0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Multi Daikin

Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0Hp (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0Hp (Combo Khuyến mãi)

 • 29.200.000đ
 • 38.445.000đ -24%
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0Hp (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0Hp (Combo Khuyến mãi)

 • 28.700.000đ
 • 37.908.000đ -24%
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV+CTKC25RVMV Inverter 3.0Hp (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV+CTKC25RVMV Inverter 3.0Hp (Combo Khuyến mãi)

 • 28.800.000đ
 • 38.715.000đ -26%
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC35RVMV Inverter 3.0HP (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC35RVMV Inverter 3.0HP (Combo Khuyến mãi)

 • 26.100.000đ
 • 35.387.000đ -26%
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC35RVMV Inverter 2.0 HP (Combo khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC35RVMV Inverter 2.0 HP (Combo khuyến mãi)

 • 20.000.000đ
 • 27.900.000đ -28%
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV Inverter 2.0 HP ( Combo giảm giá)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV Inverter 2.0 HP ( Combo giảm giá)

 • 19.650.000đ
 • 27.363.000đ -28%
Daikin Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

 • 2.200.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV Inverter (3.0Hp)

Dàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV Inverter (3.0Hp)

 • 23.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV Inverter (2.0Hp)

Dàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV Inverter (2.0Hp)

 • 16.800.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV Inverter (3.0Hp) - Gas R32

Dàn nóng máy lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV Inverter (3.0Hp) - Gas R32

 • 29.800.000đ

Máy lạnh Multi Panasonic

Panasonic Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU24YD3Z inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU24YD3Z inverter (2.5Hp)

 • 14.520.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU18YD3Z inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU18YD3Z inverter (2.0Hp)

 • 13.790.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU12YD3Z inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU12YD3Z inverter (1.5Hp)

 • 11.920.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU9YD3Z inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU9YD3Z inverter (1.0Hp)

 • 11.370.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU28YKZ inverter tiêu chuẩn (3.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU28YKZ inverter tiêu chuẩn (3.0Hp)

 • 8.630.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU24YKZ inverter tiêu chuẩn (2.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU24YKZ inverter tiêu chuẩn (2.5Hp)

 • 8.470.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU18YKZ inverter tiêu chuẩn (2.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU18YKZ inverter tiêu chuẩn (2.0Hp)

 • 7.260.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ inverter tiêu chuẩn (1.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ inverter tiêu chuẩn (1.5Hp)

 • 4.750.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ inverter tiêu chuẩn (1.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ inverter tiêu chuẩn (1.0Hp)

 • 4.440.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU28YKZ inverter cao cấp (3.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU28YKZ inverter cao cấp (3.0Hp)

 • 10.260.000đ

Máy lạnh Multi Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAL inverter (3.0Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAL inverter (3.0Hp)

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAL inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD60VAL inverter (2.5Hp)

Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAL inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAL inverter (2.0Hp)

Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAL inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAL inverter (1.5Hp)

Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAL inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAL inverter (1.0Hp)

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP71BA inverter (3.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP71BA inverter (3.0Hp)

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP60BA inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP60BA inverter (2.5Hp)

Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP50BA inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP50BA inverter (2.0Hp)

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE26VA inverter (3.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE26VA inverter (3.0Hp)

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE24VA inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE24VA inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

 • 4.650.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter (1.0Hp)

 • 4.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter (1.5Hp)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter (2.0Hp)

 • 7.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S Inverter (3.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S Inverter (3.0Hp)

 • 10.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S Inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S Inverter (2.5Hp)

 • 8.850.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF Inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF Inverter (2.5Hp)

 • 10.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF Inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF Inverter (2.0Hp)

 • 10.100.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF Inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF Inverter (1.5Hp)

 • 8.700.000đ

Máy lạnh Multi LG

LG Inverter5.0 HPDàn nóng Multi LG A5UQ48GFA1 inverter (5.0Hp)

Dàn nóng Multi LG A5UQ48GFA1 inverter (5.0Hp)

 • 35.600.000đ
LG Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ24GL3A0 inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ24GL3A0 inverter (2.5Hp)

 • 10.150.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ18GL2A0 inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ18GL2A0 inverter (2.0Hp)

 • 9.850.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 inverter (1.5Hp)

 • 8.600.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 inverter (1.0Hp)

 • 7.800.000đ
LG Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ24GTTA0 inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ24GTTA0 inverter (2.5Hp)

 • 9.700.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ18GTTA0 inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ18GTTA0 inverter (2.0Hp)

 • 9.100.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ12GTUA0 inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ12GTUA0 inverter (1.5Hp)

 • 7.900.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 inverter (1.0Hp)

 • 7.500.000đ
LG Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi LG A3UQ30GFD0 Inverter (3.0 Hp)

Dàn nóng máy lạnh Multi LG A3UQ30GFD0 Inverter (3.0 Hp)

 • 19.200.000đ

Máy lạnh Multi Reetech

Reetech Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM18H-BA-A Inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM18H-BA-A Inverter (2.0Hp)

