0 HP (36 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC1000KXZXE1 Inverter 36.0 HP (36 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC950KXZXE1 Inverter 34.0 HP (34 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC950KXZXE1 Inverter 34.0 HP (34 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC900KXZXE1 Inverter 32.0 HP (32 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC900KXZXE1 Inverter 32.0 HP (32 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC850KXZXE1 Inverter 30.0 HP (30 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC850KXZXE1 Inverter 30.0 HP (30 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC800KXZXE1 Inverter 28.0 HP (28 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC800KXZXE1 Inverter 28.0 HP (28 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC735KXZXE1 Inverter 26.0 HP (26 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC735KXZXE1 Inverter 26.0 HP (26 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC670KXZXE1 Inverter 24.0 HP (24 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC670KXZXE1 Inverter 24.0 HP (24 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC615KXZXE1 Inverter 22.0 HP (22 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC615KXZXE1 Inverter 22.0 HP (22 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC560KXZXE1 Inverter 20.0 HP (20 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC560KXZXE1 Inverter 20.0 HP (20 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC500KXZXE1 Inverter 18.0 HP (18 Ngựa) - Hiệu suất cao

Tổ hợp dàn nóng VRV Mitsubishi Heavy FDC500KXZXE1 Inverter 18.0 HP (18 Ngựa) - Hiệu suất cao

Mitsubishi Heavy là một trong những thương hiệu sản xuất máy lạnh nổi tiếng trên thế giới. Xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ nhiều năm về trước, đây là thương hiệu luôn nằm trong top dẫn đầu được người tiêu dùng ưa chuộng. Ngoài ra chế độ bảo hành của Mitsubishi Heavy được đánh giá cao và trạm bảo hành trải dài khắp các miền đất nước.

Với tiêu chí luôn luôn tìm tòi, cải tiến, sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng hàng đầu (máy lạnh mono, máy lạnh inverter, máy lạnh thương mại, hệ thống máy lạnh multi) được trang bị những công nghệ mới như Tiết kiệm điện năng tối đa nhờ công nghệ inverter - chế độ Eco, Chế độ HI Power điều chỉnh luồng gió thông minh, Lọc sạch mùi hôi, vi khuẩn có hại nhờ bộ lọc khử mùi Solar Filter và còn nhiều tính năng nổi bật khác.

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm máy lạnh Mitsubishi Heavy chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống máy lạnh với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và công ty của bạn.