0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
36 Máy lạnh Multi 3.0 HP
Xếp theo
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU28YKZ Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU28YKZ Inverter tiêu chuẩn 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 7.000.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS28SKH Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS28SKH Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 7.800.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU28YKZ Inverter cao cấp 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU28YKZ Inverter cao cấp 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 7.950.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 10.350.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 10.700.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ60WKH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ60WKH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 11.525.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ71WKH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ71WKH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 11.693.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ60WD3H8A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ60WD3H8A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 15.222.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ60WB4H8A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ60WB4H8A Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 15.348.000đ
LG Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi LG A3UQ30GFD0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi LG A3UQ30GFD0 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 19.200.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-3U27YBZ Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng Multi Panasonic CU-3U27YBZ Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 21.700.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-3S27SBH Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng Multi Panasonic CU-3S27SBH Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 22.400.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 23.000.000đ
Fujitsu Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOAG24LAT3 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 6.8Kw

Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOAG24LAT3 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - 6.8Kw

 • 23.386.000đ
 • 25.725.000đ -9%
Panasonic Inverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-4U28YBZ Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng Multi Panasonic CU-4U28YBZ Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.000.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 25.500.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC35RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC35RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

 • 26.100.000đ
 • 35.387.000đ -26%
Panasonic Inverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-3S28SBH Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng Multi Panasonic CU-3S28SBH Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 26.800.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-4S27SBH Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng Multi Panasonic CU-4S27SBH Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 26.800.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

 • 28.600.000đ
 • 37.908.000đ -25%
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV+CTKC25RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV+CTKC25RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

 • 29.000.000đ
 • 38.715.000đ -25%
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

 • 29.400.000đ
 • 38.445.000đ -24%
Daikin Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn nóng máy lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 29.800.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi NX 2 chiều Daikin 4MXM80RVMV 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi NX 2 chiều Daikin 4MXM80RVMV 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 36.400.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-4Z80WBH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn nóng Multi Panasonic CU-4Z80WBH-8 Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 43.085.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZRS-W5 Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZRS-W5 Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPDàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S1 Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa) model 2023

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S1 Inverter 3.0 HP (3.0 Ngựa) model 2023

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAL Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAL Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP71BA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric PLA-RP71BA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE26VA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE26VA Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)