0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
53 Máy lạnh Multi 2.0 HP
Xếp theo
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU18YKZ Inverter tiêu chuẩn 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPU18YKZ Inverter tiêu chuẩn 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 5.850.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS18SKH Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS18SKH Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 5.900.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKB0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKB0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 6.500.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU18YKZ Inverter cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MXPU18YKZ Inverter cao cấp 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 6.750.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 7.000.000đ
Fujitsu Inverter2.0 HPDàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG18LFCA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 5.0 kW

Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu ASAG18LFCA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 5.0 kW

 • 7.334.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.600.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ42WKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ42WKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.658.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ18GTTA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi LG AMNQ18GTTA0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.250.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ50WKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ50WKH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.268.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ18GL2A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG AMNQ18GL2A0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.850.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 10.100.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 10.800.000đ
Fujitsu Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG18LVLA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 5.0kW

Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu AUAG18LVLA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 5.0kW

 • 11.269.000đ
 • 12.395.000đ -9%
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU18YD3Z Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MU18YD3Z Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 11.700.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA50RV1V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA50RV1V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 11.700.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ50WB4H8A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ50WB4H8A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 13.303.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ50WD3H8A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ50WD3H8A Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 14.459.000đ
LG Inverter2.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi LG A2UQ18GFD0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi LG A2UQ18GFD0 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 15.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.800.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-2U18YBZ Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn nóng Multi Panasonic CU-2U18YBZ Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 17.500.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-2S18SKH Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn nóng Multi Panasonic CU-2S18SKH Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.800.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) ( Combo giảm giá)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) ( Combo giảm giá)

 • 19.550.000đ
 • 27.363.000đ -29%
Fujitsu Inverter2.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOAG18LAC2 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 5.0Kw

Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOAG18LAC2 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 5.0Kw

 • 19.626.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC35RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) (Combo khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC35RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) (Combo khuyến mãi)

 • 20.000.000đ
 • 27.900.000đ -28%
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S1 Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S1 Inverter 2.0 HP (2.0 Ngựa)

 • 20.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.100.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn nóng Multi Panasonic CU-2Z52WBH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn nóng Multi Panasonic CU-2Z52WBH-8 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 24.343.000đ