0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin

Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 7.800.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 7.800.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 11.000.000đ
Daikin 1.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Dakin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R410A

 • 11.400.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 11.500.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 11.850.000đ
Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 12.650.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Daikin FMA71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Daikin FMA71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 13.200.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic

Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS9SD3H Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS9SD3H Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.800.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS12SD3H Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS12SD3H Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 10.300.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS18SD3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS18SD3H Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 11.950.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS24SD3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MS24SD3H Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 12.550.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-18PF2H5-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-18PF2H5-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 25.590.000đ
Panasonic 2.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-22PF1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-22PF1H5 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 25.782.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-28PF1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-28PF1H5 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.325.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-24PF2H5-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-24PF2H5-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.579.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-21PF2H5-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-21PF2H5-8 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 32.304.000đ
Panasonic 4.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-35PF1H5 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic S-35PF1H5 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 36.104.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.100.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 10.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 11.400.000đ
Mitsubishi Heavy 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 19.500.000đ
Mitsubishi Heavy Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 21.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40VF/SRC40ZSX-S Inverter (4.0kW)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40VF/SRC40ZSX-S Inverter (4.0kW)

 • 27.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 28.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 31.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC90VNP Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC90VNP Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa)

 • 41.000.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió General

General 10 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG90ELC3 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG90ELC3 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 pha

General 6.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG60AUAK 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG60AUAK 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 pha

General 4.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG36ALD3 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG36ALD3 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

General 2.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG18ALCH 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG18ALCH 2.0 HP (2 Ngựa)

General 3.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG25ALC 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG25ALC 3.0 HP (3 Ngựa)

General 3.5 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG30ALC 3.5 HP (3.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG30ALC 3.5 HP (3.5 Ngựa)

General 5.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió ARG45ALC3 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh giấu trần ống gió ARG45ALC3 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech

Reetech 2.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD24-BM 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD24-BM 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 21.800.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BMT 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BMT 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

 • 31.500.000đ
Reetech 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BM 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BM 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 31.500.000đ
Reetech 5.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD48-BM 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD48-BM 5.5 HP (5.5 Ngựa) - 3 pha

 • 34.500.000đ
Reetech 6.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD60-BM 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD60-BM 6.5 HP (6.5 Ngựa) - 3 pha

 • 41.000.000đ
Reetech 10 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD100-L1E 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD100-L1E 10.0 HP (10 Ngựa)

 • 67.900.000đ
Reetech 12 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD120-L1E 12.0 HP (12 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD120-L1E 12.0 HP (12 Ngựa)

 • 74.900.000đ
Reetech 16 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD160-L1E 16.0 HP (16 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD160-L1E 16.0 HP (16 Ngựa) - 3 pha

 • 103.500.000đ
Reetech 20 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD200-L1E 20.0 HP (20 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD200-L1E 20.0 HP (20 Ngựa) - 3 pha

 • 139.000.000đ
Reetech 24 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD240-L1E 24.0 HP (24 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD240-L1E 24.0 HP (24 Ngựa) - 3 pha

 • 152.000.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper

Casper 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-18TL22 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.750.000đ
Casper 3.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-28TL22 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-28TL22 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Casper 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-36TL22 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 29.500.000đ
Casper 5.5 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-50TL22 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper DC-50TL22 5.5 HP (5.5 Ngựa)

 • 36.400.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Fujitsu

Fujitsu Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG09LLLA Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 2.5kW

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG09LLLA Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 2.5kW

 • 10.329.000đ
 • 11.362.000đ -9%
Fujitsu Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG12LLLA Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 3.5kW

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG12LLLA Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 3.5kW

 • 10.799.000đ
 • 11.879.000đ -9%
Fujitsu Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG18LLLA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 5.0kW

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG18LLLA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 5.0kW

 • 11.738.000đ
 • 12.912.000đ -9%
Fujitsu Inverter1.8 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG14LLLA Inverter 1.8 HP (1.8 Ngựa) - 4.0kW

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG14LLLA Inverter 1.8 HP (1.8 Ngựa) - 4.0kW

 • 12.395.000đ
Fujitsu Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG24LLLA Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 7.0kW

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió máy lạnh Multi Fujitsu ARAG24LLLA Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 7.0kW

 • 13.428.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry

Dairry 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR18KC 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR18KC 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.150.000đ
Dairry 2.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR18KH 2.0 HP (2 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR18KH 2.0 HP (2 Ngựa) - 2 chiều

 • 19.500.000đ
Dairry 3.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR28KC 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR28KC 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 23.150.000đ
Dairry 3.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR28KH 3.0 HP (3 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR28KH 3.0 HP (3 Ngựa) - 2 chiều

 • 24.500.000đ
Dairry 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR36KC 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR36KC 4.0 HP (4 Ngựa)

 • 31.000.000đ
Dairry 4.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR36KH 4.0 HP (4 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR36KH 4.0 HP (4 Ngựa) - 2 chiều

