0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
52 Máy lạnh Multi Daikin
Xếp theo
Daikin Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

 • 2.200.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 4.100.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 4.450.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.700.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

 • 4.700.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 7.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 8.800.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.800.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA25RV1V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA25RV1V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 8.850.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA35RV1V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA35RV1V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 9.800.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 10.800.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA50RV1V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA50RV1V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 11.700.000đ
Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA60RV1V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh âm trần Multi NX 2 chiều Daikin FFA60RV1V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 13.600.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.800.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) ( Combo giảm giá)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) ( Combo giảm giá)

 • 19.550.000đ
 • 27.363.000đ -29%
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC35RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) (Combo khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC50RVMV/CTKC25RVMV + CTKC35RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) (Combo khuyến mãi)

 • 20.000.000đ
 • 27.900.000đ -28%
Daikin Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 23.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Daikin 3MKM52RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn nóng máy lạnh Multi Daikin 3MKM52RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 24.400.000đ
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC35RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC35RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

 • 26.100.000đ
 • 35.387.000đ -26%
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

 • 28.600.000đ
 • 37.908.000đ -25%
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV+CTKC25RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC25RVMV + CTKC25RVMV+CTKC25RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

 • 29.000.000đ
 • 38.715.000đ -25%
Daikin Inverter3.0 HPMáy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

Máy lạnh Multi S Daikin MKC70SVMV/CTKC35RVMV + CTKC50SVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) (Combo Khuyến mãi)

 • 29.400.000đ
 • 38.445.000đ -24%
Daikin Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn nóng máy lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 29.800.000đ
Daikin Inverter2.5 HPDàn nóng máy lạnh Multi NX 2 Chiều Daikin 4MXM68RVMV 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 23.200 BTU

Dàn nóng máy lạnh Multi NX 2 Chiều Daikin 4MXM68RVMV 2.5 HP (2.5 Ngựa) - 23.200 BTU

 • 31.200.000đ
Daikin Inverter3.5 HPDàn nóng máy lạnh Multi Daikin 4MKM80RVMV Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn nóng máy lạnh Multi Daikin 4MKM80RVMV Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Gas R32

 • 35.000.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi NX 2 chiều Daikin 4MXM80RVMV 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn nóng máy lạnh Multi NX 2 chiều Daikin 4MXM80RVMV 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 36.400.000đ
Daikin Inverter4.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Daikin 5MKM100RVMV Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R32

Dàn nóng máy lạnh Multi Daikin 5MKM100RVMV Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - Gas R32

 • 42.800.000đ

Daikin là thương hiệu chuyên sản xuất máy lạnh của Nhật Bản, hiện nay sản phẩm được lắp ráp tại nhiều nơi với nhà máy lớn nhất vừa được khánh thành và đi vào sản xuất tại KCN Thăng Long II, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình sản phẩm Daikin phủ đầy tấc cả các phân khúc điều hòa nhiệt độ từ máy lạnh mono, đến inverter giá rẻ, tiêu chuẩn, cao cấp, sang trọng các hệ thống multi cho căn hộ, VRV cho biệt thự và penhouse, đến các hệ thống điều hòa Sky Series cho nhà hàng, văn phòng. Hệ thống Điều hòa không khí Packaged, Chiller giải nhiệt gió, Chiller giải nhiệt nước, Ari side.

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm điều hòa không khí Daikin chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống điều hòa không khí với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và cty của bạn.