Reetech Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM12H-BA-A Inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM12H-BA-A Inverter (1.5Hp)

Reetech Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM9H-BA-A Inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM9H-BA-A Inverter (1.0Hp)

Reetech Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM24H-BA-A Inverter (2.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM24H-BA-A Inverter (2.5Hp)

Reetech Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM18H-BA-A Inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM18H-BA-A Inverter (2.0Hp)

Reetech Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM12H-BA-A Inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM12H-BA-A Inverter (1.5Hp)

Reetech Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM9H-BA-A Inverter (1.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM9H-BA-A Inverter (1.0Hp)

Reetech Inverter4.5 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV42H-BA-A Inverter (4.5Hp)

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV42H-BA-A Inverter (4.5Hp)

Reetech Inverter4.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV36H-BA-A Inverter (4.0Hp)

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV36H-BA-A Inverter (4.0Hp)

Reetech Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV28H-BA-A Inverter (3.0Hp)

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech RMSV28H-BA-A Inverter (3.0Hp)

Máy lạnh Multi Fujitsu

Fujitsu Inverter1.8 HPDàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG14LVLA Inverter (1.8Hp) - 4.0kW

Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG14LVLA Inverter (1.8Hp) - 4.0kW

 • 10.700.000đ
 • 11.879.000đ -10%
Fujitsu Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG18LVLA Inverter (2.0 Hp) - 5.0kW

Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG18LVLA Inverter (2.0 Hp) - 5.0kW

 • 11.269.000đ
 • 12.395.000đ -9%
Fujitsu Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG12LVLA Inverter (1.5 Hp) - 3.5kW

Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG12LVLA Inverter (1.5 Hp) - 3.5kW

 • 11.362.000đ
Fujitsu Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG09LVLA Inverter (1.0 Hp) - 2.5kW

Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG09LVLA Inverter (1.0 Hp) - 2.5kW

 • 9.390.000đ
 • 10.329.000đ -9%
Fujitsu Inverter2.5 HPDàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG24LFCA Inverter (2.5 Hp) - 7.0 kW

Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG24LFCA Inverter (2.5 Hp) - 7.0 kW

 • 7.043.000đ
 • 7.747.000đ -9%
Fujitsu Inverter2.0 HPDàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG18LFCA Inverter (2.0 Hp) - 5.0 kW

Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG18LFCA Inverter (2.0 Hp) - 5.0 kW

 • 7.334.000đ
Fujitsu Inverter1.5 HPDàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG12LMCA Inverter (1.5 Hp) - 3.5 kW

Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG12LMCA Inverter (1.5 Hp) - 3.5 kW

 • 4.695.000đ
 • 5.165.000đ -9%
Fujitsu Inverter1.0 HPDàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG09LMCA Inverter (1.0 Hp) - 2.5 kW

Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG09LMCA Inverter (1.0 Hp) - 2.5 kW

 • 4.648.000đ
Fujitsu Inverter5.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOYG45LBLA6 Inverter (5.0Hp) - 12.5Kw

Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOYG45LBLA6 Inverter (5.0Hp) - 12.5Kw

 • 56.342.000đ
 • 61.976.000đ -9%
Fujitsu Inverter4.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOYG36LBLA5 Inverter (4.0Hp) - 10.0Kw

Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOYG36LBLA5 Inverter (4.0Hp) - 10.0Kw

 • 56.812.000đ

Máy lạnh Multi Gree

Gree Inverter2.0 HPHệ thống máy lạnh Multi XS Gree GWCD(14)NK6FO inverter 2.0Hp (combo 1 dàn nóng + 2 dàn lạnh)

Hệ thống máy lạnh Multi XS Gree GWCD(14)NK6FO inverter 2.0Hp (combo 1 dàn nóng + 2 dàn lạnh)

Hệ thống máy lạnh Multi là bước cải tiến của dòng máy lạnh thông thường, chỉ với 1 dàn nóng có thể kết nối với nhiều dàn lạnh. Đây là hệ thống hoàn hảo dành cho các loại nhà nhỏ với không gian lắp đặt dàn nóng hạn chế như căn hộ chung cư, trả lại không gian ban công cho người sử dụng, giảm độ ồn cùng, giảm thiểu việc đi dây điện và giảm nhiệt thải tích tụ gây ra hiện tượng quẩn gió cho hệ thống cũng như tận dụng khả năng tập trung làm mát phòng ưu tiên nhờ sử dụng hệ số làm lạnh không đồng thời.

Ưu điểm của hệ thống máy lạnh Multi

Tiết kiệm điện tối ưu

Đa số hệ thống máy lạnh Multi sẽ hoạt động với hệ số làm lạnh không đồng đều, có nghĩa là tổng công suất làm lạnh sẽ lớn hơn công suất của dàn nóng.

Không phải lúc nào bạn cũng có nhu cầu sử dụng máy lạnh cho tất cả các phòng. Vì thế bạn chỉ cần tắt thiết bị không cần sử dụng, hệ thống máy lạnh Multi sẽ tập trung làm lạnh cho những phòng đang sử dụng, giúp tiết kiệm điện hơn khá nhiều so với dòng máy lạnh truyền thống.