 • 32.500.000đ
Dairry 5.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR50KC 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR50KC 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 36.250.000đ
Dairry 5.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR50KH 5.0 HP (5 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR50KH 5.0 HP (5 Ngựa) - 2 chiều

 • 38.250.000đ
Dairry 6.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR60KC 6.0 HP (6 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR60KC 6.0 HP (6 Ngựa)

 • 43.850.000đ
Dairry 6.0 HPMáy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR60KH 6.0 HP (6 Ngựa) - 2 chiều

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Dairry D-DR60KH 6.0 HP (6 Ngựa) - 2 chiều

 • 47.600.000đ

Trong những năm gần đây, máy lạnh giấu trần ống gió là một sản phẩm đang rất được ưa chuộng vì được lắp ở trên trần hoặc giấu trần để thiết bị không lộ ra ngoài, tiết kiệm được tối ưu không gian lắp đặt, khả năng làm lạnh cực nhanh không gian phòng nhanh chóng nhờ vào kết nối với hệ thống ống gió nối trực tiếp với máy lạnh, độ bền cao, hoạt động rất êm ái và không phát ra tiếng ồn trong quá trình hoạt động. Ngoài ra kích thước máy nhỏ gọn chỉ từ 245 mm đến 360 mm nên rất phù hợp lắp đặt ở những khu vực trần thấp.

Những ưu điểm của máy lạnh giấu trần nối ống gió

- Kiểu dáng nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt, trục đường ống được giấu kín tăng tính thẩm mỹ cao.

- Chất liệu miệng gió có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của người dùng.

- Kích thước máy chỉ từ 245 mm đến 360 mm nên dễ dàng lắp đặt ngay cả ở khu vực có trần thấp.

- Dàn lạnh có công suất đa dạng nên có thể lắp đặt trong nhiều không gian lớn nhỏ khác nhau.

- Khả năng làm mát hiệu quả trong không gian lớn hoặc nhiều phòng nhỏ cạnh nhau.

- Hoạt động cực êm và không có tiếng ồn trong quá trình sử dụng.

- Độ bền cao, ít bị hư hỏng.

- Giá thành sản phẩm không cao, nên đáp ứng được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Những nhược điểm của máy lạnh giấu trần nối ống gió

- Không có nhiều thương hiệu để lựa chọn.

- Số lượng phòng làm mát cũng hạn chế khoảng 2-3 phòng là tối đa.

- Thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống sau thời gian sử dụng phức tạp hơn so với những dòng máy lạnh khác.

- Phải được lắp đặt trước khi trần nhà được hoàn thiện.

Một số lưu ý khi lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió

- Ống gió mềm không được dài quá 3m.

- Chiều cao tiêu chuẩn từ cục nóng đến dàn lạnh tối đa là từ 15m đến 17m.

- Xem xét hướng gió trước khi lắp máy. Dàn lạnh cần phải đặt ở nơi thoáng nhất trong phòng, không có vật cản.

- Không nên rẽ nhánh ống gió ngay tại các co nối.

- Đường ống thoát nước phải đảm bảo đúng chuẩn về độ cao và độ dốc, tránh cho trường hợp nước chảy ngược lại vào phòng.

- Đường ống đồng, ống nối và dây điện phải đạt chuẩn để có thể giúp máy hoạt động lâu dài và tăng tuổi thọ máy.

- Miệng gió hồi trong các phòng phải có gắn thêm lưới chắn côn trùng.

Sau đây là những tính năng nổi bật của một số thương hiệu máy lạnh giấu trần nối ống gió:

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin

Chức năng Powerful, chế độ Econo, công nghệ inverter, công nghệ Kháng khuẩn và khử mùi, công nghệ cảm biến nhiệt, tính năng lập lịch hàng tuần, chức năng kiểm soát nhu cầu,...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic

Chức năng Auto Fan, chức năng khử ẩm, chức năng định thời gian trọn tuần, bộ định thời gian Bật/tắt 24h, chế độ khử mùi, chức năng Economy, chức năng tự kiểm tra lỗi,...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic

Máy lạnh giấu trần nối ống gió General

Công nghệ DC Inverter, chế độ tự động, tự khởi động lại, hẹn giờ hàng tuần,...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió General

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy

Chế độ hẹn giờ, chế độ tự động, chế độ giải đông bằng mạch vi xử lý, chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố, chế độ khử ẩm, chế độ On Timer - định giờ mở máy, chức năng tự khởi động,...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper

Chức năng điều khiển E.S.P, chế độ ngủ đêm, dàn tản nhiệt mạ vàng, chức năng tự chẩn đoán lỗi, bộ lọc khử bụi kháng khuẩn...

Tham khảo máy lạnh giấu trần nối ống gió Casper

Hiện nay, các dòng sản phẩm máy lạnh giấu trần nối ống gió của nhiều thương hiệu khác nhau đang được phân phối tại dienmaygiagoc.com.vn với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành tốt, đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ hotline: 0902 390 599