0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Daikin

Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 7.800.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 7.800.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 11.000.000đ
Daikin 1.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Dakin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R410A

 • 11.400.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 11.500.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 11.850.000đ
Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 12.650.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Daikin FMA71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Daikin FMA71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 13.200.000đ

Máy lạnh Panasonic

Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS9SD3H Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS9SD3H Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.300.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS12SD3H Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS12SD3H Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 10.600.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS18SD3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS18SD3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 11.500.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS24SD3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS24SD3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.500.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-1821PF3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-1821PF3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 22.100.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-1821PF3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-1821PF3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 27.300.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter3.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-2430PF3H Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-2430PF3H Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 30.100.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter3.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-2430PF3H/U-30PR1H5 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-2430PF3H/U-30PR1H5 Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 31.850.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-34PRH1H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-34PRH1H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 35.250.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 39.800.000đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.100.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 10.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 11.400.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.500.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 20.900.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 23.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40VF/SRC40ZSX-S Inverter (4.0kW)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40VF/SRC40ZSX-S Inverter (4.0kW)

 • 28.200.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 29.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.400.000đ

Máy lạnh Casper

Casper 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.750.000đ
Casper 3.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-28TL22 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-28TL22 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Casper 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 29.500.000đ
Casper 5.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-50TL22 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-50TL22 5.5 HP (5.5 Ngựa)

 • 36.400.000đ

Máy lạnh LG

LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ48LM3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ48LM3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

LG Inverter5.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ48GM3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ48GM3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ36LM3A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ36LM3A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

LG Inverter4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ36GM3A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ36GM3A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ24GM1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ24GM1A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

LG Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ18GM1A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ18GM1A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

LG Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ24GL3A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ24GL3A0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

LG Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ18GL2A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ18GL2A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

LG Inverter1.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

LG Inverter1.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió LG ZBNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Trong những năm gần đây, máy lạnh giấu trần ống gió là một sản phẩm đang rất được ưa chuộng vì được lắp ở trên trần hoặc giấu trần để thiết bị không lộ ra ngoài, tiết kiệm được tối ưu không gian lắp đặt, khả năng làm lạnh cực nhanh không gian phòng nhanh chóng nhờ vào kết nối với hệ thống ống gió nối trực tiếp với máy lạnh, độ bền cao, hoạt động rất êm ái và không phát ra tiếng ồn trong quá trình hoạt động. Ngoài ra kích thước máy nhỏ gọn chỉ từ 245 mm đến 360 mm nên rất phù hợp lắp đặt ở những khu vực trần thấp.

Những ưu điểm của máy lạnh giấu trần nối ống gió

- Kiểu dáng nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt, trục đường ống được giấu kín tăng tính thẩm mỹ cao.

- Chất liệu miệng gió có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của người dùng.

- Kích thước máy chỉ từ 245 mm đến 360 mm nên dễ dàng lắp đặt ngay cả ở khu vực có trần thấp.

- Dàn lạnh có công suất đa dạng nên có thể lắp đặt trong nhiều không gian lớn nhỏ khác nhau.

- Khả năng làm mát hiệu quả trong không gian lớn hoặc nhiều phòng nhỏ cạnh nhau.

- Hoạt động cực êm và không có tiếng ồn trong quá trình sử dụng.

- Độ bền cao, ít bị hư hỏng.

- Giá thành sản phẩm không cao, nên đáp ứng được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Những nhược điểm của máy lạnh giấu trần nối ống gió

- Không có nhiều thương hiệu để lựa chọn.

- Số lượng phòng làm mát cũng hạn chế khoảng 2-3 phòng là tối đa.

- Thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống sau thời gian sử dụng phức tạp hơn so với những dòng máy lạnh khác.

- Phải được lắp đặt trước khi trần nhà được hoàn thiện.

Một số lưu ý khi lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió

- Ống gió mềm không được dài quá 3m.

- Chiều cao tiêu chuẩn từ cục nóng đến dàn lạnh tối đa là từ 15m đến 17m.

- Xem xét hướng gió trước khi lắp máy. Dàn lạnh cần phải đặt ở nơi thoáng nhất trong phòng, không có vật cản.

- Không nên rẽ nhánh ống gió ngay tại các co nối.

- Đường ống thoát nước phải đảm bảo đúng chuẩn về độ cao và độ dốc, tránh cho trường hợp nước chảy ngược lại vào phòng.

- Đường ống đồng, ống nối và dây điện phải đạt chuẩn để có thể giúp máy hoạt động lâu dài và tăng tuổi thọ máy.

- Miệng gió hồi trong các phòng phải có gắn thêm lưới chắn côn trùng.

Sau đây là những tính năng nổi bật của một số thương hiệu máy lạnh giấu trần nối ống gió:

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin

Chức năng Powerful, chế độ Econo, công nghệ inverter, công nghệ Kháng khuẩn và khử mùi, công nghệ cảm biến nhiệt, tính năng lập lịch hàng tuần, chức năng kiểm soát nhu cầu,...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic

Chức năng Auto Fan, chức năng khử ẩm, chức năng định thời gian trọn tuần, bộ định thời gian Bật/tắt 24h, chế độ khử mùi, chức năng Economy, chức năng tự kiểm tra lỗi,...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic

Máy lạnh giấu trần nối ống gió General

Công nghệ DC Inverter, chế độ tự động, tự khởi động lại, hẹn giờ hàng tuần,...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió General

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy

Chế độ hẹn giờ, chế độ tự động, chế độ giải đông bằng mạch vi xử lý, chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố, chế độ khử ẩm, chế độ On Timer - định giờ mở máy, chức năng tự khởi động,...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper

Chức năng điều khiển E.S.P, chế độ ngủ đêm, dàn tản nhiệt mạ vàng, chức năng tự chẩn đoán lỗi, bộ lọc khử bụi kháng khuẩn...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper

Hiện nay, các dòng sản phẩm máy lạnh giấu trần nối ống gió của nhiều thương hiệu khác nhau đang được phân phối tại dienmaygiagoc.com.vn với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành tốt, đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ hotline: 0902 390 599