11 Máy lạnh Multi Panasonic
Xếp theo
PanasonicInverter2.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-2S18SKH (2.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Panasonic CU-2S18SKH (2.0Hp) Inverter

 • 18.650.000đ
PanasonicInverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-3S27SBH (3.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Panasonic CU-3S27SBH (3.0Hp) Inverter

 • 23.100.000đ
PanasonicInverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-3S28SBH (3.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Panasonic CU-3S28SBH (3.0Hp) Inverter

 • 26.850.000đ
PanasonicInverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-4S27SBH (3.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Panasonic CU-4S27SBH (3.0Hp) Inverter

 • 26.900.000đ
PanasonicInverter4.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-4S34SBH (4.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Panasonic CU-4S34SBH (4.0Hp) Inverter

 • 34.700.000đ
PanasonicInverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH (1.0Hp) Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH (1.0Hp) Inverter

 • 3.800.000đ
PanasonicInverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH (1.5Hp) Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH (1.5Hp) Inverter

 • 4.100.000đ
PanasonicInverter1.8 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH (1.75Hp) Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH (1.75Hp) Inverter

 • 5.200.000đ
PanasonicInverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS18SKH (2.0Hp) Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS18SKH (2.0Hp) Inverter

 • 6.350.000đ
PanasonicInverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS24SKH (2.5Hp) Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS24SKH (2.5Hp) Inverter

 • 7.400.000đ
PanasonicInverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS28SKH (3.0Hp) Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS28SKH (3.0Hp) Inverter

 • 7.550.000đ