Tiết kiệm không gian, đảm bảo tính thẩm mỹ cao

Đối với các căn hộ, chung cư thường được thiết kế khoảng 2 - 3 phòng và có diện tích ban công khá nhỏ và hẹp. Thông thường diện tích ban công được tận dụng cho rất nhiều việc như phơi đồ, giặt đồ hay trồng cây. Do đó việc lắp đặt nhiều máy lạnh truyền thống sẽ chiếm đi diện tích đáng kể của ban công để lắp đặt dàn nóng. Nhưng với hệ thống Multi thì khác vì chỉ cần lắp 1 dàn nóng duy nhất đã cấp lạnh cho nhiều dàn lạnh giúp người dùng tiết kiệm không gian và tăng tính thẩm mỹ cho những căn hộ, chung cư.

Tiết kiệm chi phí vật tư lắp đặt

Thay vì mỗi máy lạnh phải lắp đặt riêng biệt một dàn nóng và một dàn lạnh sẽ tống rất nhiều chi phí cho vật tư như ống đồng, dây điện... Nhưng với hệ thống máy lạnh Multi thì khác vì chỉ cần lắp đặt 1 dàn nóng nên sẽ giúp bạn tiết kiệm kha khá chi phí phát sinh từ vật tư.

Hoạt động độc lập

Mặc dù hệ thống máy lạnh Multi hoạt động chung trên một dàn nóng nhưng dàn lạnh luôn hoạt động riêng biệt. Chính vì thể người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ một cách dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến các dàn lạnh khác trong nhà.

Tính linh hoạt cao

Hệ thống máy lạnh Multi linh hoạt trong vi trí lắp đặt mà còn có khả năng kết nối đa dạng các dàn lạnh (có thể là dàn lạnh treo tường, dàn lạnh âm trần hay dàn lạnh giấu trần nối ống gió).

Đặc tính công suất chung

 • Đối với dàn nóng 5.0Hp: Có thể kết nối tối đa 05 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) thông thường được các gia đình lựa chọn lắp đặt cho 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 4.0Hp: Có thể kết nối tối đa 05 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) thích hợp lắp đặt cho 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 3.5Hp: Kết nối được tối đa 04 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) được các gia đình hoặc hộ kinh doanh lắp đặt ở dạng 2 phòng và 1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 3.0Hp: Kết nối tối đa được 03 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) thường được lắp đặt cho 2 phòng ngủ,1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 2.5Hp: Kết nối được tối đa 03 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) phù hợp lắp đặt cho 2 phòng ngủ,1 phòng khách.
 • Đối với dàn nóng 2.0Hp: Kết nối được tối đa 03 dàn lạnh (treo tường, âm trần hoặc nối ống gió) phù hợp lắp đặt cho 2 phòng ngủ,1 phòng khách.

Các thương hiệu nổi bật theo tầm giá

Hệ thống máy lạnh Multi Daikin

Dàn nóng có giá từ 23.800.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 3.900.000 Đồng.

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió có giá từ 7.700.000 Đồng.

Dàn lạnh âm trần có giá từ 9.000.000 Đồng.

Hoặc người dùng có thể mua combo bao gồm cả dàn nóng + dàn lạnh giá từ: 18.200.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống Multi Daikin

Hệ thống máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy

Dàn nóng có giá từ 19.900.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 4.650.000 Đồng.

Dàn lạnh âm trần có giá từ 7.650.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy

Hệ thống máy lạnh Multi Fujitsu

Dàn nóng có giá từ 19.626.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 4.648.000 Đồng.

Dàn lạnh âm trần có giá từ 9.390.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Fujitsu

Hệ thống máy lạnh Multi Panasonic

Dàn nóng có giá từ 18.950.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 3.800.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Panasonic

Hệ thống máy lạnh Multi LG

Dàn nóng có giá từ 15.000.000 Đồng.

Dàn lạnh treo tường có giá từ 5.100.000 Đồng.

Dàn lạnh âm trần có giá từ 7.100.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi LG

Hệ thống máy lạnh Multi Mitsubishi Electric

Giá liên hệ.

Tham khảo thông tin các sản phẩm hệ thống máy lạnh Multi Mitsubishi Electric

Hệ thống máy lạnh Multi Reetech

Giá liên hệ.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Reetech

Hệ thống máy lạnh Multi Gree

Combo bao gồm cả dàn nóng + dàn lạnh: 15.890.000 Đồng.

Tham khảo thông tin hệ thống máy lạnh Multi Gree

Hiện nay, các dòng hệ thống máy lạnh Multi của nhiều thương hiệu khác nhau đang được phân phối tại dienmaygiagoc.com.vn với mức giá tốt nhất trên thị trường, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, chế độ bảo hành tốt, lắp đặt chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Liên hệ hotline: 0902 390 599.