0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
36 Máy lạnh Multi 1.0 HP
Xếp theo
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU9YKZ Inverter tiêu chuẩn 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 3.550.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 3.900.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 4.100.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU9YKZ Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU9YKZ Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) (1 Ngựa)

 • 4.500.000đ
Fujitsu Inverter1.0 HPDàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG09LMCA Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 2.5 kW

Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG09LMCA Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 2.5 kW

 • 4.648.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.650.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

 • 4.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSS-W5 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.800.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ16WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ16WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.199.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJB0 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJB0 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

 • 5.200.000đ
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ20WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ20WKH-8 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.404.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.500.000đ
LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ09GL1A0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.800.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.800.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 8.800.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA25RV1V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA25RV1V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 8.850.000đ
Fujitsu Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG09LVLA Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 2.5kW

Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG09LVLA Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 2.5kW

 • 9.390.000đ
 • 10.329.000đ -9%
Panasonic Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU9YD3Z Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU9YD3Z Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh đặt sàn Multi Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh đặt sàn Multi Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZS-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZS-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SKM25ZSPS-W5 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SKM25ZSPS-W5 Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAL Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAL Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE10VA Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric MSY-GE10VA Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Reetech Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM9H-BA-A Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech RGTVM9H-BA-A Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Reetech Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM9H-BA-A Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech RTVM9H-BA-A Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

LG Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNC09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNC09GTUA0 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)