0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
39 Máy lạnh Multi 1.5 HP
Xếp theo
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU12YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 3.850.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 4.450.000đ
Fujitsu Inverter1.5 HPDàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG12LMCA Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 3.5 kW

Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG12LMCA Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 3.5 kW

 • 4.695.000đ
 • 5.165.000đ -9%
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.700.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU12YKZ Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU12YKZ Inverter cao cấp 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.250.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ25WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ25WKH-8 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.608.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJB0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJB0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.000.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNC12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNC12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.300.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ12GTUA0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.900.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
LG Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ12GL2A0 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8.700.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.800.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA35RV1V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA35RV1V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 9.800.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU12YD3Z Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU12YD3Z Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.950.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ25WB4H8A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ25WB4H8A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 10.271.000đ
Fujitsu Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG12LVLA Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 3.5kW

Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG12LVLA Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 3.5kW

 • 11.362.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ25WD3H8A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ25WD3H8A Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 11.919.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh đặt sàn Multi Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh đặt sàn Multi Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZS-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZS-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SKM35ZSPS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SKM35ZSPS-W5 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPDàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAL Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAL Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE13VA Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE13VA Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)