0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Daikin

Daikin Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

 • 2.200.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 4.100.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 4.450.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.700.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

 • 4.700.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 7.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 8.800.000đ

Máy lạnh Panasonic

Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 3.550.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 3.900.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.100.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU9YKZ Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU9YKZ Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.650.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU12YKZ Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU12YKZ Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.950.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ16WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ16WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.199.000đ
Panasonic Inverter1.8 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH Inverter 1.75 HP (1.75 Ngựa)

 • 5.300.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ20WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ20WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.404.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ25WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ25WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.608.000đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) (1 Ngựa)

 • 4.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.650.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.700.000đ

Máy lạnh LG

LG Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJB0 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJB0 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

 • 5.200.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJB0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJB0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.000.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKB0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKB0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 6.500.000đ
LG Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKB0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKB0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 7.200.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNC12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNC12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.300.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.500.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.800.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.900.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.600.000đ
LG Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNC24GTTA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNC24GTTA0 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 8.800.000đ

Hệ thống máy lạnh Multi là bước cải tiến của dòng máy lạnh thông thường, chỉ với 1 dàn nóng có thể kết nối với nhiều dàn lạnh. Đây là hệ thống hoàn hảo dành cho các loại nhà nhỏ với không gian lắp đặt dàn nóng hạn chế như căn hộ chung cư, trả lại không gian ban công cho người sử dụng, giảm độ ồn cùng, giảm thiểu việc đi dây điện và giảm nhiệt thải tích tụ gây ra hiện tượng quẩn gió cho hệ thống cũng như tận dụng khả năng tập trung làm mát phòng ưu tiên nhờ sử dụng hệ số làm lạnh không đồng thời.

Ưu điểm của hệ thống máy lạnh Multi

Tiết kiệm điện tối ưu

Đa số hệ thống máy lạnh Multi sẽ hoạt động với hệ số làm lạnh không đồng đều, có nghĩa là tổng công suất làm lạnh sẽ lớn hơn công suất của dàn nóng.

Không phải lúc nào bạn cũng có nhu cầu sử dụng máy lạnh cho tất cả các phòng. Vì thế bạn chỉ cần tắt thiết bị không cần sử dụng, hệ thống máy lạnh Multi sẽ tập trung làm lạnh cho những phòng đang sử dụng, giúp tiết kiệm điện hơn khá nhiều so với dòng máy lạnh truyền thống.

Tiết kiệm không gian, đảm bảo tính thẩm mỹ cao

Đối với các căn hộ, chung cư thường được thiết kế khoảng 2 - 3 phòng và có diện tích ban công khá nhỏ và hẹp. Thông thường diện tích ban công được tận dụng cho rất nhiều việc như phơi đồ, giặt đồ hay trồng cây. Do đó việc lắp đặt nhiều máy lạnh truyền thống sẽ chiếm đi diện tích đáng kể của ban công để lắp đặt dàn nóng. Nhưng với hệ thống Multi thì khác vì chỉ cần lắp 1 dàn nóng duy nhất đã cấp lạnh cho nhiều dàn lạnh giúp người dùng tiết kiệm không gian và tăng tính thẩm mỹ cho những căn hộ, chung cư.

Tiết kiệm chi phí vật tư lắp đặt

Thay vì mỗi máy lạnh phải lắp đặt riêng biệt một dàn nóng và một dàn lạnh sẽ tống rất nhiều chi phí cho vật tư như ống đồng, dây điện... Nhưng với hệ thống máy lạnh Multi thì khác vì chỉ cần lắp đặt 1 dàn nóng nên sẽ giúp bạn tiết kiệm kha khá chi phí phát sinh từ vật tư.

Hoạt động độc lập

Mặc dù hệ thống máy lạnh Multi hoạt động chung trên một dàn nóng nhưng dàn lạnh luôn hoạt động riêng biệt. Chính vì thể người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ một cách dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến các dàn lạnh khác trong nhà.

Tính linh hoạt cao

Hệ thống máy lạnh Multi linh hoạt trong vi trí lắp đặt mà còn có khả năng kết nối đa dạng các dàn lạnh (có thể là dàn lạnh treo tường, dàn lạnh âm trần hay dàn lạnh giấu trần nối ống gió).

Đặc tính công suất chung

 • Đối với dàn nóng 5.0Hp: Có thể kết nối tối đa 05 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) thông thường được các gia đình lựa chọn lắp đặt cho 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 4.0Hp: Có thể kết nối tối đa 05 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) thích hợp lắp đặt cho 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 3.5Hp: Kết nối được tối đa 04 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) được các gia đình hoặc hộ kinh doanh lắp đặt ở dạng 2 phòng và 1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 3.0Hp: Kết nối tối đa được 03 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) thường được lắp đặt cho 2 phòng ngủ,1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 2.5Hp: Kết nối được tối đa 03 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) phù hợp lắp đặt cho 2 phòng ngủ,1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 2.0Hp: Kết nối được tối đa 03 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) phù hợp lắp đặt cho 2 phòng ngủ,1 phòng khách.

Các thương hiệu nổi bật theo tầm giá

Hệ thống máy lạnh Multi Daikin

Dàn nóng có giá từ 23.800.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 3.900.000 Đồng.

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió có giá từ 7.700.000 Đồng.

Dàn lạnh âm trần có giá từ 9.000.000 Đồng.

Hoặc người dùng có thể mua combo bao gồm cả dàn nóng + dàn lạnh giá từ: 18.200.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống Multi Daikin

Hệ thống máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy

Dàn nóng có giá từ 19.900.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 4.650.000 Đồng.

Dàn lạnh âm trần có giá từ 7.650.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy

Hệ thống máy lạnh Multi Fujitsu

Dàn nóng có giá từ 19.626.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 4.648.000 Đồng.

Dàn lạnh âm trần có giá từ 9.390.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Fujitsu

Hệ thống máy lạnh Multi Panasonic

Dàn nóng có giá từ 18.950.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 3.800.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Panasonic

Hệ thống máy lạnh Multi LG

Dàn nóng có giá từ 15.000.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 5.100.000 Đồng.

Dàn lạnh âm trần có giá từ 7.100.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi LG

Hệ thống máy lạnh Multi Mitsubishi Electric

Giá liên hệ.

Tham khảo thông tin các sản phẩm hệ thống máy lạnh Multi Mitsubishi Electric

Hệ thống máy lạnh Multi Reetech

Giá liên hệ.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Reetech

Hệ thống máy lạnh Multi Gree

Combo bao gồm cả dàn nóng + dàn lạnh: 15.890.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Gree

Hiện nay, các dòng hệ thống máy lạnh Multi của nhiều thương hiệu khác nhau đang được phân phối tại dienmaygiagoc.com.vn với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành tốt, lắp đặt chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ hotline: 0902 390 599.